26685

Генетика пола. Половые хромосомы. Типы хромосомного определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Генетический анализ при этом типе наследования

Доклад

Биология и генетика

У кузнечиков тип XO самки гомогаметны а самцы гетерогаметны; у моли тип XO наоборот самки гетерогаметны а самцы гомогаметны. Были проведены 2 типа скрещиваний дрозофил: в одном самки были нормальными по цвету глаз w а самцы белоглазые w в другом белоглазых самок w скрещивали с нормальными самцами w. В первом типе скрещивания все самки и самцы первого поколения были красноглазыми нормальными. Во втором поколении все самки были красноглазыми а самцы как красноглазыми так и белоглазыми в соотнош.

Русский

2013-08-18

14.29 KB

8 чел.

Генетика пола. Половые хромосомы. Типы хромосомного определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Генетический анализ при этом типе наследования.

Пол – совокупность генетич., морфологических и физиологических особенностей организма, обеспечивающих его участие в воспроизводстве потомства и передаче наследств. инф-ции за счет образов-я гамет. Гомогаметным наз-ся пол, кот. дает гаметы, одинаковые по половой хромосоме. Гетерогаметным наз-ся пол, кот. дает разные гаметы.

Половые хромосомы - хромосомы, содержащие гены, определяющие половые признаки организма. В кариотипе (качественном и количественном наборе хромосом) женщин половые хромосомы одинаковые (XX), в кариотипе мужчины - одна крупная равноплечая, другая – маленькая палочковидная (XY).

У человека, млекопитающих, дрозофилы и многих других видов (тип определ-я пола XY) женский пол гомогаметный (XX), а мужской — гетерогаметный (XY). У этих видов во время мейоза образуются одинаковые яйцеклетки и разные сперматозоиды. У птиц, бабочек (тип определ-я пола XY), наоборот, гетерогаметный женский пол (XY), а гомогаметный — мужской. Эти виды во время гаметогенеза образуют разные яйцеклетки и одинаковые сперматозоиды. У кузнечиков (тип XO) самки гомогаметны, а самцы гетерогаметны; у моли (тип XO), наоборот, самки гетерогаметны, а самцы гомогаметны.

Наследование, сцепленное с полом - наследование признаков, гены кот-х наход-ся в половых хромосомах. Были проведены 2 типа скрещиваний дрозофил: в одном самки были нормальными по цвету глаз (w+), а самцы белоглазые (w), в другом белоглазых самок (w) скрещивали с нормальными самцами (w+). Это реципрокные скрещивания, т.е. проведены в обоих направлениях. В первом типе скрещивания все самки и самцы первого поколения были красноглазыми/нормальными. Во втором поколении все самки были красноглазыми, а самцы – как красноглазыми, так и белоглазыми в соотнош. 1:1. Получается, что самки все одного фенотипа, а самцы – двух. Во втором типе скрещ-я расщепление по цвету глаз наблюд-ся в первом же поколении в соотнош. 1:1. Белоглазыми оказыв-ся лишь самцы, а самки – красноглазые. Во втором поколении и самки, и самцы оказыв-ся и белоглазыми, и красноглазыми в равных долях. Наследование, когда в первом поколении признаки родителей передаются противоп. полу, назыв-ся крисс-кросс. Эти расщепл-я полностью коррелируют с поведением половых хромосом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.