26448

Роговые производные. Копыта, копытца

Доклад

Биология и генетика

Имеет все 3 слоя кожи формирует глазурь. Венчик corona состоит из 3 слоёв эпидермис формирует трубчатый рог. Эпидермис формирует листочковый рог. Подошва solla состоит из 2 слоёв эпидермис формирует мягкий трубчатый рог.

Русский

2013-08-18

20.5 KB

3 чел.

Роговые производные. Копыта, копытца.

Выполняют функцию защиты, нападения, терморегуляции, обеспечивают окраску шерсти (масть, окрас). Классификация: волосы (pili), рога (cornu), мякиши (tori), роговой наконечник пальца (копыто ungula, копытце unguicula, коготь). Копытце у КРС и свиньи расположено в области 3 фаланги III и IV пальцев. Выделяют 4 части: кайма limbus расположена узкой лентой на границе с волосистой кожей. Имеет все 3 слоя кожи, формирует глазурь. Венчик corona состоит из 3 слоёв, эпидермис формирует трубчатый рог. Стенка (paries, lamina) нет подкожного слоя. Эпидермис формирует листочковый рог. По краю, в области копытцевидной кости, он растёт вниз в виде белой зоны. Подошва solla состоит из 2 слоёв, эпидермис формирует мягкий трубчатый рог. Копыто расположено на пальце лошади. Имеет некоторые отличия в строении от копытца: в стенке роговой капсулы различают дорсальную переднюю, зацепную часть и по бокам от неё медиальную и латеральную части боковой стенки, которые затем переходят в заворотные части стенки, обращённые к подошве копыта. Углы поворота боковой стенки к подошве – заворотные углы. Белая зона хорошо обозначена (вбивают гвозди). В подошве различают тело и 2 ножки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11671. ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 1.11 MB
  ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ Методические указания по выполнению лабораторных работ №12 для студентов 3 курса специальности Разработаны на основании примерной учебной программы данной дисциплины составленной в соответствии с государствен...
11672. Управління персоналом. На основі методу експортних оцінок визначаємо перспективну місткість ринку антибіотиків фармацевтичної компанії на ринку регіону 435 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 з дисципліни Менеджмент персоналу На основі методу експортних оцінок визначаємо перспективну місткість ринку антибіотиків фармацевтичної компанії на ринку регіону. Вихідні данні наведені в таблиці 5.1 всі розрахунки проводимо за допомогою MS E...
11673. Учебно-методический комплекс дисциплины: Судовые турбомашины МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 190.5 KB
  Учебно-методический комплекс дисциплины: Судовые турбомашины МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ВВЕДЕНИЕ Процесс постоянного увеличения мощности и уменьшения массогабаритных показателей СЭУ обусловил все большее применен...
11674. Робота з інформаційно-довідковою системою Независимые производители товаров и услуг 248.78 KB
  Тема: Робота з інформаційнодовідковою системою Независимые производители товаров и услуг. Мета: вивчити призначення і можливості інформаційнодовідкової системи Независимые производители товаров и услуг навчитися працювати з цією системою. Порядок виконання р...
11675. Створення діаграми класів 65.38 KB
  Тема: Створення діаграми класів. Мета роботи: отримати навички побудови діаграм класів створення пакетів і угруповання класів у пакети. Завдання: створити діаграму класів. Для одного зі сценаріїв діаграми прецедентів створеної в попередній лабораторній робот...
11676. Створення діаграм діяльності 50.69 KB
  Лабораторна робота № 3. Тема: Створення діаграм діяльності. Мета роботи: отримати навички побудови діаграм діяльності. Завдання: створити діаграму діяльності що описує один з бізнеспроцесів обраної предметної області; створити діаграму діяльності що оп...
11677. Баланс ліквідності підприємства 36.76 KB
  Тема: Баланс ліквідності підприємства. Мета: зробити фінансовий аналіз балансу ліквідності підприємства. Хід роботи Висновок: З цих даних отримуємо А1 П1 А2 П2 А3 П3 А4 П4 тобто ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. При цьому нестача коштів по одній гру
11678. Моделювання та мінімізація логічних функції в різних пакетах прикладних програм 1.39 MB
  Використання електроніки в електроенергетиці, є досить розвинене. Майже усі технологічні процеси в галузі електроенергетики автоматизуються за допомогою змодельованих на ЕОМ процесів та схем. Найпоширеніше використання має алгебра логіки, яку далі розглянемо більш детальніше.
11679. Ітераційні методи розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Зейделя. Метод релаксації 40.97 KB
  Лабораторна робота №2 Ітераційні методи розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Зейделя. Метод релаксації. Мета роботи: познайомитися з ітераційними методами розвязання систем алгебраїчних рівнянь реалізувати заданий за варіантом метод у серед...