26574

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МОЛОКА

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МОЛОКА. При добавлении в молоко несвойственных ему веществ или изъятий составных частей например жира оно считается фальсифицированным. где хэто колво воды Доплотность цельного мол30АД1плот. при добав соды в мол реакция щелоч.

Русский

2013-08-18

2.63 KB

10 чел.

70. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МОЛОКА. Виды фальсификации и способы определения. При добавлении в молоко несвойственных ему веществ или изъятий составных частей (например жира) оно считается фальсифицированным. 1.опред-ие добавл-я воды. По плотности опред-т. после добавления 3% воды плотность пониж-ся на 1 А. х=(До-Д1)/До*100%., где х-это кол-во воды, До-плотность цельного мол(30А),Д1-плот.исслед-го.аналогичная формула по жиру опред-ся. 2.примеси соды. при добав соды в мол реакция щелоч.стан-ся.для опред-я добав-т индикатор,который в кис и щел средах имеет разн-ю окр-у.Проба с розоловой к-той.в пробирку налив-т 3-5мл молока и столько же  0,2%р-ра спиртового розоловой к-ты.если есть сода - малинов цв,нет-оранж.проба с фенолротом.в пробирку наливают 2мл мол и добав-т 3-4капли 0,1%раствора фенолрота.сода-ярко крас цв.,нету-желто оранж. 3.содерж аммиака.метод основан на измен цв молоч.сыв-и при взаимод-ии с реактивом Неслера.метод чувствителен при содерж-ии 6-9мг%аммиака. 4.Крахмала примеси.в пробирку наливают 5мл молока и добавляют 2-3кап  3-5%р-ра йода.при наличии крахмала мол окраш-ся в синий цвет. 5.примеси перекиси водорода.чтобы мол стало более устойчивым к свертыванию к  нему добавляют перек.вод.,явл грубой фальсоф-ией.в пробирку налив 1мл мол и 0,5 мл йодистокалиевого крахмала.при содерж пер вод будет синее окрашивание


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74551. Пакетный файл 20.46 KB
  После запуска пакетного файла программаинтерпретатор как правило COMMND. Командный интерпретатор в MSDOS а следом и в семействе Windows 9x имеет название COMMND.BT который автоматически исполняется COMMND.exe который частично совместим с COMMND.
74553. Теорія двоїстості 764 KB
  Економічну інтерпретацію кожної з пари таких задач розглянемо на прикладі виробничої задачі п.6 є двоїстою або спряженою до задачі 5. Як у прямій так і у двоїстій задачі використовують один набір початкових даних. Крім того вектор обмежень початкової задачі стає вектором коефіцієнтів цільової функції двоїстої задачі і навпаки а рядки матриці А матриці коефіцієнтів при змінних з обмежень прямої задачі стають стовпцями матриці коефіцієнтів при змінних в обмеженнях двоїстої задачі.
74554. Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач 408.5 KB
  Оцінка рентабельності продукції яка виробляється і нової продукції. Використання двоїстих оцінок уможливлює визначення рентабельності кожного виду продукції яка виробляється підприємством. Водночас можна оцінити інтервали можливої зміни цін одиниці кожного виду продукції що дуже важливо за ринкових умов. Це дає змогу перевірити
74555. Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей 196 KB
  1 Аналіз коефіцієнтів цільової функції Під впливом різних обставин ціна виробленої на підприємстві одиниці продукції може змінюватися збільшуватися чи зменшуватися. Нехай змінюється ціна на одиницю продукції виду С тобто початкове значення 3 ум. подамо як де – величина зміни ціни одиниці продукції виду С. Отже ціна одиниці продукції виду С може збільшуватися чи зменшуватися на 1ум.
74556. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 262.5 KB
  Сутність методології математичного моделювання полягає в заміні досліджуваного об’єкта його образом математичною моделлю і подальшим вивченням дослідженням моделі на підставі аналітичних методів та обчислювальнологічних алгоритмів які реалізуються за допомогою комп’ютерних програм. Другий етап вибір чи розроблення алгоритму для реалізації моделі на комп’ютері. Зумовленість моделі об’єктом. Як модель для об’єкта так і об’єкт для даної моделі семантично та інтерпретаційно багатозначні: об’єкт описується не однією а...
74557. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 661.5 KB
  Постановка задачі економіко-математичного моделювання. Приклади задач економіко-математичного моделювання. Задача визначення оптимального плану виробництва. Задача про «дієту». Транспортна задача.
74558. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування 2.06 MB
  Основні властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування. Називається допустимим розв’язком планом задачі лінійного програмування.