26677

Наследование при моно- и дигибридном скрещивании

Доклад

Биология и генетика

Закон доминирования первый закон Менделя − это закон единообразия гибридов первого поколения. Это соотношение выражает второй закон Менделя или закон расщепления признаков у гибридов второго поколения в соотношении 3:1 по фенотипу. Закон чистоты гамет – гамета содержит 1 и только 1 аллель от каждого гена. 3й закон Менделя: закон независимого наследования.

Русский

2013-08-18

14.38 KB

20 чел.

Наследование при моно- и дигибридном скрещивании. Принципы гибридологического метода. Возвратное и анализирующее скрещивания. Использование гибридов первого поколения в сельскохозяйственной практике.

Гибридологический метод – 1865г.- основа генетического анализа, создан Менделем. Суть – изучение наследования отдельных признаков и свойств.Характеризуется: 1)использование формы одного вида, отличающиеся небольшим числом признаков;2)ведется точный учет числа гибридных особей;3)анализируется потомство индивидуально от каждой особи.

Моногибридное скрещивание- скрещивание, при котором родители отличаются по 1 признаку. Если материнское р-ние с пурпурными цветками, отцовское - с белыми, то цветки всех гибридных растений f1 оказываются пурпурными, белая окраска цветков не проявляется.

У гибридов f1 из пары родительских альтернативных признаков развивается только один, второй не проявляется, явление преобладания у гибрида f1 признака одного из родителей Мендель это назвал доминированием. Признак, проявляющийся у гибрида - доминантный, а подавляемый – рецессивный. Закон доминирования (первый закон Менделя) − это закон единообразия, гибридов первого поколения. Гибриды f1 самаопылились, то в следующем поколении (f2) появляются растения с признаками обоих родителей в соотношении 3:1. Это соотношение выражает второй закон Менделя, или закон расщепления признаков у гибридов второго поколения в соотношении 3:1 по фенотипу. Аллель это разное состояние одного и того же гена.

Закон чистоты гамет – гамета содержит 1 и только 1 аллель от каждого гена. 3й закон Менделя: закон независимого наследования. Признаки наследуются независимо друг от друга и м комбинироваться в различных сочетаниях.

Возвратное скрещивание – это скрещивание гибрида 1го поколения с одним из родителей (как доминантным, так и рецессивным). Анализирующее скрещивание (явл частным случаем возвратного) – это скрещивание гибрида 1го поколения с рецессивной гомозиготой. Позволяет установить гомо- или гетерозиготна исследуемая особь. Если расщепления не будет,то гомозиготна.

Гибриды 1го поколения обладают оч хорошо выраженным признаком. Это, как правило выносливые животные, с большой устойчивостью. При последующем их скрещивании признак размывается.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8257. Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 81 KB
  Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види Найважливішими засобами боротьби зі злочинністю є кримінально-правові зас...
8258. Доказування у справах про злочини неповнолітніх 123 KB
  Доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості доказування у ході провадження досудового і судов...
8259. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів 91 KB
  Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Діяльність органів внутрішніх справ при доказуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Процесуальний по...
8260. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів 34 KB
  Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Суттєва зміна сучасної злочинності обумовлює необхідність розробки все нових і розвитку традиційних засобів та методів боротьби з нею. Все більшої актуал...
8261. Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види 56 KB
  Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види Виходячи із змісту доказування як діяльності по збиранню, дослідженню, оцінці й використанню доказів, розрізняють процесуальні (процедурні) іпізнавальні способи й засоби доказування. Д...
8262. Слідчі і судові версії 108.5 KB
  Слідчі і судові версії. Поняття, сутність та значення слідчих та судових версій. Класифікація версій. Побудова (висунення) слідчих та судових версій. Перевірка слідчих та судових версій та їх оцінка. Поняття, сутність та значення слідч...
8263. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації 122 KB
  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації Питання, які розглядаються на лекції. Правові та організаційні основи ЦЗ. Завдання ЦЗ та шляхи їх реалізації. Галузевий та територіальний моніторинг небезпек. Правові та орга...
8264. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС 200 KB
  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Питання, які розглядаються на лекції. Небезпечні геологічні процеси і явища та інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Зони затоплень та заходи з мінімізаці...
8265. Забезпечення діяльності об’єкту господарювання, у власності якого перебуває об’єкт підвищеної небезпеки 130 KB
  Забезпечення діяльності обєкту господарювання, у власності якого перебуває обєкт підвищеної небезпеки Питання, які розглядаються на лекції: Критерії ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки.. Визначення об’єктів підвище...