26828

Деление общего плечеголовного ствола

Доклад

Биология и генетика

Он делится на: Самая верхняя межреберная артерия a. intercostalis suprema отдающая 25 дорсальные межреберные артерии для питания грудной стенки холки и спинного мозга Дорсальная лопаточная артерия a. Глубокая шейная артерия a. Позвоночная артерия a.

Русский

2013-08-18

4.3 KB

0 чел.

45.  деление общего плечеголовного ствола

Пелечеголовной ствол- (truncus brachiocephalicus) начинается от дуги аорты. Следуя краниально, отдает левую подключичную артерию, после чего называется плечееголовной артерией (a. brachiocephalica). От плечеголвной артерии последовательно отходят 4 сосуда.

1. Реберно-шейный ствол (truncus costocervicalis) кровоснабжает  мышцы холки и шеи. Он делится на:

• Самая верхняя межреберная артерия (a. intercostalis suprema) отдающая 2-5 дорсальные межреберные артерии, для питания грудной стенки, холки и спинного мозга

• Дорсальная лопаточная артерия (a. scapularis dorsalis) идет в область холки.

2. Глубокая шейная артерия (a. cervicalis profunda) питает область шеи и холки, отдает первую дорсальную межреберную артерию (a. intercostales dorsalis)

3. Позвоночная артерия (a. vertebralis) леит в межпоперечном канале шейных позвонков. Отдает дорсальные, вентральные и спиномозговые ветви. В крыловой ямке анастомозирует с ветвями затылочной и глубокой шейной артерий.

4. Общий ствол сонных артерий (tr. bicaroticus) питает шкю и голову. При выходе из грудной полости делится на левую и правую общие сонные артерии.

Отдав перечисленные ветви плечеголовная артерия продолжается под названием подключичной артерии (a. subclavia dextra), от нее отходят 3 сосуда.

1. Внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna) – делится на

• мышечно-диафрагмальная артерия (a. musculophrenica)

• краниальная надчревная артерия (a. epigastrica cranialis)

до деления отдает ветви к тимусу, сердечной сорочке, грудине и межреберные ветви

2. Поверхностная шейная артерия (a. cervicalis superficialis)- питает вентральные отделы шеи и область плеча

3. . Наружная грудная артерия (a. thoracica externa). Она огибает первое ребро и разветвляется в глубокой грудной мышце.

Отдав вышеназванные сосуды, правая и левая подключичная артерии переходят в подмышечные, которые являются основными источниками кровоснабжения грудных конечностей.

Левая подключичная артерия отдает такие же артерии как плечеголовная и правая подключичная, кроме общего ствола сонных артерий. Далее переходит в левую подмышечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение левой грудной конечности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: – центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: – вибір...
48025. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 114 KB
  Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.
48026. Методика викладання природознавства 512 KB
  Метод спостереження – цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання в його хід. Ефективність спостереження залежить від чіткості визначення дослідником об’єктів сприймання мети способів фіксації його наслідків ведення протоколу фото і кінозйомка відео та аудіо записи. У процесі констатуючого експерименту проводяться спостереження бесіди анкетування учителів батьків учнів вивчається шкільна документація й письмові роботи дітей та виконуються учнями діагностуючі завдання. Спостереження – це...
48027. Логіка. Конспекти лекцій 846.5 KB
  Поняття і судження Основними формами абстрактного мислення є поняття судження й умовиводи. Судження – форма мислення в якій щонебудь стверджується або заперечується про предмети їхні властивості або відносини. Поняття судження умовивід мають свою специфічну форму структуру.
48028. ЛОГІКА. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 4.48 MB
  Теоретичні питання для самоконтролю Що означає термін логіка і в чому полягає проблема визначення логіки як науки Назвіть об'єкт предмет вивчення формальної логіки Яку сторону мислення вивчає логіка Що таке пізнання форми мислення Який взаємозв'язок між пізнанням і мисленням Що означає поняття абстрактне мислення Дайте визначення логічної форми істинності та правильності думки Дайте визначення мови та назвіть основні види знаків Що таке процес формалізації в вузькому та широкому значенні Що таке зміст і значення мовних виразів...
48029. Моделі і методи прийняття рішень в економіці 779.5 KB
  Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умов цінового ризику. У числі найвідоміших задач математичного програмування можна назвати такі: оптимізація виробничої програми фірми оптимізація плану перевезень продукції оптимізація варіанту розподілу завдань між виконавцями оптимізація плану введення в дію нових виробничих потужностей оптимізація портфеля фінансових активів тощо. За умов забезпечення випуску заданих обсягів виробництва продукції й обмежень із кількості основних виробничих ресурсів...
48030. МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2.2 MB
  Пудовкина МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ Учебное пособие Челябинск Издательство ЮУрГУ 2006 УДК Пудовкина С. Учебное пособие предназначено для студентов изучающих дисциплины Математические методы и модели в экономике Математическая экономика Моделирование экономических систем и процессов Имитационное моделирование Анализ и оптимизация бизнеспроцессов и обучающихся по специальностям Менеджмент организаций Экономика и управление на предприятии Финансы и кредит Прикладная информатика в экономике....
48031. Макроекономіка. Опорний конспект 1.62 MB
  Сукупні видатки і ВВП. Високий і зростаючий рівень національного виробництва тобто рівень реального валового внутрішнього продукту ВВП. Сукупним вимірником національного виробництва виступає валовий внутрішній продукт ВВП що виражає ринкову вартість кінцевих товарів і послуг. Агреговані величини характеризують ринкову кон'юнктуру і її зміну ринкова ставка відсотка ВВП загальний рівень цін рівень інфляції рівень безробіття й ін.