26393

Вспомогательные приспособления мышц

Доклад

Биология и генетика

Каждая мышца упакована глубокой фасцией которая имеет футлярное строение. Она препятствует распространению инфекции экономит силу мышечного сокращения имеет собственные сосуды и нервы поэтому интегрирует функционирование костей связок и мышц. Могут находиться под кожей под мышцей под связкой под фасцией под сухожилием.

Русский

2013-08-18

21 KB

1 чел.

Вспомогательные приспособления мышц

1.фасция – соединительнотканная оболочка из коллагеновых и эластических волокон. Под кожей – поверхностная фасция, которая имеет войлочное строение. Каждая мышца упакована глубокой фасцией, которая имеет футлярное строение. Место прикрепления фасции к кости  - фасциальный узел. Она препятствует распространению инфекции, экономит силу мышечного сокращения, имеет собственные сосуды и нервы, поэтому интегрирует функционирование костей, связок и мышц. По фасциям проходят крупные сосудисто-нервные пучки. 2.бурса – мешочек из соединительной ткани, изнутри выстланный мезотелием. Внутри бурс – жидкость. В настоящее время все бурсы относят к синовиальным. Это структеры, смягчающие трение. Могут находиться под кожей, под мышцей, под связкой, под фасцией, под сухожилием. 3.влагалище сухожилий в отличие от бурс (подкладок) на подобие кольца охватывают сухожилие. Уменьшают трение, бывают фиброзные (производные глубокой фасции) – удерживатели сухожилий при переходе через суставы; синовиальные – их стенка состоит из фиброзного и синовиального листков, а внутри циркулирует небольшое количество жидкости, напоминающей синовию. 4.блоки находятся на костях, через них мышцы перебрасываются, исключая боковое смещение. 5.сесамовидные кости – окостенения сухожилий мышц. Изменяют угол прикрепления мышц, приближая его к 90 градусов, наиболее оптимальному для функционирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80559. Місцеві податки і збори. Спрощена система оподаткування 160 KB
  Особливості їх стягнення і впливу на фінансовогосподарську діяльність субєктів господарювання полягають у такому: Місцеві податки і збори включають до складу валових витрат що вираховуються зі скоригованого валового доходу а отже зменшують суму оподатковуваного прибутку. Місцеві податки і збори субєкти господарювання відносятьна собівартість продукції робіт послуг що впливає на формування бухгалтерського прибутку. Платниками цього податку є субєкти підприємницької діяльності їхні філії відділення представництва постійні...
80560. Визначення потреби в оборотних коштах 42.5 KB
  Нормування незавершеного виробництва і готової продукції. Аналогічно нормується запас палива за видами на виробничі і невиробничі цілі норматив на тару з урахуванням часу виготовлення або транспортування прошивки та інших стадій підготовки до запакування продукції. Усі витрати на початі але незавершені вироби у цехах майстернях інших виробничих приміщеннях після видачі зі складу матеріалів до моменту передачі продукції на склад визначаються вартістю незавершеного виробництва. Нароматив незавершеного виробинцтва залежить від: обсягу і...
80561. Використання і контроль обігового капіталу 72 KB
  Ефективність використання оборотного капітал може бути досягнення шляхом прискорення їх обертання. Шляхи прискорення обігу оборотних активів для вивільнення оборотних коштів
80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.
80563. Небанківське і міжнародне кредитування підприємств 280 KB
  Комерційний кредит — це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту — прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.
80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в обєкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції це вкладення капіталу в обєкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...
80566. Особливості фінансів малого бізнесу 232 KB
  Малий бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації га усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.