26432

Однокамерный желудок

Доклад

Биология и генетика

Тело желудка corpus ventriculi изогнуто. Различают большую кривизну желудка curvatura ventriculi major и малую кривизну curvatura ventriculi minor. В области большой кривизны между входной и выходной частями стенку желудка называют донной fundus ventriculi. На малую кривизну желудка с диафрагмы и печени переходит брюшина и образует малый сальник omentum minus.

Русский

2013-08-18

25 KB

2 чел.

Однокамерный желудок

—мешкообразный полостной орган, в нем выделяют входную кардиальную частьpars cardiaca с кардиальным отверстием пищевода и выходную пилорическую частьpars pylorica, переходящую в 12перстную кишку. Тело желудка — corpus ventriculi изогнуто. Различают большую кривизну желудка — curvatura ventriculi major и малую кривизнуcurvatura ventriculi minor. В области большой кривизны между входной и выходной частями стенку желудка называют донной — fundus ventriculi. На малую кривизну желудка с диафрагмы и печени переходит брюшина и образует малый сальникomentum minus. Здесь различают 3 связки: желудочно-диафрагмальную; желудочно-печеночную и желудочно-12перстную. С большой кривизны желудка начинается большой сальникomentum majus, вдоль которого лежит селезенка, связанная с большой кривизной желудка желудочно-селезеночной связкой. Большой сальник переходит на кишечник. Расположен желудок больше в левом подреберье, а пилорич. заходит а правое. Различают желудки железистые, пищеводно-кишечного. В железистых желудках слизистая оболочка с железами занимает почти всю поверхность желудка. В смешанных желудках слизистая оболочка в кардиальной части не имеет желез. В желудке различают 4 зоны: 1) слизистая оболочка пищеводного типа, покрытая плоским многослойным ороговевающим эпителием без пищеварительных желез; 2) кардиальная зона желез - простые трубчатые железы, выделяющие ферменты, расщепляющие крахмал и незначительно белки; 3) донная зона желез, где железы выделяют желудочный сок, содержащий пепсин и HCl; 4) зона пилорических желез, выделяющих желудочный сок и слизь. Желудок свиней смешанный, отличается наличием выпячивания стенки в кардиальной части — diverticulum ventriculi. Наличие привратника пилоруса – пуговчатое утолщение, функционирует как жом, проталкивающий пищу. Желудок лошадей смешанный, относительно небольшой. В кардиальной части находится слепой мешок — saccus cecus, выстланный слизистой оболочкой пищеводного типа.  Желудок собак железистого типа. Слизистая собрана в складки, расправляющиеся при наполнении. Иннервация: ветвями вагуса через экстра- и интрамуральные ганглии. Симпатическая иннервация сосудов происходит из боковых рогов грудо-поясничного отдела спинного мозга по внутренностным нервам через полулунный ганглий солнечного сплетения. Кровоснабжение: чревная артерия. Отток лимфы: желудочный лимфоузел в чревный лимфоцентр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79901. Робота з природним матеріалом аплікація з крупів «Зерняткове сонечко» 108.5 KB
  МЕТА: ознайомити учнів з використанням нетрадиційних матеріалів при виготовленні предметної аплікації; сформувати вміння виготовляти предметну аплікацію за допомогою шаблонів та нетрадиційних природних матеріалів; розвивати просторову уяву, окомір,дрібні м’язи кісті рук; виховувати культуру праці.
79902. Подарунок мамі. Виготовлення листівки-видавки 118.5 KB
  Мета: навчити дітей виготовляти листівку видавку володіти технікою і прийомами видавлювання роботи з ножицями; правильно розміщувати свої задуми на малюнку; розвивати фантазію відчуття колірної гармонії; формувати творчу уяву; виховувати любов до батьків до рідних людей сестрички бабусі подруги.
79903. День художньої творчості за темою «Дизайнер і техніка». Колективне художньо – ігрове конструювання технічних моделей. Захист власних винахідницьких проектів 56 KB
  Мета. Закріпити уміння дітей з технічного моделювання, розвивати конструкторську винахідливість, прояв фантазії, виховувати почуття любові до праці. Обладнання: технічні конструктори, конструктори «Lego», фотографії космічної техніки з деталей металоконструктора, мультимедійне обладнання...
79904. ТУРНІР МОВОЗНАЙОК 47 KB
  Мова – це неоцінений божественний дар, який дано людині. Вона супроводжує нас від народження і аж до смерті. У щоденній практиці спілкування не обійтися без мови. навіть коли ми думаємо, в пам’яті відтворюємо відомі нам слова і фрази. Власні думки формулюємо і передаємо за допомогою мови...
79905. РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР 377 KB
  На нашем турнире будут соревноваться самые благородные и достойные рыцари из каждого класса. Но кто же такие рыцари Ответы детей Рыцарь нем. Рыцари обычно имели на вооружении железный шлем с забралом кольчуги плечные ручные и ножные прикрытия обитые жестью перчатки острые мечи и копья.
79906. Рослини. Рослини і людина: вшанування рослин, охорона 117.5 KB
  Мета. Продовжувати розкривати цінності рослин для людини; ознайомити учнів з рослинами, які охороняються: конвалія, дзвоники, сон-трава тощо; формувати в учнів відчуття особистої відповідальності за збереження рослин; збудити інтерес до рослин-оберегів, народних звичаїв, традицій вшанування рослин в Україні.
79907. Толерантність. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини 77 KB
  Мета: показати певні рівні толерантної поведінки людини; розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, вибирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей; виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати...
79908. Наші права – щасливе дитинство 103.5 KB
  Ознайомити учнів з їхніми основними правами та обов’язками. Вчити відрізняти права від обов’язків закріпити їх в пам’яті учнів. Ілюстрований матеріал до теми плакати Знай свої права та обов’язки Права дітей Обов’язки учнів Світова книга прав дитини картки для групової роботи комп’ютер презентація...
79909. ГРА ДЛЯ ЕРУДИТІВ «РОЗУМНИКИ» 95 KB
  12 учасників Записати відгадки до загадок. На кожну відгадку 1 хвилина Перевірити і порахувати кількість правильних відповідей 6 учасників Кожен вибирає 1 тему, по якій отримує 6 питань. На відповіді відводиться 1 хвилина. Не знаючи відповіді на дане питання, учасник має право просити наступне.