26449

Ротовая полость (cavum oris)

Доклад

Биология и генетика

Внутри ротовой полости находится подъязычная кость к которой прикрепляются мышцы языка глотки и гортани. facialis: барабанная струна chorda tympani сосочки языка тройничный n. glossopharyngeus сосочки языка подъязычный n. hypoglossus мышцы языка.

Русский

2013-08-18

21.5 KB

0 чел.

Ротовая полость (cavum oris)

Образована костным нёбом сверху и нижней челюстью снизу. Внутри ротовой полости находится подъязычная кость, к которой прикрепляются мышцы языка, глотки и гортани. В ротовую полость входит комплекс органов: губы, щёки, язык, зубы, дёсны, твёрдое и мягкое нёбо. Сюда же открывается целая группа слюнных желёз, из которых крупнейшими застенными железами являются околоушная (glandula parotis), подъязычная (gl. sublingualis) и подчелюстная (g!. maxillaris), а крупнейшими простеночными являются щёчные железы (gl. buccalis): дорсальная и вентральная.

Иннервация: лицевой (n. facialis): барабанная струнаchorda tympani – сосочки языка, тройничный (n. trigeminis): верхнечелюстная ветвь (подглазничныйinfraorbitalis – зубы верхней аркады, верхняя губа; клинонёбный – sphenopalatinus: его ветви: большой нёбный palatinus major твёрдое нёбо, малый нёбный – к мягкому нёбу)и нижнечелюстная ветвь (щёчныйbuccinatorius, язычныйlingualis, альвеолярный – зубы нижней аркады и нижняя губа), языкоглоточный (n. glossopharyngeus) – сосочки языка, подъязычный (n. hypoglossus) – мышцы языка.

Сосуды: верхнечелюстная арт. – зубы, щёки, нёба; наружная челюстная арт. – язык, слюнные ж., зев; лицевая арт. – губы.

Лимфа: околоушной узел (КМВ), нижнечелюстной узел (КМВ), медиальный заглоточный от слюнных желёз (МВ), оттекает в латеральный заглоточный лимфоузел.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7598. Мова SQL. Загальна характеристика 116 KB
  Мова SQL Загальна характеристика. Як уже було сказано вище, обробка об’єктів БД виконуються мовою SQL, яка має певний набір команд. Команди SQL завжди починаються з дії (verb) - слова або групи слів, що описують задану операцію. Крім того,...
7599. Обмеження. Postgre SQL. 60 KB
  Обмеження Postgre SQL має декілька варіантів обмеження даних (constraint), які впливають на операції вставки і оновлення. Розглянемо один із них, який полягає в установці обмеженьдля таблиць і полів.Обмеженням є особливий атри...
7600. Послідовності SQL 78 KB
  Послідовності PostgreSQL є обєктно-реляційною СУБД, що дозволило включити в неї ряд нестандартних розширень SQL. Частинацих розширень пов’язана з автоматизацією часто вживаних операцій з базами даних, це, зокрема, послі...
7601. Редагування таблиці БД 104.5 KB
  Редагування таблиці Під час редагування таблиці доводиться виконувати такі роботи: зміна даних, тобто редагування вмісту полів маніпуляція записами, їх вилучення і вставка перейменування та знищення таблиці зміна структури...
7602. Запити. Створення запиту 173.5 KB
  Запити Створення запиту Запит являє собою команду, написану мовою SQL, яка вибирає дані з таблиць. Якщо запит виготовляється візуальним способом, то інтерпретатор складає його скрипт у вигляді тексту...
7603. Поєднані набори даних 91 KB
  Поєднані набори даних Поєднаний набір даних являє собою вибірку з декількох джерел. Для його одержання служить та ж таки команда SELECT, більш розширений її варіант виглядає та...
7604. Вкладені запити 89 KB
  Вкладені запити Запит SELECT може бути вкладеним у інший запит або використовуватися деякими командами як підкоманда. Завдяки цьому командаSQL може набирати скільки завгодно велику довжину. Ступінь вкладення не регламентується, од...
7605. Курсори SQL 132 KB
  Курсори SQL Курсор дозволяє включити у вибірку тільки деякі з отриманих записів. При правильному використанні курсори підвищують ефективність роботи з наборами записів. Курсори виконуються тільки в транзакційних блоках...
7606. Основи гідравліки та гідравлічних приводів 102.83 KB
  Предмет і задачі дисципліни. Склад та принцип дії гідравлічного приводу. Призначення та області застосування гідравлічних приводів. Порівняльна характеристика різних типів приводів. Класифікація гідравлічних приводів...