26396

Гортань larynx

Доклад

Биология и генетика

Остов гортани образован 5 хрящами на которых прикрепляются мышца гортани и глотки: кольцевидный хрящ cartilagо cricoidea гиалиновый состоит из пластинки и дужки. На переднем крае пластинки заметны фасетки для сочленения с черпаловидными хрящами. Черпаловидные хрящи соединяются суставами с пластинкой кольцевидного хряща. Основание хряща соединено связкой с телом щитовидного хряща вершина отогнута вперед.

Русский

2013-08-18

25 KB

0 чел.

Гортань larynx

Расположена между глоткой и трахеей. Функции: проведение воздуха, изолирует дыхательные пути при проглатывании пищи, опора для трахеи и пищевода, голосовой аппарат. Остов гортани образован 5 хрящами, на которых прикрепляются мышца гортани и глотки: кольцевидный хрящcartilagо cricoidea - гиалиновый, состоит из пластинки и дужки. Пластинка расположена дорсально, снаружи имеет мышечный отросток. На переднем крае пластинки заметны фасетки для сочленения с черпаловидными хрящами. Каудально - кольцевидный хрящ соединен с трахеей. Щитовидный хрящcartilagо thyroidea - гиалиновый. Представляет собой желобообразную пластинку, которая служит основой вентральной и боковых стенок гортани. На хряще различают вентральную среднюю часть — тело и две боковые пластинки. Черпаловидный хрящcartilago arytenoidea — парный, неправильной формы. На нем различают гиалиновое тело и эластический рожковый хрящ, выступающий от тела вперед и загнутый крючком дорсально. На теле снаружи имеется мышечный гребень, а вентрально выступает голосовой отросток, на котором закрепляются голосовые связки и мускул. Черпаловидные хрящи соединяются суставами с пластинкой кольцевидного хряща. Надгортанный хрящ (надгортанник — epiglottis) — эластический, овально-листовидной формы. Основание хряща соединено связкой с телом щитовидного хряща, вершина отогнута вперед. На  гортань действуют  3  группы  мышц: расширители (кольцевидно-черпаловидная дорсальная, кольцевидно-щитовидная, подъязычно-надгортанная), суживатели (кольцевидно-черпаловидная латеральная, голосовая, черпаловидная поперечная) и длинные мышцы гортани (грудино-щитовидная, подъязычно-щитовидная). Первые 2 группы смещают отдельные хрящи гортани, а длинные мышцы — гортань в целом. Иннервация: ветвями вагуса  — краниальным и каудальным гортанными нервами. Кровоснабжается ветвью общей сонной артерии — гортанной артерией. Отток лимфы: нижнечелюстной, медиальный и латеральный заглоточный лимфоузлы. У КРС боковая пластинка имеет прямоугольную форму. У свиньи гортань относительно длинная. Дужка кольцевидного хряща расположена косо по отношению к пластинке. Передние рожки хряща и щитовидная вырезка отсутствуют. У лошади дужка кольцевидного хряща расположена перпендикулярно к пластинке. Тело щитовидного хряща имеет глубокую щитовидную каудальную вырезку. У собаки гортань короткая и широкая. Пластинка и дужка кольцевидного хряща тоже широкие. Щитовидный хрящ короткий и высокий; на его пластинке заметна косая линия. Между черпаловидными хрящами и пластинкой кольцевидного хряща имеется промежуточный хрящ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72014. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 34+52. Розв’язування задач 46.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із загальним випадком додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд; формувати вміння застосовувати цей прийом для розвязування задач; розвивати математичне мовлення і мислення; активізувати пам’ять; виховувати наполегливість працьовитість любов...
72015. Розв’язування прикладів і задач на вивчені арифметичні дії 82 KB
  Мета. Закріпити навички додавання і віднімання в межах 10, навички розв’язування задач. Розвивати швидкі та точні обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, кругозір учнів, інтерес до уроків математики шляхом поєднання математичного матеріалу з казковим.
72016. Узагальнення і систематизація знань з теми «Натуральні числа 1 – 10 і число 0» 37.5 KB
  Закріпити узагальнити і систематизувати вивчений матеріал; перевірити знання учнями чисел першого десятка і удосконалювати вміння та навички додавання і віднімати у межах 10 розвязувати задачі і удосконалювати навички письма вивчених цифр...
72017. Число і цифра 8. Урок-подорож до Країни Чисел і Цифр 45 KB
  Мета: ознайомити дітей з числом 8, його утворенням і записом, вчити групувати предмети, сприймати число 8; закріплювати нумерацію чисел у межах 8; вміння розрізняти цифри і числа; сприяти розвитку логічного мовлення, уваги та уяви, виховувати інтерес до цікавої математики.
72018. Повторення складу числа 10. Складання прикладів за малюнками предметів та монет. Розпізнавання геометричних фігур 29 KB
  Будемо допомагати героям виконувати різні завдання. Діти отже послухайте які ж завдання нашого уроку: сьогодні ми повторимо склад числа 10; формуватимемо навички складати й розв’язувати приклади на додавання за малюнками предметів та монет; розпізнаватимем геометричні фігури...
72019. Цикл нестандартних уроків з використанням мультімедійних технологій. Математика, 1 клас 240.5 KB
  Робота вчителя початкових класів дуже складна та відповідальна, і складність її полягає у тому, що необхідно викликати в учнів інтерес до знань, не згасити цей вогник допитливості, навчити кожного з них вчитися, запевнити у своїх силах.
72020. ВПРАВИ ЗАДАЧІ І НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДДВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 3. РОЗ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКА 49 KB
  Подивіться на малюнок які пташки першими прилетіли до годівнички Синиці Скільки їх А які ще птахи прилетіли Снігурі Скільки їх Нам потрібно знайти скільки всього пташок стало Якою дією ми можемо дізнатися скільки всього пташок прилетіло до годівнички...