26678

Полиплоидия. Автополиплоидия, её фенотипические эффекты и генетика. Амфидиплоидия как механизм получения плодовитых аллополиплоидов. Значение полиплоидии в эволюции и селекции растений

Доклад

Биология и генетика

Геномные мутации это мутации затрагивающие число хромосом изменяющие геномгаплоидный набор хромосом с локализми в них генами. Полиплоидия это изменение числа хромосом кратное гаплоидному. Умножение одного и того же гаплоидного числа хромосом генома назся автополиплоидией. Различают полиплоидию сбалансую с чётным числом наборов хромосом и несбалансую с нечётным.

Русский

2013-08-18

13.47 KB

38 чел.

Полиплоидия. Автополиплоидия, её фенотипические эффекты и генетика. Амфидиплоидия как механизм получения плодовитых аллополиплоидов. Значение полиплоидии в эволюции и селекции растений.

Геномные мутации- это мутации, затрагивающие число хромосом, изменяющие геном-гаплоидный набор хромосом с локализ-ми в них генами. Сюда относятся анеуплоидия и полиплоидия.

Полиплоидия- это изменение числа хромосом, кратное гаплоидному.

Умножение одного и того же гаплоидного числа хромосом (генома) наз-ся автополиплоидией. ( ААА, АААА и т.д.) Объединение нескольких различных геномов при гибридизации наз-ся  аллополиплоидией (ААВ, ААВВ, АВВ и т.д.) Различают полиплоидию сбаланс-ую, с чётным числом наборов хромосом, и несбаланс-ую- с нечётным.

Полиплоидия ркдко встречается у жив-ых, но распростр-на у растений. У жив-ых  полиплоидия известна у гермафродитов.(дождевой червь)

К появлению полиплоидии приводит ряд событий:

1) При нерасхождении хромосом в мейозе гамета может получить  полный соматический набор хромосом;

2) Полиплоиды могут возникнуть при спонтанном удвоении хромосом в соматических клетках меристемы. Это приводит к возникновению тетраплоидных побегов, цветки которых будут продуцировать диплоидные гаметы.Полиплоидию можно вызвать искусственно, подвергая растение действию в-в, влияющих на формирование веретена деления.Фенотип полиплоидов хар-ся рядом особенностей:

  1.  Гигантизм (при высокой степени полиплоидии возможна карликовость);
  2.  Низкое осмотич-ое давление.

Автополиплоидия. Автополиплоиды  хар-ся стерильностью.

Генетика автополиплоидов хар-ся 2я основными чертами:

  1.  Затруднено выщепление рецессивов;
  2.  К полиплоидам неприложим закон чистоты гамет.

В природных популяциях многие полиплоиды имеют гибридную природу и явл-ся аллополиплодиями. Возникающие амфигаплоиды (АВ) стерильны и элиминируются из популяции.

Экспериментально путь возникновения плодовитых амфидиплоидов

(аллотетраплоидов) был показан  Г.Д.Карпеченко. Ему удалось получить плодовитый гибрид между редькой и капустой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52485. Wer wird Millionär 277 KB
  In unserem Sl sind die besten Kenner der deutschen Sprche. Der Lehrer erklärt die Regeln des Spieles gibt den Schülern eine ufgbe um die Teilnehmer zu wählen. Frge: 50 Jeder Spieler ht 3 Joker: 50 50 T Telefon P Publikum Frgen zum Spiel I 1. Wie viele Frben gibt es in der Flgge Deutschlnds .
52486. In der Deutschstunde 119.5 KB
  Wie gehts Seid ihr guter Lune Die Schüler ntworten. L: Wir beginnen mit den Rätselerzählungen die ihr zu Huse geschrieben hbt. Die Schüler hören und rten ws für eine Stunde ds ist. Sch 1: In dieser Stunde turnen wir n den Ringen springen hoch lufen um die Wette spielen Fußbll.
52487. Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних 43 KB
  Систематизувати й поглибити знання учнів шляхом розв’язування текстових задач, що потребують використання залежностей між величинами; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію
52488. Функції психодіагностики в навчально-виховному процесі 146.5 KB
  Інформація яка буде одержана за допомогою діагностики дасть змогу сформулювати точні уявлення про позашкільні інтереси учнів їхні плани. Влітку перед початком занять я як майбутній класний керівник 5 класу проводжу попередню діагностику учнів класу: непряму переглядаю особові справи спілкуюся з класоводами цього класу; пряму відвідую сімї моїх майбутніх вихованців. Після чого складається таблиця Початкові відомості про учнів класу. У деяких учнів можуть зміниться навіть взаємини в родині її склад житлові умови та матеріальний...
52489. Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант») 106.5 KB
  Це може бути відповідь згода заперечення уточнююче запитання прояв солідарності співчуття радості і т.Запитання зустрічне запитання: − Cn you tke nother plce − Just now.Повідомлення запитання: Tht stek is not tsty .Спонукання запитання або повідомлення: We hve no strwberries tody.
52490. Кольори в ритмічній пульсації 57.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про творчість французького композитора Клода Дебюссі на прикладі фортепіанної мініатюри Місячне сяйво з Бергамаської сюїти. Залучити учнів до сприйняття музичного творущо розкриває витончені відтінки багатогранної образної палітри настроїв людини та довкілля яке вона сприймає. Виховувати музичний смак учнів потяг до прекрасного. Групи учнів получили творчі завдання.
52491. Побудова стовпчикових і кругових діаграм 77.5 KB
  Вчити будувати й читати кругові й стовпчасті діаграми. Розвивати логічне мисленя, обчислювальні навички, навички роботи на комп`ютері. Виховувати активність, працелюбність
52492. Связь украинцев с украинской диаспорой за рубежом 132 KB
  Ход урока Учитель: Ldies nd gentlemen I m very gld to see you t our conference devoted to the meeting with the members of Ukrinin Dispor in the other countries. Учитель: Let me introduce you member of Ukrinin Dispor from London Mry Brown. I m techer of Ukrinin History t school. Ukrinin ssocition in London is situted in 154 Hollnd Prk venue.
52493. Використання дидактичного матеріалу на уроках світової літератури в 5 класі 405 KB
  Індійське Казки Існують різні класифікації видів казок. Він поділяв казки на чарівні казки про тварин та побутові. Народні казки казки побутові чарівні про тварин або фантастичні Завдання до теми Назви фантастичних героїв та чарівні предмети що зустрічаються у вірші К. ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ У чудищ Я был в избушке на курьих...