26415

Молочая железа (mamma, lactifera). Вымя, множественное вымя

Доклад

Биология и генетика

Вымя множественное вымя. Все вместе молочные железы вымя uber у КРС и лошади или множественное вымя ubera свинья собака. У крупных животных вымя подвешено на поддерживающей связке которая прикрепляется к белой линии живота. Лошадь: саггитальной бороздой вымя разделено на 2 половины.

Русский

2013-08-18

21.5 KB

0 чел.

Молочая железа (mamma, lactifera). Вымя, множественное вымя.

-сложная разветвлённая альвеолярная железа. Все вместе молочные железы – вымя (uber) у КРС и лошади или множественное вымя (ubera) – свинья, собака. Имеет типичное паренхиматозное строение. Имеет строму, которая содержит питающие орган сосуды и нервные окончания. У крупных животных вымя подвешено на поддерживающей связке, которая прикрепляется к белой линии живота. Связка делит орган на левую и правую половины, от которой в стороны отходят более мелкие перегородки – трабекулы. У КРС перпендикулярно  срединной перегородке – поперечная перегородка, разделяющая орган на четверти (4 соска). Паренхима – функциональная часть органа, которая представлена собственно железистой тканью (альвеолы, концевые протоки, где идёт синтез молока). Выводная система представлена выводными протоками, молочными протоками, молочной цистерной, сосковой цистерной (КРС) и сосковым каналом. Выводная система: магистральный тип (лучше) – в железистую цистерну впадает 1-2 магистральных протоков; рассыпной – в цистерну впадает большое число разнокалиберных протоков. Тип выводной системы передаётся по наследству. Лошадь: саггитальной бороздой вымя разделено на 2 половины. В каждой половине 2 доли молочной железы. В каждой доле – протоки, молочные ходы открываются в цистерну, от цистерны идёт сосковый канал. 2 соска, в каждом 2 цистерны и 2 сосковых канала. Свинья: 6-8 пар молочных желёз. Каждая железа возвышается в виде холма с соском. В каждом холме 2-3 доли. Молочные ходы открываются в цистерну, от которой идут 2-3 канала в кончик соска. Собака: 4-6 пар холмов. В каждом холме несколько долей железы, открывающихся сосковыми каналами на кончике соска. В каждом соске 6-20 сосковых каналов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...