26420

Тонкая кишка - intestinum tenue

Доклад

Биология и генетика

На слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки множество циркулярных невысоких складок. В просвет двенадцатиперстной кишки выделяют пишеварительные соки поджелудочная железа печень. Тощая кишка jejunum продолжение двенадцатиперстной кишки. Можно указать на 3 отличительные особенности тощей кишки; подвешена в виде множества петель на обширной брыжейке; при вскрытии трупа животного в ней находят небольшое количество химуса просвет спавшийся.

Русский

2013-08-18

22 KB

0 чел.

Тонкая кишка— intestinum tenue.

Двенадцатиперстная кишкаduodenum. начинается от пилоруса, идет в правое подреберье к воротам печени, где образует S-образную извилину. Затем кишка поднимается к позвоночнику и под правой почкой поворачивает каудально, доходит почти до правого крыла подвздошной кости, поворачивает налево, образуя каудальную извилину, направляется краниалъно, на уровне печени делает изгиб и переходит в тощую кишку. На слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки множество циркулярных невысоких складок. На складках и углублениях между ними расположены ворсинки, покрытые каемчатым цилиндрическим эпителием. В просвет двенадцатиперстной кишки выделяют пишеварительные соки поджелудочная железа, печень. Тощая кишкаjejunum — продолжение двенадцатиперстной кишки. Это самая длинная кишка. Можно указать на 3 отличительные особенности тощей кишки; подвешена в виде множества петель на обширной брыжейке; при вскрытии трупа животного в ней находят небольшое количество химуса, просвет спавшийся. КРС: нижняя часть правого подвздоха, лошадь: верхняя часть левого подвздоха, свинья: ¾ брюшной полости, кроме верхней правой, собака: нижняя часть левого и правого подвздохов. Подвздошная кишкаileum короткая. Является продолжением тощей кишки и вступает в вентральную стенку слепой кишки на границе с ободочной на уровне четвертого поясничного позвонка. Вокруг отверстия подвздошной кишки при входе в толстую находится сфинктер подвздошной кишки — m. sphincter ilei. У всх в правом подвздохе, у лошадей перемешивается с малой ободочной.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі пов’язані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
59547. Боротьба ОУН „УПА” У 40-х – на початку 50-х років 66.5 KB
  Основні поняття: ОУН організація українських націоналістів український політичний рух що ставив собі за мету встановлення незалежної української держави. Отже наша тема: Боротьба ОУН УПА у 40х на початку 50х років€. Що таке депортація розвитку безкоштовної освіти...
59550. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць та річок 48.5 KB
  Загарбники люди розповідали що після звільнення міста спорудили на його підступах багато камяних левів. Летимо далі і наступна посадка буде в місті Харкові. Хто розповість нам легенду звідки пішла назва міста Був собі козак Харко.
59551. Сценарій літературно-музичного свята. Від сопілки — до слова, від слова — до мови 51 KB
  Перший ведучий. Із святом рідної мови вас, шановні добродії, із святом, шанувальники рідного слова. Мова — то цілюще джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам усихає від спраги.