26574

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МОЛОКА

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МОЛОКА. При добавлении в молоко несвойственных ему веществ или изъятий составных частей например жира оно считается фальсифицированным. где хэто колво воды Доплотность цельного мол30АД1плот. при добав соды в мол реакция щелоч.

Русский

2013-08-18

2.63 KB

11 чел.

70. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МОЛОКА. Виды фальсификации и способы определения. При добавлении в молоко несвойственных ему веществ или изъятий составных частей (например жира) оно считается фальсифицированным. 1.опред-ие добавл-я воды. По плотности опред-т. после добавления 3% воды плотность пониж-ся на 1 А. х=(До-Д1)/До*100%., где х-это кол-во воды, До-плотность цельного мол(30А),Д1-плот.исслед-го.аналогичная формула по жиру опред-ся. 2.примеси соды. при добав соды в мол реакция щелоч.стан-ся.для опред-я добав-т индикатор,который в кис и щел средах имеет разн-ю окр-у.Проба с розоловой к-той.в пробирку налив-т 3-5мл молока и столько же  0,2%р-ра спиртового розоловой к-ты.если есть сода - малинов цв,нет-оранж.проба с фенолротом.в пробирку наливают 2мл мол и добав-т 3-4капли 0,1%раствора фенолрота.сода-ярко крас цв.,нету-желто оранж. 3.содерж аммиака.метод основан на измен цв молоч.сыв-и при взаимод-ии с реактивом Неслера.метод чувствителен при содерж-ии 6-9мг%аммиака. 4.Крахмала примеси.в пробирку наливают 5мл молока и добавляют 2-3кап  3-5%р-ра йода.при наличии крахмала мол окраш-ся в синий цвет. 5.примеси перекиси водорода.чтобы мол стало более устойчивым к свертыванию к  нему добавляют перек.вод.,явл грубой фальсоф-ией.в пробирку налив 1мл мол и 0,5 мл йодистокалиевого крахмала.при содерж пер вод будет синее окрашивание


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5698. Охорона праці. Системи управління охороною праці 373.27 KB
  Міжнародні норми в галузі охорони праці Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі (ЄС...
5699. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції 1.32 MB
  Тема 1. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції. Питання, які необхідно розглянути. Необхідність та еволюція грошей Сутність грошей. Функції грошей. Сутність раціонування. Грошові потоки в кругообігу продуктів і ...
5700. Інтелектуальна власність. Поняття про систему інтелектуальної власності та авторського права 374.5 KB
  Вступ У всьому світі дедалі більшого значення набуває інтелектуальна власність, тому що питома вага прав на інтелектуальні продукти у внутрішньому і зовнішньому товарному обігу не припиняє збільшуватись. Практично будь-який товар і будь яка послуга,...
5701. Бухгалтерський облік. Загальна теорія 348.5 KB
  Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика Мета лекції – сформувати систему знань про поняття та суть бухгалтерського обліку. План 1.1. Поняття та суть бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Бухгалтерський о...
5702. Философия. Лекционный курс. Предварительное определение предмета философии 431.84 KB
  Введение в предмет философского знания 1.Предварительное определение предмета философии Философия –переводится с греческого на русский как любовь к мудрости. По преданию этот термин возник благодаря Пифагору...
5703. Методологічні засади статистики 134.5 KB
  Методологічні засади статистики План Загальне уявлення про статистику та короткі відомості із її історії Предмет статистики Основні категорії статистики Організація і завдання статистики Загальне уявлення про статистику та ко...
5704. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права 103.5 KB
  Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати участь у виробництві. При цьому слі...
5705. Поняття професійної етики та її категорії 56.5 KB
  Поняття професійної етики та її категорії План Поняття про етику як науку. Основні категорії етики. Мораль як суспільне явище. Поняття про етикет та професійну етику. Етичний бізнес - це чесність, порядність, повага до п...
5706. Редагування текстів в MS Word 40.5 KB
  Редагування текстів Автозаміна Автозаміна - це автоматичне виправлення помилок і неправильних слів. Крім того, автозаміна дає змогу за допомогою кількох символів вставити великий текстовий фрагмент. Для настроювання механізму автозаміни потрібн...