26442

Позвоночный столб (columna vertebralis)

Доклад

Биология и генетика

cervicales грудной v. Соединение: тела – межпозвоночные хрящи фиброзное кольцо и пульпозное ядро дорсальная продольная связка внутри позвоночного канала на долсальной поверхности позвонков эпистрофей крестец вентральная продольная связка последний грудной крестец; дужки: жёлтые связки; остистые отростки: межостистые связки у плотоядных мышцы надостистая связка грудной поясничный крестцовый выйная связка канатиковая и пластинчатая части; у собак – канатик у свиньи и кошки – нет у КРС вместе с надостистой связкой в...

Русский

2013-08-18

21.5 KB

2 чел.

Позвоночный столб (columna vertebralis)

Структурная единица – позвонок. Отделы: шейный (v. cervicales), грудной (v. thoracicae), поясничный (v. lumbales), крестцовый (v. sacrales), хвостовой (v. caudales). На особенности каждого отдела накладывают отпечаток их функции: где необходима подвижность, хорошо развиты суставные отростки (шейный, поясничный); форма поперечно-рёберных отростков: шейные – двуветвистые, в основании поперечное отверстие; поясеичные – 1 ветвь, мощно развиты, вытянуты горизонтально (у собак – кранио-вентрально) для закрепления мощных мышц; грудные – есть фасетка для закрепления бугорка ребра; крестцовые – срослись, тугим суставом соединены с тазом, т.к. выполняют функцию опоры; хвостовые – редуцированы. Соединение: теламежпозвоночные хрящи (фиброзное кольцо и пульпозное ядро), дорсальная продольная связка (внутри позвоночного канала на долсальной поверхности позвонков, эпистрофей - крестец), вентральная продольная связка (последний грудной - крестец); дужки: жёлтые связки; остистые отростки: межостистые связки (у плотоядных - мышцы), надостистая связка (грудной, поясничный, крестцовый), выйная связка (канатиковая и пластинчатая части; у собак – канатик, у свиньи и кошки – нет, у КРС вместе с надостистой связкой в области холки – капюшонообразная часть); поперечно-рёберные: межпоперечные связки; суставные: капсулы суставов. Мышцы: дорсальные 3 группы разгибателей: остистые и полуостистые, длиннейшие, подвздошно-рёберные; вентральныесгибатели, представлены в области шеи и поясницы: длинный шеи, длинный головы, большой, малый, квадратный поясничные. Кровоснабжение: позвоночная арт. Иннервация: позвоночный нерв. Отток лимфы в грудной лимфатический проток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.
57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...
57519. Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII століття 57 KB
  Мазепи; звернути увагу учнів на намагання І. Мазепи в цих мовах зберегти українську державу не допустити розколу в українських землях; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події...
57520. Святая моя Киевская Русь 46.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с событиями крещения Руси методами крещения. Как вы думаете о чем сегодня у нас пойдет речь Правильно Сегодня мы поговорим об очень важной дате...
57521. Знайомство з історією 52 KB
  Обладнання: зразки історичних джерел карта України портретні зображення видатних українських істориків. У 5 класі ви почали вивчати новий предмет Введення в історію України.