26683

Понятие гена и генома. Генетический код. Регуляция активности генов на примере лактозного оперона

Доклад

Биология и генетика

Регуляция активности генов на примере лактозного оперона. 2Является универсальным 3Вырожденность 1АК может кодироваться несколькими триплетами 4Неперекрывающийся – то есть триплет кодирует только 1АК 5Стопкодоны 3 последовательности: УАА УАГ УГА Регуляция действия генов на примере лактозного оперона. Лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу под действием фермента – βгалактозидаза P lacI P O lacZ lacY lacC Строение лакоперона:1 P – промотер который связывается с мРНК. Ген lacI не входит в состав оперона.

Русский

2013-08-18

14.35 KB

7 чел.

Понятие гена и генома. Генетический код. Регуляция активности генов на примере лактозного оперона.

Ген-единица наследственности, занимающая определенное положение в геноме или в хромосоме и контролирующая выполнение определенной функции в организме. Геном- совокупность наследственного материала, заключенного в гаплоидном наборе хромосом клеток данного вида организмов.

В 1864г. Ниренберг расшифровал генетический код, было показано, что: 1)генетический код триплетен - кодирует три нуклеотида. 2)Является универсальным 3)Вырожденность 1АК может кодироваться несколькими триплетами 4)Неперекрывающийся – то есть триплет кодирует только 1АК 5)Стоп-кодоны (3 последовательности: УАА, УАГ, УГА )

Регуляция действия генов на примере лактозного оперона. Лактозный оперон имеется у E.Coli. она использует глюкозу, но при её отсутствии переходит на лактозу. Лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу ( под действием фермента – β-галактозидаза )

P lacI P O lacZ lacY lacC

Строение лакоперона:1) P – промотер, который связывается с мРНК. 2) О – оператор в котором связывается белок-репрессор. 3)три структурных гена lacz, lacy, lacc.

Ген lacz кодирует – β-галактозидазу. Ген lacI не входит в состав оперона. Кодирует белок-репрессор, который в активной форме связывается с О.

Если в среде много глюкозы, то есть нет индуктора (лактозы ), то белок репрессор присоединяется к О и транскрипция оперона репрессируется. Если нет глюкозы, и есть лактоза, то осуществляется синтез трех продуктов оперона. Белок репрессор имеет два сайта связывания: 1)сайт узнает индуктор 2)связывается с оператором

Индукция – быстрое увелечение активности фермента, за счет его синтеза под действием субстрата. Репрессия – это уменьшение активности фермента под действием субстрата.

Регуляция экспрессии генов осуществляется на разных уровнях: 1)Транскрипционный 2) Посттранскрипционный: а) сплайсинг б)трансляционный 3)посттрансляционный


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80557. Доходність і прибутковість підприємств 231 KB
  Для кожного підприємства важливо знати його фінансовий стан у плановому періоді згідно з передбачуваними витратами і конюнктурою ринку на ті види продукції які воно виробляє і реалізує. Насамперед менеджерам підприємства треба знати при якому обсязі реалізації того чи іншого виду продукції обсяг продажу досягається беззбитковість виробництва нульова рентабельність. Менеджерам підприємства також важливо знати на скільки потрібно збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції щоб одержати бажану суму прибутку і як вплине на...
80558. Непрямі податки, податки і платежі за майно і ресурси підприємств 239.5 KB
  Акцизний збір — це непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та включається в їхню ціну. Акцизний збір (далі – АЗ) – специфічний акциз, що застосовується для обмеженої кількості товарів, які називаються підакцизними.
80559. Місцеві податки і збори. Спрощена система оподаткування 160 KB
  Особливості їх стягнення і впливу на фінансовогосподарську діяльність субєктів господарювання полягають у такому: Місцеві податки і збори включають до складу валових витрат що вираховуються зі скоригованого валового доходу а отже зменшують суму оподатковуваного прибутку. Місцеві податки і збори субєкти господарювання відносятьна собівартість продукції робіт послуг що впливає на формування бухгалтерського прибутку. Платниками цього податку є субєкти підприємницької діяльності їхні філії відділення представництва постійні...
80560. Визначення потреби в оборотних коштах 42.5 KB
  Нормування незавершеного виробництва і готової продукції. Аналогічно нормується запас палива за видами на виробничі і невиробничі цілі норматив на тару з урахуванням часу виготовлення або транспортування прошивки та інших стадій підготовки до запакування продукції. Усі витрати на початі але незавершені вироби – у цехах майстернях інших виробничих приміщеннях після видачі зі складу матеріалів до моменту передачі продукції на склад визначаються вартістю незавершеного виробництва. Нароматив незавершеного виробинцтва залежить від: обсягу і...
80561. Використання і контроль обігового капіталу 72 KB
  Ефективність використання оборотного капітал може бути досягнення шляхом прискорення їх обертання. Шляхи прискорення обігу оборотних активів для вивільнення оборотних коштів
80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.
80563. Небанківське і міжнародне кредитування підприємств 280 KB
  Комерційний кредит — це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту — прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.
80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в об’єкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції – це вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...