26390

Виды соединения костей

Доклад

Биология и генетика

Костные синостозы кости черепа таза эпифиз и диафиз трубчатой кости у взрослых. Компоненты сустава: сочленяющиеся кости покрытые гиалиновым хрящём суставная сумка капсула суставная полость заполненная синовиальной жидкостью.

Русский

2013-08-18

21.5 KB

0 чел.

Виды соединения костей

1. непрерывный – сращение – синартроз. В тех отделах, где подвижность незначительна и на первый план выходят функции опоры и зашиты. Фиброзные синдесмозы: структурное оформление: мембраны, швы (гладкий, зубчатый, чешуйчатый), связки, вполачивания (корень зуба с альвеолой), синэластозы (эластической соединительной тканью, жёлтые связки). Хрящевые синхондрозы: временные (замещаются костной тканью), постоянные (межпозвоночные диски). Костные синостозы (кости черепа, таза, эпифиз и диафиз трубчатой кости у взрослых). Мышечный синсаркоз – лопатка с туловищем. 2. прерывистый – суставной – диартроз. Отличается большой подвижностью, более молодой в филогенезе. Компоненты сустава: сочленяющиеся кости, покрытые гиалиновым хрящём, суставная сумка (капсула), суставная полость, заполненная синовиальной жидкостью. Классификация по строению: 1. простые – 2 суставные поверхности, нет доп. вспомогательных приспособлений (плечевой); 2. сложные – 3 и более суставные поверхности, доп. приспособления, обеспечивающие конгруэнтность поверхностей (мениски – коленный, диски – височно-челюстной); 3. комбинированный – поверхность сустава делится на несколько отделов со своими направлениями движения (локтевой у собак), 4. комплексный – мениск или диск делит полость на 2 этажа. По характеру движения в них: 1. одноосный – по 1 оси (флексия - экстензия): цилиндрические (атланто-осевой), блоковидные (локтевой у копытных), винтообразные (голеностопный у лошади и собаки), 2. двуосный – 2 взаимоперпендикулярные оси: + аддукция-абдукция: эллипсовидные (лучезапястный), седловидные (между 1-2 фалангами), мыщелковые, 3. – многоосные: + супинация-пронация: шаровидные (плечевой), чашеобразные (ТБС), тугие (крестцово-подвздошный).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25294. Проблема методології та логіки наукового пізнання в Україні 60-80-х років 32.5 KB
  Проблема методології та логіки наукового пізнання в Україні 6080х років Головною орієнтацією наукового пізнання в цей період було звернення до матеріалізму в природознавстві.Копнін засновник світоглядногносеологічної школи орієнтував свою філософію на розкриття світоглядних методологічних і гносеологічних аспектів розвитку наукового пізнання проблеми діалектичної логіки розвиток діалектики як теорії пізнання діалектичного матеріалізму зясування взаємозвязку філософії з іншими науками обґрунтування творчої активності субєкта...
25295. Діалектичний матеріалізм – міф чи реальність 33 KB
  діалектичний матеріалізм міф чи реальність. Діалектичний матеріалізм позначає філософію в офіційній доктрині комуністичних партій але також у деяких її критиків напр. Анрі Лефевр Діалектичний матеріалізм 1940. Подальше застосування терміна належить Леніну Матеріалізм та емпіріокритицизм 1908.
25296. Українська філософська думка за умов постнекласичної науки та постмодерної культури 33.5 KB
  Українська філософська думка за умов постнекласичної науки та постмодерної культури Екологічна парадигма радикально змінює спрямованість сучасного філософськосвітоглядного розмислу. Микола Тарасенко 19391995 присвятив все життя вивченню взаємозвязку природи культури та технології. Вивчення взаємовідношення людини й природи приводить дослідника до роздумів щодо культури яка втілюючись у певних типах особистостей та типах суспільної діяльності задає рівень людяності цього взаємовідношення. В дослідженні Природа технологія культура:...
25297. Основні положення християнського віровчення і культу. Нікейський символ віри, його аналітичний виклад 33.5 KB
  Він для нас людей і для нашого спасіння зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і Діви Марії і став людиною. І в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця походить що Йому с Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава належить що говорить через пророків. 8 член Символу віри про віру в Духа Святого. За традицією це ім'я пов'язано з ім'ям святого якому присвячено день коли хрестили немовля.
25298. Філософські дискусії 20-30-х років та їх переломлення в Україні 32 KB
  Філософські дискусії 2030х років та їх переломлення в Україні У 2030х роках починає формуватися марксистськоленінський світогляд. У звязку з цим починається боротьба за утвердження марксистськоленінського природознавства яке розпочавшись з дискусії 30х років завершилося не тільки встановленням повного контролю політичноідеологічної системи над природознавством але й розгромом цілого ряду наукових напрямів фізичним знищенням їх представників. З перших днів утвердження радянської влади на Україні культура освіта наука...
25299. Філософський доробок С.Семковського 93 KB
  Тут він заснував першу в Україні кафедру марксизму і марксознавства яка потім перетворилася на Український інститут марксизму в якому до 1931 р. інституті марксизмуленінізму був створений філсоціолог. марксизму У 1918 р. кафедру марксизму і марксознавства яка потім перетв.
25300. В.Юринець та його філософський спадок 28.5 KB
  Юринець та його філософський спадок Юринець Володимир Олександрович 18911937.
25301. Слуховой анализатор 48.5 KB
  Средняя сосудистая оболочка в передней части глаза образует ресничное тело и радужную оболочку обуславливающую цвет глаз. Внутренняя сетчатая оболочка сетчатка или ретина содержит фоторецепторы глаза палочки и колбочки и служит для преобразования световой энергии в нервное возбуждение. Светопреломляющие среды глаза преломляя световые лучи обеспечивают четкое изображение на сетчатке. Основными преломляющими средами глаза человека являются роговица и хрусталик.
25302. Вкусовой и обонятельный анализатор 23.5 KB
  Хеморецепторы вкуса представляют собой вкусовые луковицы расположенные в эпителии языка задней стенке глотки и мягкого неба. Микроворсинки рецепторных клеток выступают из луковицы на поверхность языка и реагируют на растворенные в воде вещества. Рецепторы разных частей языка воспринимают четыре основных вкуса: горького задняя часть языка кислого края языка сладкого передняя часть языка и соленого яердняя часть и края языка.