26472

Анатомическая терминология. Плоскости и направления, принятые в анатомии

Доклад

Биология и генетика

латеральное направление наружу медиальное направление вовнутрь Сегментальная поперечная вертикальная проходящая поперёк тела и делящая его на переднюю и заднюю половины. краниальное направление к голове cranium череп каудальное направление к хвосту cauda хвост Фронтальная горизонтальная делит тело на верхнюю и нижнюю половины. дорсальное направление вверх dorsum спина вентральное направление вниз ventor живот На голове: дорсальное направление...

Русский

2013-08-18

28.5 KB

6 чел.

6. Анатомическая терминология. Плоскости и направления, принятые в анатомии

В теле животного выделяют 3 плоскости симметрии:

 1.  Сагиттальная (серединная) – вертикальная, проходящая вдоль тела и делящая его на правую и левую половины.

          латеральное направление – наружу

         медиальное направление – вовнутрь

 1.  Сегментальная (поперечная) – вертикальная, проходящая поперёк тела и делящая его на переднюю и заднюю половины.

          краниальное направление – к голове (cranium - череп)

          каудальное направление – к хвосту (cauda – хвост)

 1.   Фронтальная - горизонтальная, делит тело на верхнюю и нижнюю половины.

             дорсальное направление – вверх (dorsum - спина)

            вентральное направление – вниз (ventor – живот)

На голове:

дорсальное направление – вверх  - к спинке носа

вентральное направление – вниз

ростральное направление ( к кончику носа)

каудальное - назад

На конечностях и на хвосте:

проксимально – направление к туловищу

дистально – от туловища

На грудной конечности – дорсальная поверхность и пальмарная (ладонная)

На тазовой – дорсальная и плантарная (подошвенная)

На лапе – к оси лапы – аксиальное

 •  от оси лапы – абоксиальное

Деление тела животного (corpus) на части:

 1.  осевая часть:
 2.  голова   (caput)      а) лицевой отдел (facies)
 •  rg nosalis (apex nasi + dorsum nasi + rg. lateralis nasi)
 •  rg  infraorbitalis
 •  rg  buccalis
 •  rg  zygomatica
 •  rg  masseterica

 •  rg intermandibularis
 •  rg subhyoidea

 •  rg naris
 •  rg labialis superior
 •  rg labialis inferior
 •  rg  mentalis
 •  rg  orbitalis (rg palpebralis anterior et superior)

                                    б) мозговой (черепной) отдел  (cranium)

 •  rg occipitalis
 •  rg  parietalis
 •  rg  frontalis
 •  rg  auricularis
 •  rg  temporalis

 1.  шея (collum)
 •  rg  parotidea
 •  rg  retroauricularis
 •  rg  pharyngea
 •  rg  laryngea
 •  rg  trachealis
 •  rg brachiocephalica
 •  rg sternocephalica
 •  palear

                     

 1.  туловище (truncus): а) спинно-грудной отдел (regio dorsopectoralis)
 •  спина (dorsum)
 •  грудь (pectus)

       б) брюшной (regio abdominalis)

 •   поясница (lumbus)
 •  живот (abdomen)

                                            в) тазовый (regio pelvis)

 •  крестцовый отдел (regio sacralis)
 •  ягодичный отдел (regio glutea) (nates)
 •  седалищная область (regio clunis)
 •  область промежности (regio perinealis)

4) хвост (cauda)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56106. Словник-довідник труднощів української мови (вживання архаїзмів та історизмів) 1.31 MB
  Головне - дати дітям поштовх до роздуму, викликати бажання підносити рівень культури власного мовлення, дбайливо поводитись з найбільшим скарбом народу - його мовою, самовдосконалюватися, інтелектуально зростати.
56107. Проблема збагачення, уточнення й активізації словникового запасу молодших школярів 117.5 KB
  Пізнаючи значення слова діти пізнають світ розкриваючи смислові звязки слів у контексті встановлюють взаємозвязок між предметами і явищами навколишньої дійсності внаслідок чого в них розвивається логічне мислення.
56108. Інтерактивний підхід до словникової роботи на уроках української мови в початкових класах 56 KB
  Рекомендації щодо словникової роботи на уроках української мови в початкових класах ІІІ. Вступ Словникова робота на уроках української мови в початкових класах є однією зі складових різноманітної роботи з розвитку мовлення учнів.
56109. О, слово дзвінке озиваєшся в славі до нас ти крізь давні століття імляві. Година спілкування 223.5 KB
  Вступне слово вчителя. Подорож в слово. 1й учень: Слово школа є в усіх словянських мовах; було введено ще в давньоруській мові перший запис датується 1388р. У давньоруській мові було слово схоле від якого походить наше школа от тільки значення його у греків було іншим: спочатку затримка потім заняття у вільний час далі читання а вже пізніше лекція сучасне школа.
56110. Слухаймо Шевченкове слово 128 KB
  У центрі сцени на стіні заквітчаний і прикрашений рушником портрет Тараса Шевченка. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля яку сходив Тарас Малими босими ногами Земля яку скропив Тарас Дрібними росамисльозами.
56111. Словограй. Логопедичне свято для молодших школярів 51 KB
  У змаганнях беруть участь 2 команди: Букварик і Читайлик.Про які букви ці загадочки В цім будиночку живе Весела як ведмедик буква З нею поруч Вінні-Пух Це її найкращий друг. Упізнали букву Е Нам знайома буква ця Ніби планка на стовпцях.
56112. Счастливый случай Математическая игра в 8 классе 89 KB
  Цель: формировать умение мыслить логически быстро принимать решения правильно и четко выражать свои мысли; стимулировать познавательную активность учащихся; воспитывать ответственность самостоятельность коллективизм.