26472

Анатомическая терминология. Плоскости и направления, принятые в анатомии

Доклад

Биология и генетика

латеральное направление наружу медиальное направление вовнутрь Сегментальная поперечная вертикальная проходящая поперёк тела и делящая его на переднюю и заднюю половины. краниальное направление к голове cranium череп каудальное направление к хвосту cauda хвост Фронтальная горизонтальная делит тело на верхнюю и нижнюю половины. дорсальное направление вверх dorsum спина вентральное направление вниз ventor живот На голове: дорсальное направление...

Русский

2013-08-18

28.5 KB

5 чел.

6. Анатомическая терминология. Плоскости и направления, принятые в анатомии

В теле животного выделяют 3 плоскости симметрии:

 1.  Сагиттальная (серединная) – вертикальная, проходящая вдоль тела и делящая его на правую и левую половины.

          латеральное направление – наружу

         медиальное направление – вовнутрь

 1.  Сегментальная (поперечная) – вертикальная, проходящая поперёк тела и делящая его на переднюю и заднюю половины.

          краниальное направление – к голове (cranium - череп)

          каудальное направление – к хвосту (cauda – хвост)

 1.   Фронтальная - горизонтальная, делит тело на верхнюю и нижнюю половины.

             дорсальное направление – вверх (dorsum - спина)

            вентральное направление – вниз (ventor – живот)

На голове:

дорсальное направление – вверх  - к спинке носа

вентральное направление – вниз

ростральное направление ( к кончику носа)

каудальное - назад

На конечностях и на хвосте:

проксимально – направление к туловищу

дистально – от туловища

На грудной конечности – дорсальная поверхность и пальмарная (ладонная)

На тазовой – дорсальная и плантарная (подошвенная)

На лапе – к оси лапы – аксиальное

 •  от оси лапы – абоксиальное

Деление тела животного (corpus) на части:

 1.  осевая часть:
 2.  голова   (caput)      а) лицевой отдел (facies)
 •  rg nosalis (apex nasi + dorsum nasi + rg. lateralis nasi)
 •  rg  infraorbitalis
 •  rg  buccalis
 •  rg  zygomatica
 •  rg  masseterica

 •  rg intermandibularis
 •  rg subhyoidea

 •  rg naris
 •  rg labialis superior
 •  rg labialis inferior
 •  rg  mentalis
 •  rg  orbitalis (rg palpebralis anterior et superior)

                                    б) мозговой (черепной) отдел  (cranium)

 •  rg occipitalis
 •  rg  parietalis
 •  rg  frontalis
 •  rg  auricularis
 •  rg  temporalis

 1.  шея (collum)
 •  rg  parotidea
 •  rg  retroauricularis
 •  rg  pharyngea
 •  rg  laryngea
 •  rg  trachealis
 •  rg brachiocephalica
 •  rg sternocephalica
 •  palear

                     

 1.  туловище (truncus): а) спинно-грудной отдел (regio dorsopectoralis)
 •  спина (dorsum)
 •  грудь (pectus)

       б) брюшной (regio abdominalis)

 •   поясница (lumbus)
 •  живот (abdomen)

                                            в) тазовый (regio pelvis)

 •  крестцовый отдел (regio sacralis)
 •  ягодичный отдел (regio glutea) (nates)
 •  седалищная область (regio clunis)
 •  область промежности (regio perinealis)

4) хвост (cauda)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48152. СУТЬ І СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ. РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 113 KB
  Отже причини існування ринку криються у причинах товарного виробництва. Наведені визначення розкривають суть ринку як специфічного економічного явища. Більш повно суть ринку розкривают його функції: Ринок виступає важливою фазою суспільного відтворення що забезпечує його безперервність та опосередковує зв`язок між виробництвом та споживанням. Цю функцію ринку розкриває відома формула економічних відносин за умов товарного виробництва: виробництво обмін розподіл споживання .
48153. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ 57 KB
  Позичковий капітал і процент. Капітал у сфері торгівлі. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу.
48154. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО 56.5 KB
  Мета та принципи діяльності підприємства. Малі підприємства та підприємництво. Як самостійна господарська одиниця підприємство користується правами юридичної особи тобто має право розпоряжатися майном одержувати кредит та укладати договори з іншими підприємствами. Оптимальними підприємствами вважаються такі які мають розміри за яких створються найбільш сприятливі умови для використання досягнень НТП та досягається ефективне виробництво високоякісної продукції при мінімальних затратах.
48155. КАПІТАЛ. ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА І ЇХ ОБОРОТ. ЗАТРАТИ, ЦІНИ І ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 55.5 KB
  Затрати виробництва. Капітал це не просто засоби виробництва гроші а виробниче відношення при якому знаряддя праці певні матеріальні блага мінові вартості служать знаряддям експлуатації привласнення частини чужої праці. Затрати капіталіста на придбання засобів виробництва повністю переносяться на новостворений продукт. Постійний капітал бере участь у процесі праці своїм речовим змістом виступає при цьому фактором виробництва споживання вартостей але не бере участі у процесі збільшення вартостей а відповідно не створює додаткової...
48156. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ 58.5 KB
  Аграрне виробництво особлива сфера вкладення капіталу Сільське господарство одна з найважливіших галузей матеріального виробництва в якій створюються матеріальні блага рослинного і тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчування а промисловості сировиною. До особливостей сільського господарства належить і надзвичайна роль землі як фактора виробництва. У сільському ж господарстві земля виступає як засіб виробництва оскільки верхній шар ґрунту служить для розміщення рослин у процесі їх відтворення містить воду...
48157. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ 52.5 KB
  Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку 2. Еволюція економічної діяльності держави 3. Економічні функції держави 4. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку Сучасна ринкова економіка неможлива без ефективного механізму її взаємодії з державою органами законодавчої і виконавчої влади.
48158. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ 147 KB
  Суспільне економічне відтворення основане на органічній єдності всіх частин що його утворюють: виробництва розподілу обміну споживання; домогосподарств підприємств галузей економічних регіонів і всього виробництва; продуктивних сил складових його частин і економічних відносин; суспільного виробництва і суспільного споживання. Економічне відтворення суспільства включає в себе такі найважливіші моменти: відтворення суспільного продукту та його конкретних форм; відтворення людського ресурсу як особистісного фактора виробництва та...
48159. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ 178.5 KB
  Розподіл національного доходу і обєктивні основи формування доходів населення 3. Перерозподіл національного доходу і споживання 4. Сутність місце та роль розподілу в процесі відтворення В економічній літературі розподільні відносини розглядаються в основному через призму розподілу національного доходу.
48160. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ 79.5 KB
  Зміст і типи економічного зростання. Теорії і моделі економічного зростання 3. Зміст і типи економічного зростання.