26683

Понятие гена и генома. Генетический код. Регуляция активности генов на примере лактозного оперона

Доклад

Биология и генетика

Регуляция активности генов на примере лактозного оперона. 2Является универсальным 3Вырожденность 1АК может кодироваться несколькими триплетами 4Неперекрывающийся – то есть триплет кодирует только 1АК 5Стопкодоны 3 последовательности: УАА УАГ УГА Регуляция действия генов на примере лактозного оперона. Лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу под действием фермента – βгалактозидаза P lacI P O lacZ lacY lacC Строение лакоперона:1 P – промотер который связывается с мРНК. Ген lacI не входит в состав оперона.

Русский

2013-08-18

14.35 KB

7 чел.

Понятие гена и генома. Генетический код. Регуляция активности генов на примере лактозного оперона.

Ген-единица наследственности, занимающая определенное положение в геноме или в хромосоме и контролирующая выполнение определенной функции в организме. Геном- совокупность наследственного материала, заключенного в гаплоидном наборе хромосом клеток данного вида организмов.

В 1864г. Ниренберг расшифровал генетический код, было показано, что: 1)генетический код триплетен - кодирует три нуклеотида. 2)Является универсальным 3)Вырожденность 1АК может кодироваться несколькими триплетами 4)Неперекрывающийся – то есть триплет кодирует только 1АК 5)Стоп-кодоны (3 последовательности: УАА, УАГ, УГА )

Регуляция действия генов на примере лактозного оперона. Лактозный оперон имеется у E.Coli. она использует глюкозу, но при её отсутствии переходит на лактозу. Лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу ( под действием фермента – β-галактозидаза )

P lacI P O lacZ lacY lacC

Строение лакоперона:1) P – промотер, который связывается с мРНК. 2) О – оператор в котором связывается белок-репрессор. 3)три структурных гена lacz, lacy, lacc.

Ген lacz кодирует – β-галактозидазу. Ген lacI не входит в состав оперона. Кодирует белок-репрессор, который в активной форме связывается с О.

Если в среде много глюкозы, то есть нет индуктора (лактозы ), то белок репрессор присоединяется к О и транскрипция оперона репрессируется. Если нет глюкозы, и есть лактоза, то осуществляется синтез трех продуктов оперона. Белок репрессор имеет два сайта связывания: 1)сайт узнает индуктор 2)связывается с оператором

Индукция – быстрое увелечение активности фермента, за счет его синтеза под действием субстрата. Репрессия – это уменьшение активности фермента под действием субстрата.

Регуляция экспрессии генов осуществляется на разных уровнях: 1)Транскрипционный 2) Посттранскрипционный: а) сплайсинг б)трансляционный 3)посттрансляционный


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80542. СЕГМЕНТИ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 63.5 KB
  Переважно це: Послуги по розміщенню туристів; Комунікативні послуги в т. по переміщенню туристів різними видами транспорту; Послуги по забезпеченню туристів харчуванням; Послуги спрямовані на задоволення рекреаційних і культурних потреб туристів; Послуги спрямовані на задоволення ділових інтересів туристів; Послуги торгових підприємств: продаж різних сувенірів та інше; Послуги по оформленню документації оформлення віз закордонних паспортів. Сутність туристичних послуг Послуги розміщення це конкретний готель який пропонується...
80543. Надходження (доходи) підприємств, формування і розподіл прибутку 162 KB
  Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку та звітності включають: виручку від реалізації продукції робіт і послуг; виручку від іншої реалізації; доходи від позареалізаційних операцій. Виручка від реалізації продукції робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємства тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень. Відповідно грошові надходження підприємств тепер включають: Доходи від основної операційної діяльності – виручка від реалізації продукції товарів робіт послуг. На...
80544. Система оподаткування юридичних осіб в Україні 122 KB
  Податковими платежами вважаються наступні форми платежів: податок збір і плата дають наступні визначеня податкових платежів: податок – це обов’язковий платіж який стягується до бюджетів усіх рівнів з фізичних та юридичних осіб у безпірному порядку; збір – це платіж який стягується в основному до державних цільових фондів та місцевих бюджетів; плата – це сума коштів яка повертається державі в основному за тимчасове або постійне користуваня ресурсамиrdquo;.Податки 1податок на додану вартість 2акцизний збір 3податок на прибуток...
80545. Основи організації та нормування оборотних активів підприємства 76 KB
  У процесі виробництва беруть участь засоби праці предмети праці і власне праця. Залежно від характеру функціонування та способу перенесення вартості на готову продукцію засоби виробництва поділяють на необоротні і оборотні. Існують різні думки фінансистів щодо визначення сутності оборотного капіталу: Оборотні кошти – грошові ресурси вкладені у оборотні фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності виробництва і реалізації продукції. ОК – кошти авансовані у оборотні фонди і фонди обігу обертання для безперервності виробництва...
80546. Необхідність кредитування підприємств 140.5 KB
  Кредитування підприємств ТЕМА: Необхідність кредитування підприємств. Суть функції і принципи кредитування. Одержання кредиту. Таким чином виникнення і функціонування кредиту повязане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення.
80547. Основний капітал, його утворення, оцінка і використання на підприємствах 178.5 KB
  Поняття класифікація і оцінка основних засобів підприємства. Фінансування ремонту та полліпшень основних засобів на підприємствах. Вартісний критерій віднесення матеріальних необоротних активів до основних засобів...
80548. Сутність і основи організації фінансів підприємств 189.5 KB
  У фінансовій системі держави головною, визначальною її ланкою виступають фінанси підприємств. Тому що вони функціонують у тій сфері суспільного виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний доход суспільства, а також формується основна частина фінансових ресурсів держави.
80549. Організація розрахунків на підприємстві 275 KB
  Організація зберігання і обігу грошових коштів. Суть безготівкових розрахунків полягає в тому що платежі здійснюють шляхом списання коштів із банківського рахунку платника і зарахування їх на банківський рахунок одержувача тобто проведенням відповідних записів на банківських рахунках обох учасників розрахунків. Розрахунковий документ це відповідно оформлений документ на переказ грошових коштів. За часів переходу до ринкових відносин організація безготівкових розрахунків повинна сприяти вирішенню таких завдань: удосконалення...
80550. Оцінка фінансового стану підприємства 178 KB
  Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова звітність як інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Фінансовою звітністю є зведенням інформації про фінансовий стан на визначену звітну дату результати діяльності рух коштів підприємства та власного капіталу за визначений звітний період на підставі даних бухгалтерського обліку. У фінансовій звітності відображаються показники діяльності дочірніх підприємств філій представництв відділень та інших відокремлених підрозділів; підприємства що функціонують у...