26556

ВСЭ ПРОДУКТОВ УБОЯ ПРИ ВНУТРЕННЕМ ПОРАЖЕНИИ РВ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Выздоровление длится более 3 мес а при крайне тяжелой степени наступает смертельный исход.При хроническом течении различают три степени болезни: легкую среднюю и тяжелую. При легкой степени наблюдаются функциональные изменения в сердечнососудистой системе и органах пищеварения дистоння. При средней степени снижается количество лимфоцитов и нейтрофилов с общей лейкопенией проявляется тромбоцитопения и умеренная эритропения.

Русский

2013-08-18

2.97 KB

0 чел.

99. ВСЭ ПРОДУКТОВ УБОЯ ПРИ ВНУТРЕННЕМ ПОРАЖЕНИИ РВ. При внутреннем облучении ъ клинико-гематологическом ком¬плексе отсутствует начальный .период. В скрытом периоде (он короче) развивается лейкоцитоз, доходящий при тяжелой сте¬пени до трехкратного увеличения. Чем он выше, тем тяжелее поражение. В период разгара болезни лейкоцитоз сменяется лейкопе¬нией (истощение кроветворения). Развивается язвеннп-некроти-ческий энтероколит с кровавым поносом, вызывающим истоще¬ние. При поражении через дыхательные пути появляются рини¬ты, бронхиты, пневмонии. Геморрагический синдром выражен только в кишечнике. Алопеции Нет. Выздоровление длится бо¬лее 3 мес, а при крайне тяжелой степени наступает смертельный исход.Сочета'нное поражение животных отягощает течение болезни, сокращает время скрытого периода и делает .прогноз более не¬благоприятным.При хроническом течении различают три степени болезни: легкую, среднюю и тяжелую. При легкой степени наблюдаются функциональные изменения в сердечно-сосудистой системе и ор¬ганах пищеварения (дистоння). В крови отмечают показатели низших границ нормы. При средней степени снижается количе¬ство лимфоцитов и нейтрофилов с общей лейкопенией, проявля¬ется тромбоцитопения и умеренная эритропения. Усиливаются диспепсические явления (понос). Нарушается обмен веществ и функции желез внутренней секреции. Часто встречаются ослож¬нения инфекционными болезнями с летальным исходом. При тяжелой степени появляются изменения дистрофического и атро-фического порядка, особенно в кроветворении.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80449. Шлях до незалежності 38 KB
  Головна мета: ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України,вмвчення основних засад демократичного та суспільного ладу України,її досягнень за останні роки; закріплення знань про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний Закон України-Конституцію)...
80450. Гілка сакури та кетяг калини. Діалог японської та української культур 484.5 KB
  Мета. Показати зарубіжну країну через її народ, прослідкувати своєрідні риси національної культури та літератури, провести паралель між японською та українською культурами. Виховна мета. Прищеплювати інтерес до культури народів світу,прагнення до пізнання життя, повагу до самобутності...
80451. Складання казки «Барвінок». Розвиток зв’язного мовлення 51.5 KB
  Мета: вчити учнів висловлювати свої думки в логічній послідовності; збагачувати активний словник учнів; розвивати творчі здібності, спостережливість; виховувати любов до природи, вміння відчувати красу рідного слова. Обладнання: ілюстрації та малюнки дітей із зображенням барвінка, аудіозапис «Пори року» П.Чайковського.
80452. Урок Доброти 4.2 MB
  Обладнання: компютер дві презентації Казка про краплинку Твори Добро свічки картки для роботи в групах. Що на вашу думку може статися далі впасти зникнути або трапитись чудо Як хотіла жити Краплинка спокійно спати ні про що не думати байдужість безтурботність...
80453. Как правильно переходить дорогу (практическое занятие); разбор конкретных ситуаций 41 KB
  Как правильно переходить дорогу практическое занятие; разбор конкретных ситуаций. Кто-то норовит перебежать дорогу прямо перед вами рискуя попасть под ваши колеса. Вспомните как правильно нужно переходить дорогу. Где ж второй участник спора Он достиг конца пути И стоит у светофора...
80454. Герої мультфільмів. Теперішній тривалий час 1.62 MB
  Освітня мета: навчати порівнювати явища іноземної й мови рідної; формувати уявлення про мовну будову англійської мови; поглибити знання учнів про найвідоміші мультфільми світу; формувати усвідомлення важливості оволодіння іноземною мовою і потребою користуватися нею як засобом спілкування.
80455. Learn About the World Around 73 KB
  What season is it now? What month is it now? What are the four seasons of the year? What’s your favourite season? Why? What are the spring month? What’s your favourite spring month? Why? What is the weather like in March May?
80456. Спортивні ігри. Баскетбол 178 KB
  Завдання уроку: Освітні Ознайомлення із засобами загартування; Закріплення техніки ведення мяча правою лівою рукою в високій та низькій стійках; Повторення різновидів передач мяча однією та двома руками Ознайомлення з технікою виконання подвійного кроку.
80457. Звуки (с), (с’), позначення їх буквами Сс 155 KB
  Навчити читати склади, слова з новими буквами. Розвивати уміння читати анаграми. Виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання. Фішки звуків; демонстраційні картки з великою і малою буквами Сс...