26828

Деление общего плечеголовного ствола

Доклад

Биология и генетика

Он делится на: Самая верхняя межреберная артерия a. intercostalis suprema отдающая 25 дорсальные межреберные артерии для питания грудной стенки холки и спинного мозга Дорсальная лопаточная артерия a. Глубокая шейная артерия a. Позвоночная артерия a.

Русский

2013-08-18

4.3 KB

0 чел.

45.  деление общего плечеголовного ствола

Пелечеголовной ствол- (truncus brachiocephalicus) начинается от дуги аорты. Следуя краниально, отдает левую подключичную артерию, после чего называется плечееголовной артерией (a. brachiocephalica). От плечеголвной артерии последовательно отходят 4 сосуда.

1. Реберно-шейный ствол (truncus costocervicalis) кровоснабжает  мышцы холки и шеи. Он делится на:

• Самая верхняя межреберная артерия (a. intercostalis suprema) отдающая 2-5 дорсальные межреберные артерии, для питания грудной стенки, холки и спинного мозга

• Дорсальная лопаточная артерия (a. scapularis dorsalis) идет в область холки.

2. Глубокая шейная артерия (a. cervicalis profunda) питает область шеи и холки, отдает первую дорсальную межреберную артерию (a. intercostales dorsalis)

3. Позвоночная артерия (a. vertebralis) леит в межпоперечном канале шейных позвонков. Отдает дорсальные, вентральные и спиномозговые ветви. В крыловой ямке анастомозирует с ветвями затылочной и глубокой шейной артерий.

4. Общий ствол сонных артерий (tr. bicaroticus) питает шкю и голову. При выходе из грудной полости делится на левую и правую общие сонные артерии.

Отдав перечисленные ветви плечеголовная артерия продолжается под названием подключичной артерии (a. subclavia dextra), от нее отходят 3 сосуда.

1. Внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna) – делится на

• мышечно-диафрагмальная артерия (a. musculophrenica)

• краниальная надчревная артерия (a. epigastrica cranialis)

до деления отдает ветви к тимусу, сердечной сорочке, грудине и межреберные ветви

2. Поверхностная шейная артерия (a. cervicalis superficialis)- питает вентральные отделы шеи и область плеча

3. . Наружная грудная артерия (a. thoracica externa). Она огибает первое ребро и разветвляется в глубокой грудной мышце.

Отдав вышеназванные сосуды, правая и левая подключичная артерии переходят в подмышечные, которые являются основными источниками кровоснабжения грудных конечностей.

Левая подключичная артерия отдает такие же артерии как плечеголовная и правая подключичная, кроме общего ствола сонных артерий. Далее переходит в левую подмышечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение левой грудной конечности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається пам’яттю. Пам’ять є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки пам’яті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів