26413

Межчелюстное пространство

Доклад

Биология и генетика

Служит опорой для закрепления мышц языка язычная мышца m. linqualis proprius подъязычноязычная мышца m. hyoglossus сокращаясь она притягивает язык вниз и шилоязычная парная мышца m. Мышца вытягивающая язык в сторону ротовой щели подбородочноязычная мышца m.

Русский

2013-08-18

21.5 KB

1 чел.

Межчелюстное пространство

-пространство между ветвями нижней челюсти. Здесь лежит подъязычная кость, которая прикрепляется к подъязычному отростку на каменистой кости (только у собак у сосцевидной части каменистой кости). Служит опорой для закрепления мышц языка (язычная мышцаm. linqualis proprius, подъязычно-язычная мышцаm. hyoglossus, сокращаясь, она притягивает язык вниз и шилоязычная парная мышцаm. styloglossus. При сокращении одной левой или правой мышцы язык отводится вбок, при одновременном сокращении язык оттягивается в сторону глотки. Мышца, вытягивающая язык в сторону ротовой щели, — подбородочно-язычная мышцаm. genioglossus.), глотки (нёбно-глоточный, крылоглоточный, подъязычно-глоточный, щитовидно-глоточный, кольцевидно-глоточный, шилоглоточный каудальный) и гортани (расширители (кольцевидно-черпаловидная дорсальная, кольцевидно-щитовидная, подъязычно-надгортанная), суживатели (кольцевидно-черпаловидная латеральная, голосовая, черпаловидная поперечная) и длинные мышцы гортани (грудино-щитовидная, подъязычно-щитовидная).). Вдоль языка – подъязычная слюнная железа. Иннервация: н/челюстной нерв от тройничного, языкоглоточный, подъязычный. Кровоснабжение: язычно-лицевой ствол. Отток лимфы: н/челюстной, медиальный и латеральный заглоточные лимфоузлы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68986. Операції над змінними вказівного типу 52 KB
  Оператор присвоєння записують так само як і для інших типів: S:=r; де 5 змінна вказівного типу r може бути змінною цього ж вказівного типу функцією тобто значенням якої є вказівник цього ж вказівного типу або порожній вказівник nil. Для введених нами раніше змінних вказівного типу...
68987. Динамічні рядки символів 47 KB
  На підставі вивчених типів можна одержувати різні структури даних, яких у мові Паскаль у явному вигляді немає. Прикладом такої структури є рядки - впорядковані послідовності символів. Рядки можна відображати за допомогою векторного зображення, коли послідовність символів - це послідовність компонентів вектора...
68988. Операції над динамічними рядками 38 KB
  Розглянемо процедуру шукання заданого елемента. Попередньо опишемо тип, який відображає рядок символів як динамічну структуру. Складемо логічну функцію виявлення заданого символу в заданому динамічному рядку. Передбачимо як побічний ефект логічної функції шукання елемента вказівку...
68989. Списки як динамічна структура даних 47.5 KB
  Розглянуті рядки символів, зображені у вигляді ланцюгів, тобто як динамічна структура, є частковим випадком такої структури - лінійного однонапрямленого списку. Різниця полягає в тому, що коли для рядків інформаційними елементами можуть бути тільки значення типу char...
68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.
68991. Життєвий цикл програм. Алгоритмізація програми 54.5 KB
  Дуже часто класичний життєвий цикл називають каскадною або водоспадною моделлю, підкреслюючи, що розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі...
68992. Алфавіт мови Pascal, структура програми 89.5 KB
  План заняття Розділювачі Спеціальні символи і зарезервовані слова Імена Числа Рядки символів Позначки Директиви Сталі Структура програми. Всередині лексем використання їх не допустиме а між двома сусідніми іменами термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.
68993. Цілий та дійний типи даних 55.5 KB
  Види цілого типу Операції над цілим типом Види дійсного типу Операції над дійсним типом Види цілого типу Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чисел. У другому випадку ціле значення виразу перетворюється до дійсного типу і присвоюється змінній дійсного типу.
68994. Логічний та рядковий типи даних 52.5 KB
  Логічні змінні можуть мати одне з двох значень: true (істинне) або false (хибне). Як і maxint, ці значення належать до наперед визначених сталих, тобто їх не треба описувати. Логічні змінні найчастіше використовують для керування послідовністю виконання операторів програми.