26825

Основные данные фило- и онтогенеза сердечно -сосудистой системы

Доклад

Биология и генетика

У амфибий на ряду с жаберным дыханием появляется легочное с образованием легочного круга кровообращения: из жаберной артерии появл. У рептилий 2 круга кровообращения: легочной и соматический. Следовательно 2 круга кровообращения. Одновременно с ними закладывается сердце которое на 7 неделе становится 4хкамерным устанавливается желточный круг кровообращения который заменяется на плацентарное кровообращещение связанное со стенкой матки.

Русский

2013-08-18

3.41 KB

20 чел.

42. основные данные фило- и онтогенеза сердечно -сосудистой системы

Филогенез

У простейших, 1- и многоклеточных ссс нет

У более сложно устроенных организмов (насек, ракообр.) появляется спец. Сосудистое ложе в виде канала открывающееся в полость тела

У червей появляется 3 обособленных крвенос. Сосуда

У ланцетника -замкнутая система кровообр но лишена сердца

Сердце рыб- сост. Из двух камер: воспринимающее кровь предсердие и  изгоняющее- желудочек. После которго идет артериальный конус. у рыб газообмен осуществляется в жабрах.

У амфибий- на ряду с жаберным дыханием появляется легочное с образованием легочного круга кровообращения: из жаберной артерии появл. Легочная несущая кровь из сердца в легкие где и происходит газообмен. Предсердие перегородкой делится на 2 правое и левое и сердце становится 3-хкамерным.

У рептилий 2 круга кровообращения: легочной и соматический. Желудочек делится неполной перегородкой на правый и  левый

У птиц и млекопит. Плное разделеление сердца полной перегородкой на 2 желудочка. Следовательно 2 круга кровообращения. Артериальная и венозная кровь отделены.

Онтогенез

Все органы ссс развив. Из мезенхимы в ней на 3-й-4-й неделе эмбрион. Развития возник. Скопления клеток- ангиобласты. Формируется капиллярная сеть. Крупные капилляры сливаются и образуют магистральные сосуды. Одновременно с ними закладывается сердце, которое на 7 неделе становится 4-хкамерным , устанавливается желточный круг кровообращения, который заменяется на плацентарное кровообращещение, связанное со стенкой матки. Главная особенность этого кровообращения- отсутствие легочного дыхания.

Плацентарное кровообр. выкл. с первым вдохом. Легкие присасывают большое количество крви и устанавл. Легочной круг кровообращения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36637. Економічна інформатика 1.16 MB
  Інформаційні технології - технологічні процеси, що охоплюють інформаційну діяльність управлінських працівників, повязану з підготовкою і прийняттям управлінських рішень. Являють собою сукупність методів і прийомів розвязання типових задач обробки даних. Включають збір, зберігання, передачу, обробку інформації.
36638. Предмет і задачі вірусології 484.5 KB
  Історія вірусології досить незвичайна. Перша вакцина для попередження вірусної інфекції — віспи була запропонована англійським лікарем Є. Дженнером в 1796 г., майже за сто років до відкриття вірусів, друга вакцина — антирабічна була запропонована засновником мікробіології Л. Пастером в 1885 г.— за сім років до відкриття вірусів.
36639. Охорона праці в галузі загальні Міжнародна економіка 475.5 KB
  Охорона праці в галузі загальні вимоги Конспект лекцій для напряму підготовки 6. МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Лекції № 1 1. Стан безпеки праці в світі 2. Європейський Союз і законодавство з охорони праці 6.
36640. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 171.1 KB
  Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. При цьому необхідно врахувати те що підвищення якості продукції задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Тому вирішувати її традиційними методами тобто лише шляхом контролю якості готової продукції практично не можливо.
36641. Економічна теорія 1.56 MB
  Попри певну обмеженість вчення досягненням фізіократів було те що вони вперше походження багатства повязали не зі сферою обміну а зі сферою виробництва. Найважливішим внеском класичної політекономії в економічну науку вважається остаточне перенесення аналізу зі сфери обігу до сфери виробництва. Маркс доводив неспроможність капіталізму та сформулював його основну суперечність що існує між суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення доходів. відома як Велика депресія виявила що вільна некерована економіка не...
36642. Вироби на основі будівельного вапна 265.5 KB
  Вимоги ДСТУ на випуск силікатної цегли. Технологічна схема виробництва силікатної цегли. Переваги силікатної цегли Екологічність Силікатна цегла виготовлений з екологічно чистої натуральної сировини вапна і піску за технологією знайомої людству кілька десятиліть. Вартість силікатної цегли нижче ніж у його керамічних аналогів За техніко економічними показниками він значно перевершує глиняна цегла.
36643. Процесуальне право 1022 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у звязку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ. Цивільний процес це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
36644. Фінансовий аналіз, короткий конспект лекцій 469 KB
  Перехід до ринкової економіки юридичне визначення діяльності підприємства в умовах різних форм власності викликає необхідність високої компетенції в бізнесі. Для того щоб зберегти ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будьякому виробникові можливо лише за умови прийняття адекватних ситуації ефективних управлінських рішень а для обґрунтованості цих рішень виробник має володіти обєктивною інформацією про фінансовий стан підприємства мати оцінку фінансових результатів його діяльності. Отже досягнення стабільного фінансового стану...
36645. Українська літературна мова 583 KB
  Функції мови. Функції мови. Лексичні норми сучасної української мови в професійному мовленні. Лексичне значення мови.