26625

САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ И БРУЦЕЛЛЕЗЕ Ж/Х. ТУБЕРКУЛЕЗ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Молоко становится жидким с наличием хлопьев приобретает зеленоватожелтую окраску и соленый вкус. Если туберкулезом поражена молочная железа молоко голубоватого цвета. Молоко от животных больных туберкулезом кипятят в течение 10 мин и используют для откорма животных. Молоко от нереагирующих аллергически коров из неблагополучного по туберкулезу хозяйства пастеризуют непосредственно на ферме при температуре 90 С в течение 5 мин или при температуре 85 С в течение 30 мин.

Русский

2013-08-18

5.88 KB

7 чел.

86. САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ И БРУЦЕЛЛЕЗЕ Ж/Х. ТУБЕРКУЛЕЗ. Возбудитель туберкулеза крупного рогатого скота опасен для человека, и особенно для детей, которые при употреблении молока от зараженных коров заболевают тубер¬кулезом В 90—100% случаев. Микобактерии туберкулеза кислотоустойчивы. В кислом мо¬локе они сохраняют патогенность в течение 20 дней, в сыре — более 60 дней, в сливочном масле — до 100 дней, в мороженом масле — До 6,5 лет. В жидкой среде при 60 °С микобактерии инактивируются в течение 30 мин.Молоко больных туберкулезом коров по химическим и физи¬ческим свойствам резко отличается от молока здоровых живот¬ных. В нем в 2 раза (до 7,2%) увеличивается содержание белковых веществ (альбуминов и глобулинов), повышается вяз¬кость молока, количество минеральных веществ и воды, снижа¬ется содержание жира (до 0,7%), лактозы и титруемая кислот¬ность. Молоко становится жидким, с наличием хлопьев, при¬обретает зеленовато-желтую окраску и соленый вкус. Если туберкулезом поражена молочная железа, молоко голубоватого цвета. Молоко от животных, больных туберкулезом, кипятят в течение 10 мин и используют для откорма животных. Молоко от нереагирующих аллергически коров из неблагополучного по туберкулезу хозяйства пастеризуют непосредственно на ферме при температуре 90 °С в течение 5 мин или при температуре 85 °С в течение 30 мин. На молокоприемный пункт, молочный завод или маслозавод разрешается вывозить только пастеризованные сливки.  От животных,  положительно    реаги¬рующих на туберкулин, молоко обеззараживают кипячением с последующим  использованием  внутри  хозяйства.  Допускается переработка такого молока в топленое масло. Обрат кипятят и используют внутри хозяйства. БРУЦЕЛЛЕЗ. Для человека патогенными, видимо, являются бруцеллы всех шести видов: Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis, Br. neotome, Br. ovis, Br. canis, но особенно опасен Br. melitensis. В охлажденном молоке бруцеллы сохра¬няются до 80 дней, в сливках — до 10, в сливочном масле — до 67, в сырах — до 42, в кумысе при кислотности 120—140 Т — до 3 дней. Пастеризация молока при температуре 60 °С в тече¬ние 30 мин убивает бруцелл. Молоко от бруцеллезных животных с клиническими призна¬ками болезни кипятят в хозяйстве в течение 5 мин или перера¬батывают на топленое масло-сырец. Молоко от животных, по¬ложительно реагирующих по серологическим реакциям на бру¬целлез, но не имеющих клинических признаков болезни, разрешается употреблять в пищу после пастеризации при тем¬пературе не ниже 70 °С в течение 30 мин. Молоко от нереагирующих коров неблагополучной фермы сепарируют и обеззара¬живают пастеризацией непосредственно на данной ферме. На молокоприемный пункт, молочный завод или маслозавод можно вывозить только пастеризованные сливки. В неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах запрещается доить коз и овец. Молоко, полученное от вакцинированных животных, в течение 6 мес после последнего зарегистрированно¬го в стаде аборта и удаления из него абортировавших коров подвергают пастеризации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71966. Лицарський турнір 60 KB
  Отже слухайте всі і не кажіть що ви не чули Музика В одній далекій і невідомій нам країні жив Король зі своєю Королевою. А куди ж без нього Король був. Але що розповідати про короля Він був таким яким і мусить бути король і ніжно любив свою королеву А от королева була вередливою і часто страждала від поганого настрою.
71967. Елементарне поняття симетричної форми та осі симетрії. “Світ комах.” 367 KB
  Обладнання: колекція жуків та метеликів під склом коник мураха бабка комар оса малюнки сопілка малюнки луків гуаш пензлик аркуш паперу фарби баночка з водою Червона книга України магнітофон касета знак âНе лови. Метелик 2 А я гарний стрибунець Ось такий я молодець.
71968. Розкажу про мою маму 165 KB
  Мета: виховувати любов і шанобливе ставлення до рідної матері до ненькиУкраїни допомогти учням усвідомити душевні болі Святої Матері Діви Марії через страсті Ісуса Христа. Як ви думаєте чиє серце наповнювалося болем найбільше дивлячись на страждання Сина Божого У Матері Божої.
71969. Хай завжди буде мама 130 KB
  Мета заходу: сприяти формуванню у молоді свідомого ставлення до життя поваги до родини батьків вшанування жінки матері зміцнення моральних цінностей. Мама перше слово вимовлене маленькою людиною та звуки цього слова ми бережливо несемо в серці через усе життя.
71971. Мандрівка у королівство Здоров’я 56 KB
  Мета: формувати та закріплювати раніше набуті знання дітей про значення здоров’я, необхідності вести здоровий спосіб життя. Прищеплювати гігієнічні навички. Знайомити з народними традиціями збереження власного здоров’я.
71972. Життєвий та творчий шлях (на прикладі збірки «Людський вертеп») Марії Долі (Валерії Гуртовенко) 684 KB
  Тут народилась я і друзів маю В нім корені життя мої. Від слова жито яке означає той злакщо дає життя людям. Вже пізніше вона напише вірш Моїй няні і присвятить його їйлюдиніспогад про яку протягом всього життя повертатиме її в дитинство.
71973. ВЕСЕЛА МАСЛЯНА 78.5 KB
  Розвиток естетичних поглядів та смаків, що ґрунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Виховання гармонійно розвиненої особистості з високим національно – культурним потенціалом, розвинутим почуттям прекрасного.
71974. ВІВАТ, МАТЕМАТИКА! 81.5 KB
  Доброго дня дорогі друзі Я рада вітати всіх хто знає математику хто любить математику хто в майбутньому спиратиметься на знання одержані в школі. Ведучий: Сьогодні будуть незвичайні уроки математики.