26571

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА. Определение кислотности молока и молочных продуктов проводится по ГОСТ 362492.Сущность метода состоит в титровании кислых солей: белков углекислого газа и других компонентов молока раствором щелочи в присутствии фенолфталеина. Кислотность молока является важнейшим биохимическим показателем который учитывается при продаже молоха государству.

Русский

2013-08-18

4.16 KB

31 чел.

76. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА. Определение кислотности молока и молочных продуктов проводится по ГОСТ 3624-92.Сущность метода состоит в титровании кислых солей: белков, углекислого газа и других компонентов молока раствором щелочи в присутствии фенолфталеина. Кислотность молока является важнейшим биохимическим показателем, который учитывается при продаже молоха государству. Титруемая кислотность молока - критерии оценки его свежести. Она выражается в градусах Тернера - Т (количество мл 0,1 н. раствор едкого натра или едкого калия, которое требуется на нейтрализацию-100 во молока). Кислотность молока можно выразить в процентах молочной кислоты. Грамм - эквивалент молочной кислоты равен 90, следовательно, 1 мл 0,1 а раствора щелочи (1° Т) соответствует 0,009 г молочной кислоты. Кислотность свежевыдоенного молока здоровой коровы 16-18° Т. Кислая реакция молока обусловлена наличием казеина, кислых солей фосфорной «лимонной кислот и растворенной в молоке углекислотой. Из общей; титруемой кислотности молока на долю казеина падает 6-8° Т, кислых солей 10-11° Т, углекислоты 1-2° Т. При хранении молока кислотность его повышается за счет накопления молочной кислоты, которая образуется аз лактозы в результате молочнокислого брожения. При этом устойчивость коллоидной системы молока снижается. При тепловое обработке молоко с повышенной кислотностью свертывается. В связи с важным значением этого показателя, кислотности молока при его приемке определяют отдельно в каждой емкости. По действующему ГОСТ 52054-2003 молоко натуральное коровье - сырое не должно имеет кислотность выше 20,99*1. Молоко высшего и первого сорта имеет кислотность 1ё-18°Т, второго сорта - 1б-20,99°Т, несортовое - менее 15,99 или более 21,00. Молоко, контролируемое в местах его продажи, не должно иметь Снижение титруемой кислотности молока наблюдается при разбавлении его водой, нейтрализация содовыми растворами, при некоторых заболеваниях (маститы, нарушения обмене веществ и др.). Снижение титруемой кислотности на 2-3°Т наблюдается после тепловой обработки молока (пастеризация, кипячение) в основном за счет улетучивания углекислоты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.
65437. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 548.5 KB
  Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Загальновідомо, що вона є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції.
65438. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 361 KB
  Проблема удосконалення технікотактичної підготовки фехтувальників на сучасному етапі вивчалася багатьма авторами й по даному питанню накопичений достатньо великий обсяг інформації. Турецький 1983 запропоновані програми техніко тактичного удосконалення...
65439. Закономірності гідромеханічних процесів утилізації твердих відходів содового виробництва 4.99 MB
  Вирішенням проблеми позбавлення шкідливої дії відходів содових виробництв може стати їх накопичування у підземних порожнинах які утворюються в процесі вилуговування солі у відпрацьованих розсільних свердловинах.
65440. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ США 232.5 KB
  Стрімкий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, активізація інтеграційних процесів у вищій освіті, глобалізація світової економіки, модернізація виробництва, динамічні зміни на ринку праці зумовлюють потребу у фахівцях-професіоналах...
65441. БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ КОРІАНДРУ СОРТУ НЕКТАР В КРИМУ 877 KB
  Індивідуальний розвиток ефіроолійних рослин і зокрема коріандру є загально відомим проте циклічна схема онтогенезу і вегетаційного періоду для коріандру не розроблені не досліджені закономірності формування насіння що не дає можливості...
65442. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ У ВІБРУЮЧИХ КОНТЕЙНЕРАХ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ФОРМИ ІНСТРУМЕНТУ 323 KB
  Відповідно до цього актуальною науковопрактичною задачею стосовно вібраційної обробки є розробка рекомендацій що сприяють підвищенню її продуктивності за рахунок розробки та дослідження інструменту одиничних абразивних...
65443. Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно-апаратних середовищах 922.5 KB
  Переважна більшість теоретичних досліджень з аналізу алгоритмів ґрунтується на аспекті представлення алгоритмів і не враховує особливостей сучасних засобів їх виконання. Можна виділити три основні підходи до аналізу алгоритмів.
65444. МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПРИ ПРОДАВЛЮВАННІ ШТАМПАМИ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 7.21 MB
  У сучасному будівництві все більше поширення отримують монолітні залізобетонні будинки з безригельним безкапітельним каркасом коли плоскі плити перекриттів постійної товщини опираються безпосередньо на колони.