26426

Носовая полость (cavum nasi)

Доклад

Биология и генетика

В носовой полости находятся лабиринт решётчатой кости и носовые раковины две или три. Функционально вся носовая полость подразделяется на две части: преддверие сообщается с конъюнктивальным мешком глаза через слёзноносовой проток и собственно носовую полость в которой выделяют обонятельную верхнюю и дыхательную нижнюю области. С носовой полостью связаны придаточные носовые пазухи синусы расположенные в верхней челюсти sinus maxillaris лобной кости sinus frontalis в нёбной sinus palatinus и клиновидной sinus sphenoidalis...

Русский

2013-08-18

22 KB

0 чел.

Носовая полость (cavum nasi)

Ограничена носовыми костями, резцовыми, верхней челюстью и костным нёбом (нёбные отростки резцовых костей и верхней челюсти и горизонтальная пластина нёбной кости). Задняя стенка представлена продырявленной пластинкой решётчатой кости. В носовой полости находятся лабиринт решётчатой кости и носовые раковины (две или три). Третья (средняя) раковина образована лабиринтом решётчатой кости и имеется у собак и рогатого скота. Между раковинами и стенкой полости формируются четыре носовых хода (дорсальный, средний, вентральный и общий). Функционально вся носовая полость подразделяется на две части: преддверие (сообщается с конъюнктивальным мешком глаза через слёзно-носовой проток) и собственно носовую полость, в которой выделяют обонятельную (верхнюю) и дыхательную (нижнюю) области. С носовой полостью связаны придаточные носовые пазухи (синусы), расположенные в верхней челюсти (sinus maxillaris), лобной кости (sinus frontalis), в нёбной (sinus palatinus) и клиновидной (sinus sphenoidalis) костях. Из носовой полости вдыхаемый воздух через хоаны попадает в дыхательную часть глотки, а затем в гортань. Иннервация: обонятельный н, аборальный носовой нерв (-> клинонёбная ветвь -> верхнечелюстная ветвь -> тройничный нерв (n. trigeminus)-> мост). Симпатика: из боковых рогов грудо-поясничного отд. спинного мозга по вагосимпатикусу через краниальный шейный ганглий. Кровоснабжение: верхнечелюстная (внутренняя челюстная) арт., которая идёт под основанием черепа и разветвляется в крылонёбной ямке. Лицевая арт. Верхнечелюстная вена. Лимфоузлы: околоушной (КВМ) и нижнечелюстной (КВМ). Оттекает в заглоточный латеральный лимф. узел


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.
80952. Необхідність використання художньої літератури в навчанні історії України 35.92 KB
  Твори художньої літератури рекомендуються у всіх шкільних підручниках з кожного курсу історії художня література є для учнів одним з важливих джерел для ознайомлення з історичним минулим і одним з ефективних засобів їх морального і естетичного виховання. Чому слід використовувати художні твори Тому що Художній образ як правило відрізняється влучністю і переконливістю. Літературні памятники Звичайно це твори створені в ту епоху яку ми вивчаємо тобто твори написані сучасниками описуваних явищ і подій. Твори цієї групи є документами...
80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.
80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від пятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.