26451

Семяпровод, семенной канатик, мочеполовой канал

Доклад

Биология и генетика

В составе семенного канатика семяпровод направляется через паховый канал в брюшную полость далее идет в формируемой брюшиной брыжейке семяпровода в тазовую полость. Здесь семяпровод образует расширенную железистую часть ампулу. Позади шейки мочевого пузыря семяпровод соединяется с выводным протоком пузырьковидной железы в короткий семяизвергательный канал который открывается на семенном холмике в начале мочеполового канала.

Русский

2013-08-18

22.5 KB

1 чел.

Семяпровод, семенной канатик, мочеполовой канал

Семяпроводductus deferens является продолжением протока придатка, представляет собой узкую трубку из слизистой, мышечной и серозной (адвентициальной) оболочек. Начинается от хвоста придатка. В составе семенного канатика семяпровод направляется через паховый канал в брюшную полость, далее идет в формируемой брюшиной брыжейке семяпровода в тазовую полость. В тазовой полости он лежит в мочеполовой складке дорсально от мочевого пузыря. Здесь семяпровод образует расширенную железистую часть — ампулу. Позади шейки мочевого пузыря семяпровод соединяется с выводным протоком пузырьковидной железы в короткий семяизвергательный канал, который открывается на семенном холмике в начале мочеполового канала. Семенной канатикfuniculus spermaticus представляет собой складку брыжейки семенника проксимальнее его головчатого конца, в которой заключены сосуды, нервы семенника и семяпровод. По вхождении в брюшную полость семенной канатик разделяется на складку семяпровода и сосудистую складку. Сосудистая складка, в которой проходят семенниковые артерия, вена и нерв, направляется в поясничную область. Семенниковая артерия питает извитые семенные канальцы. Вены семенного канатика формируют в его основании венозное сплетение. Мочеполовой канал canalis urogenitalis служит для выведения наружу мочи и семени. Подразделяется на тазовую и удовую части. Тазовую часть составляет участок уретры от шейки мочевого пузыря до седалищной дуги. Удовая часть заканчивается на переднем конце головки полового члена. Стенка мужской уретры образована 3 оболочками: внутренняя – слизистая, средняя – кавернозная (много вен), мышечная – м/п мускул. В тазовую часть открываются придаточные половые железы, секрет которых активизирует сперму: пузырьковидные (glandula vesicularis) – отсут. у кобеля; предстательная (prostata) – у быка и хряка пристенная, мощная у кобеля; луковичные (gl. bulbourethralis) – у кобеля нет.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14801. Білім басқарудың мемлекеттік – қоғамдық жүйелері 52.5 KB
  Білім басқарудың мемлекеттік қоғамдық жүйелері Жоспары: 1. Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері 2. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері 1. Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері Қазіргі заман жағдайында жалпы білім...
14802. Білім мəні мен маңызы 81.5 KB
  Білім мəні мен маңызы Жоспары 1. Білім жалпыадамзаттық құбылыс 2. Білім əлеуметтік қажеттілік 3. Білімнің жүйелілігі 4. Білімпедагогикалық процесс 5. Қазіргі заман білім жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары 4.1. Білім жалпыадамзаттық құбылыс Қаншалы...
14803. ДYНИЕНI ДYБIРЛЕТКЕН ТYРКIЛЕРДIҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСI 48 KB
  ДYНИЕНI ДYБIРЛЕТКЕН ТYРКIЛЕРДIҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСI Қолына олимпиялық алауды ұстаған халық оның жалынын әрi қарай шалқыта түсуге тиiс Пьер де Кубертен қазiргi олимпиялық ойындардың негiзiн салушы Бiздер қазiргi кезде мекендеп ғұмыр кешiп отырған Қазақстан Республикасының аум
14804. Тəрбие құралы – əлеуметтік орта 67.5 KB
  Тəрбие құралы əлеуметтік орта Жоспары 1. Отбасы педагогикалық қатынас субъекті 2. Мектеп ұжымы 3. Балалар жəне жасөспірімдер бірлестіктері 1. Отбасы педагогикалық қатынас субъекті Отбасы мектеп пен мектепке дейінгі тəрбие мекемелері балалар жəне жасө
14805. Көне дүниедегі мектеп және тәрбие 78 KB
  Көне дүниедегі мектеп және тәрбие. Ертедегі Шығыстың өркениеті жағдайындағы тәрбие және оқыту. Ертедегі Грециядағы тәрбие жүйесі. Ертедегі Грецияда педагогикалық теорияның пайда болуы. Ертедегі Римде тәрбие мен педагогикалық ойпікірдің дамуы. ...
14806. Көне Түркі жазба ескерткіштеріндегі және 58.5 KB
  Көне Түркі жазба ескерткіштеріндегі және Қорқыт ата кітабындағы халықтық педагогика Жазба ескерткіштер. Тәрбиенің мәңгілігі қажетгілігі қасиетгілігі жайлы ой түркі жазбасының ертедегі ескерткіштерімен дөледденеді. Бұл түрғыда ерекше қызығушылық түғазатын
14807. Қазақ ақын-жырауларының тәлім-тәрбиелік идеялары 51.5 KB
  Қазақ ақынжырауларының тәлімтәрбиелік идеялары. Қазақ хандығы көптеген тайпалардың қаңлылар үйсіндер қыпшақтар арғындар наймандар дулаттар және т.б. негізінде құрылды. Қиын тарихи жағдайда қалыптаса отырып қазақ хандығы бірде ХҮІ ғ.бас кезінде нығайды бір...
14808. ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС 45.5 KB
  ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС. Бекибаева Сәнгүл Ғосманқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі №35жалпы орта білім беру мектебі 1 . Тәрбие отбасынан басталады Қиын балалардың отбасындағы беріктігі және өнегелі отбасында өнегелі ұрпақ тәрбиеленетіні сөзсіз....
14809. Қиял туралы жалпы ұғым 92 KB
  Қиял туралы жалпы ұғым Қиял дегеніміз сыртқы дүние заттары мен қүбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып өндеп бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс: ...барлық жан қуаттарын рухани күштерді тек қиял ғана өзіндік сақталатынс...