26555

ВСЭ ПРОДУКТОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ,ВЫЗВАННОЙ ВНЕШНИМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЕМ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

ВСЭ ПРОДУКТОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИВЫЗВАННОЙ ВНЕШНИМ ГАММАОБЛУЧЕНИЕМ. При внешнем облучении и первом начальном периоде болезни возбуждение сменяется угнетением и общей слабостью снижается атшетит 'появляется тахикардия гиперемия слизистых оболочек одышка 'повышение температуры на 03 05 С усиливается перистальтика возможны рвота и . Третий период разгар болезни характеризуется лихорадкой снижением аппетита общим угнетением поносом с кровью j нарушениями в органах кроветворения и сердечнососудистой...

Русский

2013-08-18

3.55 KB

0 чел.

98. ВСЭ ПРОДУКТОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ,ВЫЗВАННОЙ ВНЕШНИМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЕМ. При внешнем  облучении и первом, начальном периоде ~\ болезни возбуждение сменяется угнетением и общей слабостью, снижается   атшетит,  'появляется   тахикардия,   гиперемия  слизи¬стых оболочек, одышка, 'повышение температуры на 0,3—0,5"С, \ усиливается перистальтика, возможны  рвота и .понос. При лим- \ фопонии в крови  нейтрофнльньш лейкоцитоз без существенного' изменения общего  количества   лейкоцитов.  Длительность  дан¬ного   периода   от   нескольких часов  до  2—3  суток   (.влияние 1 дозы). Во второй, латентный, период состояние животных улучш ся, но болезнь развивается, Б крови регистрируется лейконе (до 43% исходного количества) с дегенеративными изменен и в лейкоцитах.  Снижается  количество эритроцитов  и тромбоци-J тов.  Чем  тяжелее процесс,  тем сильнее выражены изменения ] в начальный и скрытый периоды. Третий  период— разгар  болезни   характеризуется   лихорад¬кой, снижением аппетита, общим угнетением, поносом с кровью, j нарушениями в органах кроветворения и сердечно-сосудистой си¬стеме, резко выраженной лимфоцитарной лейкопенией. Появ-ся  кровоизлияния :на слизистых оболочках и коже. Из-.ia сни¬жения иммунобиологической защиты развиваются шневмония и сепсис. Лимфо/члы увеличены и болезненны. На коже отмечают некротические лучевые дерматиты и обильную алопецию. Дли¬тельность периода разгара средней ЛБ—до 3 недель (леталь¬ность 10%), при гяжелой и крайне тяжелой— 100%-ный леталь¬ный исход а первые 7—10 дней после облучения. Четвертый период — разрешение, даже при средней тяжести затягивается на 3—6 мес с невсегда восстанавливающейся про¬дуктивностью. Возможно хроническое течение. Основной путь поступления РВ в организм — желудочно-ки¬шечный тракт, при пыльных бурях — органы дыхания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52425. Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури 72.5 KB
  Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури Мета: розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію розповісти про ліківідаторів аварії на Чорнобильській АЕС розкрити трагедію ЧАЕС через твори українських письменників; розвивати вміння школярів аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію вміння виразно декламувати артистичні здібності; виховувати співчуття до чужого болю любов до рідного краю природи; виховувати людяність доброту згуртованість. Драч Чорнобильська мадонна М. І тихо ступає життя у полин...
52427. Чорнобиль – найбільша трагедія світу 50 KB
  Досліджуючи солі урану він виявив що уран випромінює невидимі промені. фізик і хімік Петербурзької Академії наук невидимі промені назвала радіоактивними а явище випромінювання радіоактивністю. У забруднених зонах спостерігаються масові аномалії тому що радіонукліди потрапивши в організм людини випромінюють радіоактивні промені які руйнують клітини. випромінювання – це потік позитивно заряджених частинок з масою атома Гелію промені – це потік негативно заряджених електронів це потік електромагнітних хвиль подібних до звичайного...
52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
52432. Чотирикутники. Урок – проект 125.5 KB
  Геометрично точно естетично гарно – Сторони в нього паралельні попарно Рівні завжди і кути протилежні Паралелепіпеди від нього залежні. У паралелограма протилежні сторони та кути рівні. Кути паралелограма які прилягають до однієї сторони – є внутрішніми односторонніми їх сума дорівнює 180. Знайти його кути.