26719

Сфера глобальных взаимоотношений между государствами

Доклад

География, геология и геодезия

Сфера глобальных взаимоотношений между государствами является предметом анализа комплекса исторических наук истории внешней политики национальных государств взаимоотношений между отдельными государствами и группами государств дипломатической истории истории международных отношений имеющих устойчивую традицию. Третье понятие сфера международных отношений например экономические дипломатические политические военные идеологические позволяет определять предмет и направление исследования привлекать или отбрасывать те или иные...

Русский

2013-08-18

11.55 KB

0 чел.

Геополитика органично связана с гуманитарными дисциплинами, в частности, с философией и социологией, которые внесли значительный вклад в изучение пространственных отношений. Начиная с Платона и Аристотеля, различные философские школы стремились создать систему понятий, категорий и принципов, позволяющих анализировать сферу глобальных взаимодействий между государствами и народами. Многие крупнейшие философы прошлого, например И. Кант, внесли свой вклад в формирование прогрессивных идей применительно к международным отношениям.

Сфера глобальных взаимоотношений между государствами является предметом анализа комплекса исторических наук (истории внешней политики национальных государств, взаимоотношений между отдельными государствами и группами государств, дипломатической истории, истории международных отношений), имеющих устойчивую традицию. Этому содействует давно сложившийся эффективный теоретический каркас, с помощью которого историческая наука осуществляет исследование и накопление фактов. В этом каркасе важнейшее место занимает такое понятие, как «время», позволяющее рассматривать и сопоставлять явления с точки зрения их развития и в рамках макро- и микропериодизации. Другое понятие — «географическое место» — локализует исследование и концентрирует внимание на описании и обобщении фактов не только во временных, но и в географических рамках. Третье понятие — «сфера международных отношений» (например, экономические, дипломатические, политические, военные, идеологические) — позволяет определять предмет и направление исследования, привлекать или отбрасывать те или иные факты в зависимом от их взаимосвязей с конкретной областью отношений.

Геополитика, анализируя весь комплекс проблем, связанных с мировой политикой и международными отношениями, основывается на выводах всех этих наук, обобщает их достижения. Она выступает как междисциплинарная научная дисциплина, изучающая зависимость государственных действий от влияния географических факторов на состояние и эволюцию экономической, политической и социальной систем общества.

Специфика геополитического знания по сравнению с гуманитарными науками состоит в анализе международных отношений сквозь призму национальных интересов, задающих внешнеполитическую и военную стратегию государств, а также в исследовании и прогнозировании локальных и глобальных международных конфликтов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59534. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас... (перебування Шевченка на Тернопільщині) 88.5 KB
  Шевченко ділиться враженнями про Тернопільщину зробити огляд творів сучасних поетів Тернопільщини присвячених Кобзареві; прищеплювати любов і повагу до Т. Шевченко репродукції акварелей зроблених Кобзарем у Почаєві збірки народних пісень...
59536. Сценарій позакласного виховного заходу (вечору) під рубрикою «Заглянь у природу» 34.5 KB
  Учениця: Природа і Вітчизна невіддільні. Учениця: У ліс завітаю я знову На тиху сердечну розмову І сонцем пропалені лиця Я чую зозулі кування Берізок тремтивих зітхання Тонкі білокурі сестриці Сплели свої вінки в косиці.
59537. «Зупинись – суд іде» з теми «Проблема людства – екологія» 37.5 KB
  Своєю працею людина відкрила природі те що вона має в своїм лоні невідомі її скарби. років як появилася на землі людина. В древні часи коли людина була ще збирачем і мисливцем вона знаходилась більшменш в гармонії з природою і повністю залежала від неї.
59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову память усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.