26629

САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЛЕРОЦЕРКОИДА ШИРОКОГО ЛЕНТЕЦА

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Дефинитивные хозяева человек собака кошка; первый промежуточный хозяин рачокциклоп а второй рыбы щука окунь ерш налим. Человек и домашние плотоядные животные заболевают при поедании плохо проваренной рыбы зараженной плероцеркоидами лентеца широкого. В теле циклопа корацидий развивается в процеркоида а у рыбы проглотившей зараженного рачка в плероцеркоида. Другими видами лентецов являются лентецы малый и узкий Дефинитивные хозяева человек плотоядные животные и рыбоядные птицы; промежуточные хозяева ...

Русский

2013-08-18

4.09 KB

1 чел.

85. САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЛЕРОЦЕРКОИДА ШИРОКОГО ЛЕНТЕЦА. Дифиллоботриоз. Инвазионная болезнь,   вызываемая  личиноч¬ной стадией цестоды лентеца широкого Diphillobothrium latum. Дефинитивные хозяева — человек, собака, кошка; первый про¬межуточный  хозяин — рачок-циклоп,  а второй — рыбы   (щука, окунь, ерш, налим). Человек и домашние плотоядные животные заболевают при поедании плохо проваренной рыбы, зараженной плероцеркоидами лентеца широкого. В кишечнике дефинитив¬ных хозяев развивается ленточный гельминт — лентец широкий. Яйца лентеца попадают с фекалиями в воду, из них развивают¬ся корацидии, которые заглатывает рачок-циклоп. В теле цикло¬па корацидий развивается в процеркоида, а у рыбы, проглотив¬шей зараженного рачка, — в плероцеркоида. Плероцеркоиды локализуются у разных видов рыб во внутренних органах, икре, мышцах и представляют собой молочно-белого цвета червячков длиной 1—1,5 см, шириной 2—3 мм, свободно лежащих в тканях. Другими видами лентецов являются лентецы малый и узкий, Дефинитивные хозяева — человек, плотоядные животные и ры¬боядные птицы; промежуточные хозяева — рачок-циклоп и рыбы семейства лососевых (сиг, омуль, хариус, ряпушка), обитающие в водоемах Сибири. Плероцеркоиды у этих рыб локализуются в полости и на серозных покровах желудочно-кишечного тракта. Санитарная  оценка.  Рыба, пораженная  плероцеркои¬дами лентецов, обязательно подлежит проварке не менее 30 мин или используется для приготовления    консервов.   Допускается обеззараживание такой рыбы замораживанием при температуре минус 18 С в течение 48 ч или при минус 12 С не менее 6 суток, а также обработкой крепким или средним посолом   в   течение 14 суток  (при крепком посоле содержание соли в мясе    рыбы выше 14%, при среднем—10—14%). Сильно пораженную плероцеркоидом рыбу направляют   в   техническую   утилизацию. В районах, неблагополучных по дифилоботриозу, в местах тор¬говли рыбой должны быть вывешены объявления о покупке ее только после ветеринарно-санитарного осмотра и о необходимости тщательной проварки щук, окуней, налимов, ершей и рыб семейства лососевых.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.
25169. Ідея поступу в філософії історії Просвітництва 24 KB
  Ідея поступу загальносвітоглядна ідея що відображає віру в прогрес і є символом європейської цивілізації. Активного розвитку в епоху Просвітництва набуває ідея розвитку. Ідея поступу розглядає історію як певний процес що прямує до досконалості. Також ідея поступу включає в себе ідею породження тобто кожна наступна стадія розглядається як результат попередньої.
25170. Поняття феномену у феноменологічній філософії 31 KB
  Поняття феномену у феноменологічній філософії Феномен від грецьк. У феноменології Гуссерля Ф. дається в принципово іншій – феноменологічній – установці. Після процедури феноменологічної редукції очищення змісту свідомості від натуралізму та психологізму цей зміст постає як інтенційна даність ноезоноематичних актів що конституюють змістовний результат пізнання.
25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок €œАрхеологія гуманітарного знання€. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі €œАрхеологія знання€ доробив та €œпомякшив€ розриви між епістемами за рахунок поняття €œдискурсивна практика€.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні – поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні – держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.
25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації – це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації – це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації – це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...
25174. Критика соціальних теорій Гегеля і Маркса за працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги” 22.5 KB
  Найголовніший пункт критики – ідея історичної закономірності розвитку людської спільноти. Поппер відкидає поняття закону історії і каже що історичні факти можна пояснити після того як вони відбулися але шукати в них закономірності немає сенсу. Закономірності вивчає соціологія історія ж аналізує окремі події. Він вважав хибною дихотомію природничонаукового та соціального знання через те що й там і там діє принцип фальсифікації заперечував існування обєктивних законів історії стверджував відсутність жорсткого детермінізму в природі і...
25175. К.Леві-Стросс – один з найвизначніших представників структуралізму 29.5 KB
  Подібні спроби вчинялися до нього Проппом при аналізі казки але саме ЛевіСтросс вкорінив інваріантні форми структуру не у емпіричній реальності а у самій людині в несвідомих структурах розуму. – нова дисципліна яка виникає як результат об’єднання ЛевіСтросом соціальної антропології і етнологічної дисципліни. Недоліки вчення ЛевіСтросса: поглинання свободи індивіда об’єктивними закономірностями переоцінка ролі позасвідомого недооцінка ролі історії.
25176. Взаємовплив науки і філософії 27.5 KB
  Співвідношення філософії і науки можна показати на прикладі міркувань Патнема. тобто тут висловлюється думка сама про взаємовплив науки і філософії. Філософія створює для науки ціннісно нормативну сферу і в свою чергу беручи за цінності результати отримані наукою.