26437

Органы мочевыделения organa uropoetica

Доклад

Биология и генетика

Анатомический состав: почки постоянно образуют мочу мочеточники непарный мочевой пузырь и мочеиспускательный канал у самцов мочеполовой. У птиц: почки мочеточники уросинус клоаки. Иннервация: почки: вагусом через экстра и интрамуральные ганглии. Кровоснабжение: почки: почечные арт.

Русский

2013-08-18

21.5 KB

0 чел.

Органы мочевыделения organa uropoetica

Выводят из организма (крови) во внешнюю среду конечные продукты обмена веществ в виде мочи, регулируют водно-солевой баланс организма. Анатомический состав: почки (постоянно образуют мочу), мочеточники, непарный мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (у самцов - мочеполовой). У птиц: почки – мочеточники – уросинус клоаки. Мочевого пузыря нет (приспособление к полёту). Иннервация: почки: вагусом через экстра- и интрамуральные ганглии. Симпатическая иннервация сосудов происходит из боковых рогов грудо-поясничного отдела спинного мозга по внутренностным нервам через полулунный ганглий солнечного сплетения; мочевой пузырь: Симпатическая иннервация сосудов и шейки мочевого пузыря осуществляется из боковых рогов грудо-поясничного отдела спинного мозга по подчревному нерву и нервам межузлового сплетения через каудальный брыжеечный ганглий. Парасимпатическая иннервация гладкой мускулатуры внутренних органов и желёз тазовой полости происходит из крестцового отдела спинного мозга по 1-2 тазовым нервам через экстра- и интрамуральные ганглии. Кровоснабжение: почки: почечные арт.; мочевой пузырь: внутренняя подвздошная арт. Отток лимфы: почки: поясничную цистерну, грудной лимфатический проток и краниальную полую вену, мочевой пузырь: в подчревные и подвздошные лимфоузлы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69378. Архітектура послідовних портів 1.23 MB
  Існує два способи обміну даними між зовнішніми пристроями ЗВПР і мікропроцесорною системою МПС: паралельний коли одночасно передаються всі біти або декілька біт слова даних; послідовний коли біти слова даних пересилаються по черзі починаючи наприклад з його молодшого розряду.
69379. Організація пам’яті Мікроконтролерів родини МК-51 999.5 KB
  Місце модуля памяті у структурі мікроконтролера Призначення та місце модуля памяті у мікропроцесорних системах При вивченні модульної структури мікропроцесорної системи МПС відзначалося що одним з основних її модулів є...
69380. ТАКТУВАННЯ, РЕЖИМИ ЗНИЖЕНОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА СКИДАННЯ 560.5 KB
  Блок керування та синхронізації мікропроцесора Блок керування та синхронізації призначений для формування синхронізуючих і керуючих сигналів які забезпечують координацію спільної роботи блоків МКра у всіх допустимих режимах роботи.
69381. Особливості архітектури типового мікроконтролера родини МК-51 2.36 MB
  Структура типового МК (мікроконтролера) родини МК-51 (рисунок 1) містить: арифметико-логічний пристрій (АЛП); регістри тимчасового збереження операндів (програмно недоступні, на структурі МК позначені Т1, Т2); один з основних регістрів – акумулятор, на структурі МК позначений А...
69382. Особливості розробки робочої керуючої програми та програмна модель мікроконтролера 302 KB
  РПД являє собою 128 восьмирозрядних регістрів які призначені для прийому збереження та видачі різноманітної інформації. Шістнадцять із цих регістрів допускають побітову адресацію. В області молодших адрес РПД знаходяться 4 банки регістрів загального призначення РЗП кожен...
69383. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМАНД МІКРОКОНТРОЛЕРА 208 KB
  Мнемоніка команди представлення коду операції у вигляді сполучення латинських літер що мають визначений зміст використовуються англійські слова або скорочення наприклад MOV PUSH POP JMP CLR NOP. Мнемокод включає в себе мнемоніку команди та опис операндів які беруть участь в операції.