2672

Определение структуры технологических процессов (систем)

Лабораторная работа

Физика

Определение структуры технологических процессов (систем). Содержание лабораторной работы Цель работы - выработать навыки получения  модели технологической процесса (системы) на основе анализа и син...

Русский

2013-01-06

103.5 KB

6 чел.

Определение структуры технологических

процессов (систем)

 1.  Содержание лабораторной работы

Цель работы  -  выработать навыки получения   модели технологической   процесса  (системы)  на основе анализа и синтеза структуры, функции и характеристик сложных процессов (объектов)

1.1 Последовательность выполнения работы

 1.  Получить индивидуальное задание на лабораторную работу.
 2.  Изучить   технологический   процесс (систему).
 3.  Произвести качественную определенность технологического   процесса  (системы).
 4.  Рассмотреть структуру технологического   процесса  (системы).
 5.  Дать заключение по п. 4.
 6.  Составить отчет о работе (см. приложение)

 

1.2  Материалы и оборудование

 1.  Технологический процесс или эскиз детали (схема технологической   системы).
 2.   Автоматизированное рабочее место.

Контрольные вопросы

 1.  Что представляет собой технологическая система  (процесс)?
 2.  Какие процессы могут рассматриваться как технологические системы?  
 3.  На что разделяется по направлению взаимодействия вся совокупность связей?
 4.  Что определяет  структуру технологической   системы  (процесса)?

 1.  Индивидуальным заданием на лабораторную работу является технологический процесс (приложение 1).

 1.  Производим качественную определённость технологического процесса:

Лабораторная работа №2

Формализация технологического процесса механической обработки

 1.  Содержание лабораторной работы

Цель работы  -  выработать навыки формализации с системных позиций структурных элементов технологического   процесса  (системы)  

1.1 Последовательность выполнения работы

 1.  Получить индивидуальное задание на лабораторную работу.
 2.  Определить взаимосвязь  основных структурных элементов технологического  процесса (системы).
 3.  Представить структуру   технологической   операции с системных позиций:
  •  Определить структуру    технологической   операции.
  •  Задать граф структуры    технологической   операции с помощью таблицы связей.
  •  Проанализировать граф структуры  элемента технологической   операции.
  •  Дать заключение по п. 3.
 4.  Представить формализованное описание структуры операции технологической   процесса (системы) с системных позиций:
  •  Представить эскиз обрабатываемой детали и граф межоперационных размеров.
  •  Определить класс структуры операции технологического    процесса (системы).
  •  Представить схему обработки и граф структуры операции.
  •  Дать заключение по п. 4.
 5.  Составить отчет о работе (см. приложение)

 

 Материалы и оборудование

 1.  Операционный эскиз на одну операцию, эскиз детали  (схема технологической   системы).
 2.  Автоматизированное рабочее место.

Контрольные вопросы

 1.  Что представляет собой взаимосвязь   структурных элементов?
 2.  Представление разновидности структур?
 3.  Чем можно задать структуру?
 4.  Что понимается под закономерностью развития операции?

 

φ: Ci-1  →  Ci

φ: C5  →  C10.

Z10 = {8.685мм; 95мм; Ra0.8}.

Z5 = {9мм; 95мм; Ra0.8}.

         

Схема размерных связей перехода

эскиз обработки детали;  граф размерных связей.

φ: [Z5W5(П,Р)]  →  [Z10W10(П,Р)] .

Y={РИ, ВИ, ИИ, h, k, v, s, t, Tм, Тв}

РИ – Круг шлифовальный С1- СМ2, зернистость 46-60.

ВИ–Ножи.

ИИ – Микрометр гладкий МК 0 – 25мм

h = 0,315мм.

k = 10.

v = 15 м/мин.

S = 0,03мм.

t = 95мм.

Tм = 9мин

Тв = 10мин

                                                                    

                      Snm=  n bv Hi bsi i bsi o F(i) bv k;    i = 1,2,3,4…10       

где      n, o, - подвод и отвод инструмента;

           bv, bv –  включить и выключить скорость резания;

            bs, bs – включить или включить подачу;

           Hi – набор глубины резания;

             – обработка поверхности;

             k – контроль поверхности.

Схема обработки и граф структуры перехода

i прием

j прием

Взаимосвязь приемов во времени

n

-

bs

p1

p2

0

bv

bs

p1

p2

0

bv

1, t=2мин

, t n=30сек

, t bs=15сек

, t p1=35сек

, t p2=20сек

 

Операционный чертеж и граф межоперационных размеров

Дерево вариантов установки клапана.

1.Клапан.

2.Втулка.

3.Шайба.

4.Пружина.

5.Кольцо стопорное.

6.Крышка.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...
65595. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ М’ЯКИХ ТКАНИН РІЗНИХ ДІЛЯНОК ГОЛОВИ ЛЮДИНИ 298.5 KB
  Цим важливим напрямком щелепнолицевої хірургії займається все більше лікарів але згідно зі статистичними даними кількість ускладнень та негативних результатів оперативних втручань у ділянці голови залишається досить великою Зелянин А.
65596. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України 229.5 KB
  Активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації зумовлюють появу численних дискусій як у середовищі вченихюристів так і юристівпрактиків юристівнормотворців щодо подальшого спрямування реформ визначення оптимальних векторів розвитку і становлення...
65597. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО ТА ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАКЛАДЕНИХ МЕРЕЖ 3.27 MB
  До організаційної відноситься структура в якій виділяються територіально розподілені фрагменти мережі що виконують різні функції. Рівні технологічної ієрархії являють собою накладені мережі які використовують різні технології. Наприклад ІРканал між двома...
65598. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.32 MB
  Важливе місце в підготовці майбутніх інженерівпедагогів до професійної діяльності посідає формування знань і умінь з питань безпеки праці. Саме охорона праці є запорукою забезпечення життя здоровя і працездатності людини у процесі трудової діяльності так як порушення вимог законодавства...
65599. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) 8.29 MB
  Як зазначено у Концепції розвитку водного господарства України незбалансована господарська діяльність залучення на виробничі потреби значних водних ресурсів та їх забруднення стоки із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій штучна зміна природного режиму водних...
65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження обєктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...
65601. ВПЛИВ РІЗНИХ ГУМОРАЛЬНИХ ІМУННИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 222.5 KB
  Ревматоїдний артрит РА є поширеним хронічним захворюванням що характеризується прогресуючим перебігом ерозивного запального процесу в суглобах який призводить до ранньої інвалідизації багатьох хворих Коваленко В. Якщо клінічні особливості і патогенез кардіоваскулярної патології...
65602. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЦИНКОВОГО КУПОРОСУ ІЗ ЦИНКОВМІСНИХ ШЛАМІВ СТІЧНИХ ВОД 2.47 MB
  Відповідно до державних програм України що стосуються охорони навколишнього середовища за напрямком Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці промисловості та агропромисловому комплексі робота виконана в рамках...