26472

Анатомическая терминология. Плоскости и направления, принятые в анатомии

Доклад

Биология и генетика

латеральное направление – наружу медиальное направление – вовнутрь Сегментальная поперечная – вертикальная проходящая поперёк тела и делящая его на переднюю и заднюю половины. краниальное направление – к голове cranium череп каудальное направление – к хвосту cauda – хвост Фронтальная горизонтальная делит тело на верхнюю и нижнюю половины. дорсальное направление – вверх dorsum спина вентральное направление – вниз ventor – живот На голове: дорсальное направление...

Русский

2013-08-18

28.5 KB

5 чел.

6. Анатомическая терминология. Плоскости и направления, принятые в анатомии

В теле животного выделяют 3 плоскости симметрии:

 1.  Сагиттальная (серединная) – вертикальная, проходящая вдоль тела и делящая его на правую и левую половины.

          латеральное направление – наружу

         медиальное направление – вовнутрь

 1.  Сегментальная (поперечная) – вертикальная, проходящая поперёк тела и делящая его на переднюю и заднюю половины.

          краниальное направление – к голове (cranium - череп)

          каудальное направление – к хвосту (cauda – хвост)

 1.   Фронтальная - горизонтальная, делит тело на верхнюю и нижнюю половины.

             дорсальное направление – вверх (dorsum - спина)

            вентральное направление – вниз (ventor – живот)

На голове:

дорсальное направление – вверх  - к спинке носа

вентральное направление – вниз

ростральное направление ( к кончику носа)

каудальное - назад

На конечностях и на хвосте:

проксимально – направление к туловищу

дистально – от туловища

На грудной конечности – дорсальная поверхность и пальмарная (ладонная)

На тазовой – дорсальная и плантарная (подошвенная)

На лапе – к оси лапы – аксиальное

 •  от оси лапы – абоксиальное

Деление тела животного (corpus) на части:

 1.  осевая часть:
 2.  голова   (caput)      а) лицевой отдел (facies)
 •  rg nosalis (apex nasi + dorsum nasi + rg. lateralis nasi)
 •  rg  infraorbitalis
 •  rg  buccalis
 •  rg  zygomatica
 •  rg  masseterica

 •  rg intermandibularis
 •  rg subhyoidea

 •  rg naris
 •  rg labialis superior
 •  rg labialis inferior
 •  rg  mentalis
 •  rg  orbitalis (rg palpebralis anterior et superior)

                                    б) мозговой (черепной) отдел  (cranium)

 •  rg occipitalis
 •  rg  parietalis
 •  rg  frontalis
 •  rg  auricularis
 •  rg  temporalis

 1.  шея (collum)
 •  rg  parotidea
 •  rg  retroauricularis
 •  rg  pharyngea
 •  rg  laryngea
 •  rg  trachealis
 •  rg brachiocephalica
 •  rg sternocephalica
 •  palear

                     

 1.  туловище (truncus): а) спинно-грудной отдел (regio dorsopectoralis)
 •  спина (dorsum)
 •  грудь (pectus)

       б) брюшной (regio abdominalis)

 •   поясница (lumbus)
 •  живот (abdomen)

                                            в) тазовый (regio pelvis)

 •  крестцовый отдел (regio sacralis)
 •  ягодичный отдел (regio glutea) (nates)
 •  седалищная область (regio clunis)
 •  область промежности (regio perinealis)

4) хвост (cauda)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість – це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал – це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...
36609. Логіка. Курс лекцій 1.34 MB
  Знання які здобуває людина на цій стадії пізнання виникають на основі даних органів чуттів опосередковуються ними і знаходять своє відображення в логічних формах поняттях судженнях та умовиводах. Основними логічними формами мислення є поняття судження умови. є: вчення про понятт; вчення про судження; логіка висловлювань з логікою предикатів; вчення про закони Л. Судження Логічна природа суджень.
36610. Проект создания системы контроля качества производства пакетов полиэтиленовых на ООО «Пластик» 728.5 KB
  Отрасль упаковки – одна из наиболее молодых в нашей стране, и это понятно, т.к. еще 10-15 лет назад никого не волновало, во что упакован товар, главное его купить, а завернуть можно было и в газету. Несколько десятилетий отрасль упаковки у нас совершенно не развивалась...