26589

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОКА ПРИ МАСТИТАХ КОРОВ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОКА ПРИ МАСТИТАХ КОРОВ. из каждого соска вымени в середине или в конце доения на участки бумаги пропитанныe индикатором наносится капля молока. В луночку молочноконтрольной пластинки к 1 мл сборного молока приливают 1 мл 25 раствора мастоприма. Смесь молока с мастопопримом перемешивают стеклянной палочкой в течение 1020 секунд Результаты реакции оцениваются по консистенции смеси молока с местопримом.

Русский

2013-08-18

4.51 KB

7 чел.

91. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОКА ПРИ МАСТИТАХ КОРОВ. 1) БРОМТИМОЛОВАЯ ПРОБА: 0,2% спиртовый раствор бромтимолового синего наносится. на плотную фильтровальную бyмary в виде 4-х пятен, бумага высушивается и сохраняется в сухом виде. из каждого соска вымени в середине или в конце доения на участки бумаги, пропитанныe индикатором, наносится капля молока. Молоко из здоровой четверти вымени окрашивает пятно в желтый цвет или желтовато-зеленый, а из больной четверти в зеленую или сине-зеленую окраску в зависимости от тажести болезни. 2) ДUМАСТИUНОВАЯ ПРОБА. Для диагностики мастита на специальные молочно-контрольные пластинки из каждого соска в соответствующую лунку сдаивают молоко нижней метки (1 мл) и в каждую лунку добавляют 1 мл 5% раствора димастина, Перемешивают реактив и молоко вращательными движениями стеклянной палочкой в течение 5-17 секунд в каждой луночке и определяя консистенцию и цвет смеси. При воспалительном процессе в вымени молоко при смешивании с димастином образует желеобразный сгусток малинового цвета. 3) ПРОБА СМАСТОПРИМОМ. В луночку молочно-контрольной пластинки к 1 мл сборного молока приливают 1 мл 2,5% раствора мастоприма. Смесь молока с мастопопримом перемешивают стеклянной палочкой в течение 10-20 секунд, Результаты реакции оцениваются по консистенции смеси молока с местопримом. 4) КАMAЛАЗНАЯ. ПРОБА. Каталаза - гидролизующий фермент, он способен разлагать перекиси водорода на воду и молекулярный кислород: 2Н2О2 = 2Н2О + 02. ПО объему выделившегося кислорода можно судить о количестве каталазы Количество миллилитров кислорода, выделившегося в течение 2-хчасов называют каталазным числом. Для определения каталазного числа молока в Функе наливают 15 мл исследуемого молока и 5 мл 1% раствора перекиси водорода жидкость тщательно перемешивают и закрывают пробкой со вставленной в нее градуированной трубкой, трубку устанавливают так, чтобы уровень жидкости находился у нулевой черты. каталазник погружают в водяную баню с температурой воды 25с на 2 часа. при наличии в молоке каталазы под давлением выделившегося кислорода, уровень молока в трубке поднимается. по уровню молока в градуированной трубке определяют каталазноле число молока. свежее молоко, полученное от здоровых коров имеет каталазное число молока 2,5-3, у коров больных маститом каталазное число выше.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...
69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розв’язання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...
69333. Стійкість лінійних безперервних САК 319.5 KB
  Поняття види і загальна умова стійкості Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння Алгебраїчні критерії стійкості САК Частотні критерії стійкості САК Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості Синтез САК виходячи з умов стійкості...