26553

ВСЭ И САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

При ветеринарносанитарной оценке мяса от бруцеллезных животных учитывают клинические признаки заболевания патологоанатомические изменения и данные серологических исследований. Мясо полученное от убоя животных всех видов которые имели клинические или патологоанатомические признаки бруцеллеза выпускают после проварки. Голова печень сердце легкие почки желудки и другие внутренние органы полученные от убоя животных всех видов реагирующих на бруцеллез или имеющие клинические признаки бруцеллеза выпускать в сыром виде запрещается; их...

Русский

2013-08-18

5.19 KB

33 чел.

33. ВСЭ И САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ. Инф, хрон б-нь, пораж домаш и некот диких жив. Заражение: контактное, алиментарное. Возбудитель – р Brucella (abortus, suis, melitetnsis) – маленькая, овальная, аэробная бактерия, неподвижная, Гр-, окраш по Козловскому. При 70гр – погибает 5 мин, 5% известь – 2 ч. При ветеринарно-санитарной оценке мяса от бруцеллезных животных учитывают клинические признаки заболевания, патологоанатомические изменения и данные серологических исследований. Мясо, полученное от убоя животных всех видов, которые имели клинические или патологоанатомические признаки бруцеллеза, выпускают после проварки. Мясо, полученное от убоя крупного рогатого скота и свиней, положительно реагирующих на бруцеллез, но при отсутствии у них клинических признаков или патологоанатомических изменений в мышцах и органах, выпускают без ограничений. Мясо крупного рогатого скота и свиней, положительно реагирующих на бруцеллез и поступивших из хозяйств (ферм), неблагополучных по бруцеллезу козье-овечьего вида (Вг. melitensis), выпускать без ограничений запрещается. Оно подлежит переработке на вареные колбасы при температуре 88-90С до достижения температуры внутри батона не ниже 75С или на мясные хлеба и консервы. Мясо, полученное от убоя овец и коз, положительно реагирующих на бруцеллез, подлежит переработке на колбасные изделия, как указано выше, или на мясные хлеба и консервы. Голова, печень, сердце, легкие, почки, желудки и другие внутренние органы, полученные от убоя животных всех видов, реагирующих на бруцеллез, или имеющие клинические признаки бруцеллеза, выпускать в сыром виде запрещается; их направляют на проварку или на колбасные или другие вареные изделия. Вымя от коров, овец и коз, реагирующих на бруцеллез, но не имеющих клинических признаков болезни и патологоанатомических изменений в туше и органах, выпускают после проварки. При наличии клинических признаков бруцеллеза или патологоанатомических изменений вымя направляют на утилизацию. Шкуры, рога, копыта, полученные от убоя всех видов животных, клинически больных бруцеллезом, а также реагирующих на бруцеллез козье-овечьего вида (Вг. melitensis), выпускают после дезинфекции. Переработку бруцеллезных животных необходимо проводить на санитарной бойне или в общем зале убойно-разделочного цеха, но отдельно от здоровых животных (после смены). Рабочие, перерабатывающие бруцеллезных животных, не должны иметь повреждений на руках. После окончания убоя бруцеллезных животных в убойноразделочном помещении проводят дезинфекцию 5-10%-ным раствором свежегашеной извести. Рабочие, имевшие контакт с бруцеллезными животными, должны находиться под наблюдением врача.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78763. ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР ЗА ТВОРАМИ ГРИЦЬКА БОЙКА 73 KB
  Добрий день, дорогі гості. Ми дуже раді, що ви прийшли на наше свято. Ми зможемо сьогодні розвеселити вас і зробити вам приємне, значит наша праця не буде марною. Як відомо, кожна людина ставить перед собою завдання і намагається його виконати.
78764. Бармен. Особливості приготування коктейлів 1.39 MB
  Професію бармена відносять до типу професій «людина — людина», тому що головним предметом праці для неї є людина, а головною метою праці цієї професії є оперативне обслуговування відвідувачів та розрахунок з ними.
78765. Конструювання радіоелектронного засобу 674.24 KB
  Коли на комутатор телефонної станції надходить виклик він повідомляє про вхідний дзвінок абонента шляхом подачі змінного струму на дроти що ведуть до викликається телефонному апарату. У режимі очікування коли трубка лежить на важелі спеціальний пристрій зване конденсатором...
78766. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Національне законодавство та міжнародні стандарти 134.5 KB
  Матеріали дослідження можуть бути використані для розширення методологічної бази правових галузевих досліджень. Одержані результати можуть бути використані: у практиці правозастосування з метою подолання існуючих проблем та методичних рекомендацій; для проведення подальших теоретичних...
78767. Технологія перевезення вугілля морським транспортом 110.4 KB
  Метою даного дипломного проекту полягає у висвітленні наступних завдань: Ознайомитись з транспортною характеристикою вугілля; Встановити особливості перевезення вугілля морським транспортом; З’ясувати характеристику ринку вугілля.
78768. Створення форонтиспісу у програмі Photshop 2.36 MB
  З усіх видів криття брошур основним є криття врозпуск при якому на обкладинці роблять чотири рубчики і приклеюють її не тільки до корінця а й до першої сторінки блока. Комбіноване фальцювання Формат видання це розмір сторінки видання після обрізки блока по ширині і довжині.
78769. Вышивка атласными ленточками 3.28 MB
  Для вышивки лентами используются длинные иглы поэтому когда на игле остается очень короткий конец ленты завершить узор бывает проблематично. Для того чтобы вывести на изнаночную сторону ткани короткий конец ленты выньте его из иглы затем иглу без ленты вколите до самого ушка в...
78770. Роль Русской Православной Церкви в кризисные моменты истории России 316.5 KB
  Сюда можно отнести несколько факторов: Существование мощных течений которые свидетельствуют о крупной роли Русской Православной Церкви в деле формирования и поддержания русской государственности: Первым актом национального самосознания русского народа было крещение в Православие.
78771. Эксплуатация судовых вспомогательных и утилизационных котлов 480.17 KB
  Специфика морского транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам не производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю.