26631

САНОЦЕНКА ТУШ И ОРГАНОВ ПРИ ПАРАТУБЕРКУЛЕЗЕ КРС

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Кроме общих признаков недомогания наблюдают профузный понос отеки в межчелюстной области в области подгрудка и в нижней части живота отекают веки появляется шилозадость. При наличии патологоанатомических изменений в кишечнике в брыжеечных лимфоузлах гортани отеке межчелюстной области головы измененные внутренние органы и кишечник с брыжейкой направляют на утилизацию а тушу и другие продукты убоя выпускают без ограничения.

Русский

2013-08-18

3.81 KB

2 чел.

59. САНОЦЕНКА ТУШ И ОРГАНОВ ПРИ ПАРАТУБЕРКУЛЕЗЕ КРС. Хронически протекающая болезнь жвачных, характеризующаяся медленно развивающимся энтеритом, периодической диареей, прогрессирующим истощением и гибелью животных. Болеет, преимущественно, крупный рогатый скот и овцы, реже буйволы, верблюды и очень редко козы, олени, яки. Возбудитель - Mycobacterium paratuberculosis. Это очень маленькая кислото-спиртоустойчивая аэробная неподвижная палочка. В мазках из патологического материала (складок слизистых оболочек кишечника, мезентеральных лимфатических узлов), окрашенных по Цилю-Нильсену, находят микробы в виде гнезд или кучек. ПРЕДУБОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА. Кроме общих признаков недомогания наблюдают профузный понос, отеки в межчелюстной области, в области подгрудка и в нижней части живота, отекают веки, появляется «шилозадость». Температура нормальная. ПОСЛЕУБОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА. В тощей и подвздошной кишках находят обильное количество слизи. Стенки этих кишок покрасневшие, сильно утолщенные (иногда в 10 раз). На всем протяжении кишок или на отдельных участках слизистая оболочка собрана в грубые складки, суховатая, ломкая. Мезентеральные лимфатические узлы увеличены. Скелетные мышцы в разной степени атрофированы. Во всех жировых депо вместо жира содержится рыхлая соединительная ткань, пропитанная желтоватым инфильтратом. Лимфатические узлы туши увеличены или, наоборот, уменьшены в объеме, суховатые, лежат среди рыхлой соединительной ткани, пропитаны желтоватым инфильтратом. Для бактериологического исследования берут пораженные участки кишечника и мезентеральные лимфатические узлы. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА. При наличии патологоанатомических изменений в кишечнике, в брыжеечных лимфоузлах, гортани, отеке межчелюстной области головы измененные внутренние органы и кишечник с брыжейкой направляют на утилизацию, а тушу и другие продукты убоя выпускают без ограничения. При истощении туши и внутренние органы подлежат утилизации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54533. Народні звичаї і обряди 73 KB
  Мета: розширювати коло знань про звичаї і обряди українського народу, розвивати творчі здібності, позитивні риси характеру учнів, виховувати повагу і прищеплювати любов до народних традицій і звичаїв, рідної землі.
54534. НАРОДНА КУЛЬТУРА І СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ 99.5 KB
  Її завдання виховувати людину гармонійною щоб вона була достойним представником Роду. Структура програми враховує завдання через ознайомлення з народною культурою допомогти учневі визначитись у виборі моральних орієнтирів життєвого шляху в загальнолюдському плані у формуванні усвідомленості та смисловій наповненості існування в усвідомленні своєї потрібності в цьому світі – себе як ланки в ланцюгу поколінь ти не один ти частка РОДУ ти – його продовження від тебе залежить МАЙБУТНЄ. Практичні завдання: Складання схеми родоводу....
54535. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. задачі на дві і три дії 52.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з правилами множення чисел 0 і 1, а також на ці числа; розвивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; дослідити святкування “Зустріч весни ” донести скарби традицій, звичаїв та обрядів старшого покоління до дитячих сердець; спонукати до пошуків культурної спадщини духовного життя свого краю; виховувати пізнавальну активність учнів, любов до рідного краю.
54536. Роль народознавства в системі навчально-виховного процесу 119.5 KB
  В умовах сучасності, коли матеріальні питання стають у житті людини приоритетними, духовність втрачає свою актуальність. Але виховання дитини не повинно бути бездуховним. Виховуючи чуйну, добру, відповідальну, чесну людину, яка буде гідним громадянином своєї країни, кожен педагог обирає свій шлях, найефективнішу методику із великої кількості існуючих.
54537. Народознавство на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі 66.5 KB
  Мета: поглибити узагальнити й систематизувати знання учнів про складнопідрядні речення з підрядними обставинними; удосконалювати пунктуаційні навички уміння робити аналіз тексту синтаксичний та морфологічний розбір речення будувати складнопідрядні речення повторити правопис великої букви; розвивати культуру усного й письмового мовлення школярів мислення творчі навички...
54539. Роль насильства в історії 118 KB
  Мета уроку: сформувати в учнів цілісне розуміння суті різних форм насильства у історії; допомогти їм усвідомити наслідки війн та революцій в історії суспільства; розкрити роль насильства в історії та сформувати негативне ставлення до його застосування в наш час; визначити трагічні наслідки насильницького втручання в історію нашого народу; показати співвідношення революцій і реформ розкрити соціальні механізми реформування суспільства; допомогти учням усвідомити що лише шляхом цілеспрямованого здійснення соціальних реформ а не через...
54540. Сущность марксистского направления развития экономической теории 18.88 KB
  Важнейшей исторической предпосылкой формирования марксистского мировоззрения явилось то обстоятельство, что капитализм, одержавший победу над феодализмом в передовых странах Западной Европы, уже показал к тому времени не только свое экономическое преимущество над предшествующим способом производства