26389

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ (cavum abdominis) и паховый канал

Доклад

Биология и генетика

В этой области выделяют область мечевидного хряща regio xiphoidea и два подреберья regio hypochondrica dextra et sinistra. Чревная область mesogastrium от реберной дуги до маклока tuber coxae В ней выделяют пупочную область regio umbilicalis и два подвздоха regio iliaca dextra et sinistra. Здесь выделяют лонную область regio pubica и два паха regio inguinalis dextra et sinistra. На латеральной поверхности живота различают поясничную область regio lumbalis или почечную regio renalis и бедренную область regio femoralis.

Русский

2013-08-18

24.5 KB

0 чел.

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ (cavum abdominis) и паховый канал

образована телами последних грудных и поясничных позвонков и мышцами брюшного пресса. Передней границей брюшной полости служит диафрагма, задней границей служат лонные кости. Вентральная поверхность брюшной стенки разделяется на: Надчревная область (epigastrium) от диафрагмы до рёберной дуги. В этой области выделяют область мечевидного хряща (regio xiphoidea) и два подреберья (regio hypochondrica dextra et sinistra). Чревная область (mesogastrium) от реберной дуги до маклока (tuber coxae), В ней выделяют пупочную область (regio umbilicalis) и два подвздоха (regio iliaca dextra et sinistra). Подчревная область (hypogastrium) от маклока до входа в тазовую полость. Здесь выделяют лонную  область (regio pubica) и два паха (regio inguinalis dextra et sinistra). На латеральной поверхности живота различают поясничную область (regio lumbalis), или почечную (regio renalis), и бедренную область (regio femoralis). На дорсальной поверхности различают среднюю область спины (regio mediana dorsi). На этой поверхности можно прощупать поясничные позвонки, а также бедро. Серозный покров .брюшной полости называется брюшиной (peritoneum), которая образует ряд производных: пристенный листок брюшины покрывает внутренние поверхности стенок живота, диафрагму, мышцы-сгибатели позвоночника, почки, надпочечники, висцеральный листок – внутренние органы, брыжейки, сальники (малый – желудок, большой – желудок и весь кишечние.). Кровоснабжение брюшная полость получает от ветвей брюшной аорты (париетальные ветви кровоснабжают брюшную стенку, висцеральные - органы брюшной полости). Иннервация органов брюшной полости осуществляется ветвями блуждающего нерва и частично по тазовым нервам (толстый отдел кишечника, часть полового аппарата) через экстра- и интрамуральные ганглии. Симпатическая иннервация сосудов происходит из боковых рогов грудо-поясничного отдела спинного мозга по внутренностным нервам через полулунный ганглий солнечного сплетения. Отток лимфы от органов брюшной полости происходит в многочисленные лимфоузлы, которые лежат либо в воротах органов (желудочные, печёночные и т.д.), либо на артериальных сосудах (чревные, брыжеечные и т.д.), а затем в поясничную цистерну, грудной лимфатический проток и краниальную полую вену.

Паховый канал – между внутренними и наружными косыми брюшными мышцами. У самцов через него из брюшной полости опускаются семенники. У самок есть гомолог этого канала, через который проходят сосуды и нервы молочной железы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58965. Матеріали до вивчення роману Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" 31.5 KB
  Довести до свідомості учнів задум письменника який полягає в осудженні індивідуалізму що зумовлює замкненість відірваність людини від реального часу отруює її життя гіркотою самотності. Актуалізація опорних знань Як ви розумієте слово самотність Звідки вона береться Чому виникає...
58966. Англомовні країни. Велика Британія 55.5 KB
  Respected quests! Our todays lesson is devoted to Great Britain. Its our final lesson on the topic. We are going to review the material we have already learnt and try to learn something new. Hope you will enjoy every minute of the lesson.
58967. Архітектурні споруди в казці 45.5 KB
  Завдання до уроку 1. Структура уроку І. Повідомлення теми завдань уроку й мотивація навчання 1 хв. Уведення до теми уроку методом створення ігрової ситуації уявної мандрівки у країну казок 8 хв.
58968. Біблія - памятка світової писемності 53 KB
  Мета: познайомити старшокласників з історією виникнення Біблії її історичним шляхом. Довести вічну цінність Біблії для всіх людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством.
58969. Біблія на уроці фізики 47.5 KB
  культура є тими костилями яких потребує наша душа їх можна відкинути тільки після видужання А. Формувати у школярів справжню духовність можна лише тоді коли використовувати на уроці Святе Письмо Біблію. Далеко не всі події можна сприймати буквально. Якщо в Євангелії говориться наприклад про сліпого глухого або німого то під ним можна розуміти скажімо людину яка не бачить справ Господніх не чує Бога Слова не прославляє величі Його дій; під заскалкою або піщинкою в оці ближнього великий чи малий гріх; під світильником ...
58970. Біосинтез білка 37 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
58971. Спостережливість - шлях до краси і знань 39.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
58973. Боротьба з корупцією 34 KB
  Учням представляється документ Досвід компанії Shell у боротьбі з корупцією. Концерн Shell Group займається господарською діяльністю у 130ти країнах світу. За багато років своєї діяльності Shell розвив політику боротьби з корупцією.