26827

Анатомическое строение сердца

Доклад

Биология и генетика

анатомическое строение сердца Сердце cor гр. Предсердия располагаются в основании сердца и снаружи от желудочков отделены венечной бороздой sulcus coronarius. Желудочки образуют большую часть сердца.Обе борозды сходятся на краниальной поверхности сердца не достигая его верхушки.

Русский

2013-08-18

4.15 KB

2 чел.

44. анатомическое строение сердца

Сердце — cor (гр. kardia) — представляет собой полый мышечный орган, обеспечивающий .ток крови по кровеносным сосудам. Оно имеет конусовидную форму с выраженным основанием — basis cordis, направленным дорсально, и верхушкой — apex cordis— каудовент-рально. На сердце различают две поверхности - ушковую — facies auri-cularis, предсердную — facies atrialis и два края — правый желудочковый — margo ventricularis dexter — и левый желудочковый — margo ventricularis sinister.

Внутри сердце разделено перегородкой на правую и левую половины, которые, в свою очередь, подразделяются на предсердие — atrium cordis — и желудочек — ventriculus cordis, сообщающиеся между собой обширными предсердно-желудочковыми отверстиями — ostia atrioventricularia dexter et sinister.

Предсердия располагаются в основании сердца и снаружи от желудочков отделены венечной бороздой — sulcus coronarius. Каждое предсердие имеет слепые выпячивания в виде ушек.

Желудочки образуют большую часть сердца. Снаружи слева между правым и левым желудочками проходит левая продольная, или паракональная межжелудочковая борозда — sulcus interventricularis paraconalis ,а справа — правая продольная, или подвенозная межжелудочковая, борозда — sulcus intraventricularis subsinuosus .Обе борозды сходятся на краниальной поверхности сердца, не достигая его верхушки. Верхушка принадлежит левому желудочку. В бороздах проходят кровеносные сосуды сердца.

Внутренний клапанный аппарат сердца обеспечивает ток крови в одном направлении — из предсердий в желудочки, а из желудочков — в аорту или соответственно в ствол легочных артерий. Этот аппарат состоит из атриовентрикулярных и полулунных клапанов.

Сердечная мышца — myocardium — построена из особой сердечной поперечнополосатой мышечной ткани и отличается от скелетной мускулатуры рядом особенностей, в том числе наличием вставочных перекладин между отдельными мышечными волокнами. Этим объясняется сложное строение стенок сердца, особенно в,области желудочков.

Изнутри полости сердца выстланы тонкой оболочкой — эндокардом — endocardium, переходящим в эндотелий сосудов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85458. ВИДИ КАЗОК. СКЛАДАННЯ КАЗОК ЗА ОПОРНОЮ СХЕМОЮ 39.5 KB
  Оголошення теми уроку. Добрий день. Сьогодні у нас цікава і незвичайна тема уроку. Ми будемо грати у казку, ознайомимося з видами казок і створимо свою власну казку за опорною схемою. Розповідь вчителя з елементами бесіди (презентація проекту).
85459. «Путешествие в Книгоград» (экскурсия в библиотеку) 55 KB
  Умными словами недаром сказано: Всем лучшим книге мы обязаны Книги читают стар и млад Книжке хорошей каждый рад. Книги читаю значит мыслю Мыслю значит живу а не кисну. Что же в них хранили Книги В Египте написанные на папирусе в Междуречье выцарапанные на глиняных табличках в Индии составленные...
85460. Чарівна осінь 64 KB
  Мета: Удосконалювати навички виразного читання збагачувати лексичний запас учнів; учити порівнювати художні твори; формувати естетичні смаки; розвивати уяву спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи. Мотивація навчальної діяльності: а Виразне читання вірша вчителем...
85461. М.Коцюбинський. Харитя 52 KB
  Мета. Удосконалювати навички виразного читання; розвивати вміння орієнтуватися у структурі оповідання, придумувати заголовки, розвивати навички елементарного аналізу художнього твору, давати характеристику дійовим особам твору, збагачувати словниковий запас, розвивати мовлення...
85462. Життєвий і творчий шлях І.Я.Франка. І.Я.Франко «Дивувалася зима» 43.5 KB
  Мета. Поглибити знання учнів про життя і творчість Івана Яковича Франка; вчити виразно читати вірші, формувати вміння аналізувати віршовані твори, виховувати через образне слово почуття любові до свого народу, до України, рідної мови.
85463. «Два брехуни одної правди не кажуть», або «Рука руку миє, нога ногу підпирає». Порівняльний опис байки Л.І. Глібова «Зозуля й півень» та байки І.А. Крилова «Зозуля й півень» 188 KB
  Мета: Розширювати знання дітей про жанр байки, вчити виразно, інтонаційно читати, порівнювати твори різних авторів; словниковий запас учнів; розвивати вміння визначати головну думку байки; виховувати почуття справедливості.
85464. Великий Кобзар. Т. Г. Шевченко «Вітер з гаєм розмовляє...»; «Садок вишневий коло хати...» 2.28 MB
  Розробка уроку читання у 4 класі на заявлену тему мета якого збагатити й узагальнити знання дітей про Тараса Шевченка великого поета і художника; зосередити увагу на образних засобах створення поетичних картин української природи; розвивати вміння виразно читати образне мислення і мовлення...
85465. Василь Сухомлинський «Усмішка» 309 KB
  Мета: активізувати і розширити знання дітей про життя і творчість В.Сухомлинського, розвивати навички швидкого виразного читання, вміння швидко орієнтуватися в тексті, знаходити описи, висловлювати оцінні судження; виховувати в учнів доброзичливе ставлення до оточуючих.
85466. Життя і творчість Павла Тичини. «Гаї шумлять», «Хор лісових дзвіночків» 77 KB
  Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; загальнокультурної особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно–дозвільній сфері; компетентності з ІКТ.