26404

Зейгоподий тазовой конечности и коленный сустав

Доклад

Биология и генетика

Они формируют с бедренной костью самый сложный сустав в организме коленный art. Сустав характеризуется большим количеством внутрисуставных связок крестовидные менискоберцовые менискобедренная межменисковая. К этому суставу относится коленная чашка patella которая представляет из себя сесамовидную кость которая развилась в сухожилии четырехглавого мускула бедра.

Русский

2013-08-18

22.5 KB

5 чел.

Зейгоподий тазовой конечности и коленный сустав

-голень (crus) и представлен двумя берцовыми костями: большой (os tibia)  и малой (os fibula, s. perona). Кости зейгоподия являются длинными биэпифизарными. Малая берцовая находится в состоянии редукции (на. всём протяжении голени она развита у свиней и собак). Они формируют с бедренной костью самый сложный сустав в организме - коленный - art. genus - сложный (имеет два мениска: латеральный и медиальный), двуосный, мыщелковый. Сустав характеризуется большим количеством внутрисуставных связок (крестовидные, мениско-берцовые-, мениско-бедренная, межменисковая). К этому суставу относится коленная чашка (patella), которая представляет из себя сесамовидную кость, которая развилась в сухожилии четырехглавого мускула бедра. Она с бедренной костью формирует сустав коленной чашки - простой, одноосный, блоковидный. Мышцы, действующие на коленный сустав сосредоточены в области бедра; краниально – экстензоры (quadriceps femoris), каудо-латерально – флексоры (подколенная popliteus).

Нервы: пояснично-крестцового сплетения - plexus lumbosacralis (вентральные ветви поясничных и крестцовых нервов): бедренный, который лежит в бедренном канале и направляется в четырёхглавый мускул бедра. Примерно на середине бедра от него отходит нерв «сафенус» (подкожный нерв голени и лапы). Седалищный (ischiadicus) обеспечивает иннервацию практически всей тазовой конечности и латерально от коленного сустава под бицепсом бедра делится на общей малоберцовый и большеберцовый нервы, которые следуют на голень и стопу. Симпатическая иннервация идет от боковых рогов грудо-поясничного отдела спинного мозга через ганглии пограничного симпатического ствола по нервам пояснично-крестцового сплетения.

Сосуды: подколенная арт. и передняя большеберцовая арт.

Лимфа: Отток лимфы происходит через подколенный лимфоцентр (КМ, на головке икроножной м.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36501. Біноміальний розподіл 536.29 KB
  Кількість частинок у ньому . Кількість комірок у об’ємі причому завжди виконується умова тобто частинка завжди знайде собі місце. Виділимо у об’ємі менший фіксований об’єм і будемо шукати імовірність того що кількість частинок потрапить у цей об’єм. Кількість комірок у об’ємі повинно бути принаймні не меншою за щоб усі частинки могли розміститись.
36502. Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул 205.51 KB
  Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул. Розрахуємо тиск газу на стінку посудини.
36503. Рівність середньокінетичних енергій молекул газу при взаємодії двох газів із непроникливою стінкою 464.46 KB
  І тепер перейдемо до вивчення елементів симетрії кристалу. Елементи симетрії кристалів. Симетрія – це властивість тіла суміщатися із самим собою під час деяких операцій або перетворень симетрії. З однією операцією симетрії ми вже зустрічались на початку лекції – це трансляційна симетрія.
36504. Обертальний броунівський рух 244.07 KB
  Такі обертові рухи можна зіставити з коливаннями маленького дзеркальця підвішеного на тонкій пружній дротинці в газі. Величина оскільки дзеркальце рівну кількість разів повертається за годинниковою стрілкою і проти неї тому цим доданком можна знехтувати. Дзеркальце у газі можна розглядати як величезну броунівську частинку так само як і поршень коли ми розглядали газокінетичний зміст температури. Отже за значеннями макроскопічних параметрів якими є температура модуль кручення дротинки та середнє значення квадрату кутового відхилення...
36505. Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкості. Функція розподілу Максвелла 256.56 KB
  Тепер вже швидкість беремо за абсолютним значенням отже вона буде додатньою. Отже на графіку наведені залежності для кількох температур. Отже сформульований постулат стверджує що процес Клаузіуса неможливий. Отже узагальнений постулат ТомсонаПланка “Неможливо створити періодично діючу машину єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок охолодження нагрівачаâ€.
36506. Якісне пояснення температурної залежності теплоємності газів на підставі квантових уявлень 630.47 KB
  Звідки може брати енергію осцилятор Він її отримує при зіткненнях. Але прийняти будьяку енергію осцилятор не може. Він приймає енергію тільки кратну і переходить на один із наступних енергетичних рівнів на рисунку. Наша молекула зможе прийняти необхідну енергію лише від молекули із заштрихованої області.
36507. Потік газових молекул на стінку. Закон косинусу 191.07 KB
  Закон косинусу У багатьох задачах потрібно враховувати кількість молекул що падає на стінку посудини. На стінку впадуть лише ті молекули напрямки яких направлені у бік виділеної ділянки. Нам необхідно знати розподіл молекул за напрямками швидкостей.
36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок – це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .
36509. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 211 KB
  В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции