26590

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСА НА СВЕЖЕСТЬ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Состояние мышечной ткани – обращают внимание на корочку подсыхания цвет влажность консистенцию и запах; 2. состояние жира: цвет консистенция запах; 3. определение качества бульона – прозрачность и запах. Запах специфический приятный.

Русский

2013-08-18

4.28 KB

4 чел.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСА НА СВЕЖЕСТЬ. ОРГАНОЛЕПТИКА: 1. состояние мышечной ткани – обращают внимание на корочку подсыхания, цвет, влажность, консистенцию и запах; 2. состояние жира: цвет, консистенция, запах; 3. сухожилия: цвет, консистенция, состояние суставных поверхностей; 4. определение качества бульона – прозрачность и запах. ЛАБОРАТОРНЫЕ: 1. бактериоскопия; 2. определение ЛЖК; 3. реакция на первичные продукты распада белка с медным купоросом. При исследовании мяса на свежесть от каждой туши или ее части, берут 3 пробы, каждую массой до 200 г: в месте зареза на уровне 4-5 шейного позвонка, из мышц в области лопатки и бедра. Мышечную ткань берут вместе с жиром и сухожилиями, рекомендуется посылать также трубчатую кость. При отправке в лабораторию пробу завсртывают в пергаментную бумагу. На бумаге простым карандашом пишут номер туши и название ткани или органа. Пробы, взятые от одной туши упаковывают в один бумажный пакет, который опечатывают или пломбируют, после чего укладывают в металлический или деревянный закрывающийся ящик и тоже опечатывают. Все пробы направляют в лабораторию с сопроводительным документом и актом отбора проб. В документах указывают место и время взятия пробы, вид животного, номер туши, фамилию владельца мяса, причины и цель исследования. Свежее: корочка бледно-розовая, равномерная, целостная. Цвет соответствует виду животного, на разрезе – слегка влажное, фильтровальная бумага слегка увлажняется. Консистенция: ямка при надавливании выравнивается быстро. Запах специфический, приятный. Жир цвет соответствует виду жив, запах специфический. Сухожилия белые, плотные, суставные поверхности гладкие, блестящие. Проба варкой: бульон прозрачный, запах специфический. Сомнительное: корочка влажная, слизь, не равномерная, не целостная. Цвет темный, на разрезе влажный. Ямка выравнивается 1 мин. Присутствует посторонний запах. Жир с серым оттенком, изменена консистенция. Сухожилия серые, мягкие, наличие шероховатостей. Бульон мутный, посторонний запах. Не свежее: ямка долго выравнивается, слизь, распадение на отдельные мышечные волокон, цвет темный, посторонний запах. Жир и сухожилия серые, мягкие. Бульон мутный, выражен неприяный запах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15049. Көрнекті қаламгер Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романы 42.5 KB
  Ш.МҰРТАЗАНЫҢ ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҚ Ж.Ж.Нурбаева М.Қ.Ойтаева Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығы Тараз қ. Әлемде әр халықтың ұлттың мақтанышына айналған перзенттері болады. Жүздеген жыл бірнеше ғасырлар өтсе де талантты бір тума ...
15050. Қазақ батырлары және көркем әдебиет 75.5 KB
  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған ұлтының тұтастығын жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған.Осы ұлттық тұлға биігіне кі...
15051. Қазақ газетінде көтерілген мәселелер 48.5 KB
  Қазақ газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері. Қазақ – қоғамдық –саяси және әдеби газет 1913 жылы 2 ақпаннан бастап Орынборда аптасына бір рет 1915 жылы аптасына екі рет шығып тұрған. Тиражы –3000 кейбір мағлұматтарда 8000ға жеткен. Бірінші редакто
15052. Қазақ әдебиеті - жалпы шолу, энциклопедиялық мақала 62.94 KB
  Қазақ әдебиеті ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТI қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани мәдени мұрасы сөз өнерiнiң асыл қазынасы. Қазақтың сөз өнерiнiң тегi әрiден түркi тiлдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезiнен басталады. Халық фо
15053. Қазақ әдебиеті - тұлғаның рухани дамуының бастауы 62.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІТҰЛҒАНЫҢ РУХАНИ ДАМУЫНЫҢ БАСТАУЫ Ш. А.Өсерова А.Б.Бөгенбаева Жамбыл атындағы №5 орта мектеп Тараз қ. Әр халықтың тәлімтәрбиелік мұрасы ұлттық мәдениетінің маңызды белгісі болып табылады. Осы арқылы ол ұлттың ұлттық тәрбиесінің ере...
15055. Қазақ әдебиетіндегі айтыс өнерінің өзіндік өрнегі 63 KB
  ӘӨЖ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ АЙТЫС ӨНЕРІНІҢ ӨЗІНДІК ӨРНЕГІ Г.А.Жұмабекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Қазақ әдебиетінің қайталанбас хас ерекшеліктері аз емес.Осы орайда ауыз әдебиеті үлгілерінің кемел жазба әдебиетке ойысу ұласу үрдісін...
15056. Қазақ әдебиетіндегі терме жанрының қалыптасуы мен дамуы 77.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТЕРМЕ ЖАНРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ М.Т. Мұқашева №8 Төле би атындағы гимназия Тараз қ. Қазақы сөз арнау дәстүрі түрлі жанрлық тақырыптық сипатымен өзге түрік халықтарына қарағанда өте бай. Ең бастысы байырғы рухан
15057. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі, көне Түркі ескерткіштері 83 KB
  Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі: көне Түркі ескерткіштері Ежелгі дәуір әдебиет VIIXIV ғғ. деп аталатын жеті ғасырды қамтыған әдебиетіміздің ұзақ тарихына қатысты ескерткіштер шығармалар аз емес. Олардың алғашқылары деп түркі рутайпаларына ортақ Орхон ескерткішт...