26687

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова

Доклад

Биология и генетика

Закон Вавилова говорит что генетически близкие виды и роды характеризся сходными рядами наследств. Этот закон можно выразить формулой: Закон Вавилова имеет большое теоретич. Этот закон в селекционной практике важен потому что прогнозирует возможность обнаружить неизвестные формы растений у данного вида если они уже известны у других видов.

Русский

2013-08-18

12.26 KB

20 чел.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Закон Вавилова говорит, что генетически близкие виды и роды характериз-ся сходными рядами наследств. изменч-ти с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов; чем ближе генетически расположены роды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Этот закон можно выразить формулой: G1 (a + b + c…) G2 (a + b + c…) G3 (a + b + c…), где G1, G2, G3 – виды, а a, b, c – различные признаки. Закон Вавилова имеет большое теоретич. значение, т.к. из гомологии наследствен. изменений у близких видов выводит и гомологию их генов. Оказалось, что и у растений, и у жив-х из разных таксонов гомологичные ф-ции контролир-ся генами с гомологичной последов-ю нуклеотидов. Н-р, было показано, что карликовость у арабидопсиса, пшеницы и риса формир-ся в рез-те мутаций гомологичных генов. Этот закон в селекционной практике важен потому, что прогнозирует возможность обнаружить неизвестные формы растений у данного вида, если они уже известны у других видов. Вавилов положил этот закон в основу поиска новых форм растений. Роль в эволюции. На наследственной изменчивости основано всё разнообразие индивидуальных различий, которые включают: как качественные, так и количественные различия; как изменения отдельных признаков и свойств (независимая изменчивость), так и взаимосвязанные изменения признаков (коррелятивная изменчивость); как изменения, имеющие приспособительное значение (адаптивная изменчивость), так и не имеющие. В индивидуальном развитии организма проявление наследственных признаков и свойств определяется не только ответственными за данные признаки и свойства генами, но и их взаимодействием с другими генами, составляющими генотип особи, а также условиями внешней среды. Запрограммированные и случайные наследуемые изменения генома могут сопровождаться огромными количественными и качественными изменениями в экспрессии генов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54222. Розвязування вправ на всі дії з натуральними числами 70 KB
  Мета: закріпити в учнів уміння виконувати дії над натуральними числами в процесі розвязування різноманітних вправ; сприяти розвитку логічного мислення обчислювальних навичок учнів культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; виховувати самостійність наполегливістьвзаємодовіру. Після уроку учні зможуть: узагальнити і систематизувати свої знання про натуральні числа; додавати віднімати множити й ділити натуральні числа; розвязувати рівняння на основі...
54223. Розвязування задач і вправ на ділення десяткових дробів на натуральне число 73.5 KB
  Мета: формувати навички ділення десяткового дробу на натуральне число; навчити застосовувати правила ділення десяткового дробу на натуральне число та розвязувати завдання які передбачають застосування цього правила; навчити розвязувати рівняння на знаходження...
54224. Корекція знань, умінь, навичок. Масштаб 291.5 KB
  Організаційний момент Учні вітають гостей. Вчитель повідомляє про те що за роботу на відкритому уроці всі учні отримають оцінку. Учні користуються зошитами для контрольних робіт виставляють оцінки в щоденники. Вправа Мікрофон: учні формулюють основні правила на використання дій з десятковими дробами.
54225. Узагальнюючий урок по темі «Звичайні дроби» 273 KB
  А які знання ми з вами застосували при поділі цих цукерок Знання про звичайні дроби. Я думаю що ви ще раз переконалися що знати все про звичайні дроби корисно а інодіще й смачно Правда Тому на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо все що вивчили про звичайні дроби. Але він каже що теж дещо знає про дроби.
54226. Множення і ділення натуральних чисел, їх властивості 231 KB
  Вироблення навиків розвязування вправ на множення і ділення натуральних чисел. Розвязування рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення розвязувати текстові задачі що потребують використання залежностей між величинами зокрема розвязувати задачі за допомогою рівнянь Обладнання: Дидактичний матеріал із завданнями для різних етапів уроку. Сьогодні ми повинні повторити всі прийоми множення та ділення переконатися що ми навчилися виконувати вправи на множення та ділення натуральних чисел розвязувати...
54227. Практичне застосування відсотків 209.5 KB
  Мета: Поглибити знання з теми; Розвивати в учнів пізнавальний інтерес уміння використовувати набуті знання навички й уміння в нових ситуаціях; Формувати навички взаємоконтролю і самоконтролю уміння обєктивно оцінити результати індивідуальної роботи; Виховувати інтерес до математики почуття колективізму та вміння працювати в групах. Удосконалити практичні вміння та навички розвязувати задачі на відсотки. Оцінити рівень засвоєння учнями знань та вмінь розвязувати задачі на відсотки. Ви розвязували багато задач на відсотки.
54228. Решение задач с помощью уравнений 297 KB
  Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, инидвидуальные карточки с дополнительными, тестовими заданиями, роздаточный матеріал «Алгоритм решения задач с помощью уравнений»
54229. Действия с натуральными числами 148.5 KB
  Цель: обобщить, систематизировать знания и умения учащихся по теме; закрепить навыки решения задач и упражнений на действия с натуральными числами; развивать четкость и логику мышления; воспитывать чувство патриотизма, гордости, любви к Украине, родному городу Луганску.
54230. Розвязування задач на додавання і віднімання натуральних чисел 106.5 KB
  Мета: Навчальна: удосконалити вміння застосовувати правила та властивості додавання і віднімання натуральних чисел до розвязування задач; Розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення обчислювальних навичок учнів культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; Виховна: виховувати самостійність наполегливість взаємодовіру навчити працювати за аналогією. Обладнання і наочність: плакати з короткими...