26452

Сердце: топография, особенности птиц

Доклад

Биология и генетика

У птиц отсутствует мышечная часть диафрагмы поэтому сердечная сумка связана связками с позвоночником и с печенью.

Русский

2013-08-18

20 KB

2 чел.

Сердце: топография, особенности птиц

  •  центральный орган сердечно-сосудистой системы, полостной, имеющий расширенное основание (basis cordis), направленное кранио-дорсально и проецирующееся не уровне середины высоты 1 ребра, и суженную верхушку (apex cordis), которая подходит к левой грудной стенке, не достигая её на 1,5-2 см, и проецируется на уровне 5 ребра у КРС, 6-7 у свиней, 6 у лошади и 7-8 у собак. У плотоядных положение приближено к горизонтальному.

У птиц отсутствует мышечная часть диафрагмы, поэтому сердечная сумка связана связками с позвоночником и с печенью. Верхушка сердца находится между долями печени. В правом желудочке нет сосковых мышц и створок атриовентрикулярных клапанов. Есть двойная мускульная пластинка, направленная от стенки желудочка к его перегородке. Она и выполняет роль клапана.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69766. Реалізація стека протоколів Інтернету 66 KB
  Канальний рівень (data link layer) відповідає за передавання кадру даних між будь-якими вузлами в мережах із типовою апаратною підтримкою (Ethernet, FDDI тощо) або між двома сусідніми вузлами у будь-яких мережах (SLIP, PPP).
69767. Завантаження операційної системи Linux 57.5 KB
  Під час завантаження Linux використовують двоетапний завантажувач. Є кілька програмних продуктів, що реалізують такі завантажувачі, найвідоміший із них l i l o (від Іішіх loader). Він може бути встановлений як у MBR (замінивши там код, що завантажує перший сектор активного розділу)...
69768. Завантаження Windows XP 40 KB
  Завантаження Windows XP починають стандартним способом — із передавання керування коду завантажувального сектора активного розділу диска. Головне його завдання — визначити місцезнаходження файла ntldr у кореневому каталозі цього розділу, завантажити його...
69769. Продуктивність багатопроцесорних систем 29 KB
  Під масштабуванням навантаження (workload scalability) у SMP-системах розуміють вплив додавання нових процесорів на продуктивність системи. У реальних умовах воно залежить від багатьох факторів.
69770. Планування у багатопроцесорних системах 34.5 KB
  Головною особливістю планування у багатопроцесорних системах є його двовимірність. У цьому розділі розглянемо деякі підходи до організації планування які враховують ці фактори а у наступному важливе поняття спорідненості процесора що впливає на організацію планування у багатопроцесорних системах.
69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.
69774. Види планування процесів і потоків 48.5 KB
  Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.