26837

Язык домашних животных.Язык — lingua

Доклад

Биология и генетика

Язык lingua На нем различают: а корень radixlinguae б тело corpuslinguae в верхушку языка apexlinguaeЕстьуздечки языка frenulumlinguae.Сосочки: Нитевидные сосочки papillaefiliformes покрывают всю дорсальную поверхность тела и кончика языка. Конические сосочки papillaecorneae располагаются на корне языка. papillaefungiformes выступают среди нитевидных сосочков на' спинке кончике и краях языка.

Русский

2013-08-18

3.44 KB

1 чел.

10. Язык домашних животных.Язык — lingua,

На нем различают: а) корень — radixlinguae, б) тело — corpuslinguae в) верхушку языка— apexlinguaeЕсть-уздечки языка — frenulumlinguae.Сосочки: Нитевидные сосочки — papillaefiliformes — покрывают всю дорсальную поверхность тела и кончика языка. Конические сосочки — papillaecorneae —-располагаются на корне языка.Грибовидные сосочки . papillaefungiformes— выступают среди нитевидных сосочков на' спинке,! кончике и краях языка. Валиковидные сосочки — papillaevallatae —. Валиковидные сосочки располагаются на теле языка близ его корня .Листовидные сосочки — papillaefoliatae -г- впереди нёбноязычнойдуги.В толще слизистой оболочки корня и краев языка имеются язычные железы —гландуле. linguales, есть  язычную миндалину — tonsillalingualis.Основой языка являются: а) собственная язычная мышца — пі. lingualisproprius,.; 2) шилоязычная мышца —m. Styloglossus 3) подъязычноязычная мышца — m. hyoglossus —4) подбородочноязычная мышца — т. Genioglossus.Особенности. У собаки язык длинный, широкий, тонкий, с отвислыми краями. На дорсальной поверхности! заметен срединный желоб —sulcusmedianusJinguae. Есть  язычный Хрящ — lissa. Язычные железы слизистые.. Язычная миндалина отсутствует. /У Свиньи язык длинный, узкий, Язычные железы слизистые. Валиковидных сосочков одна пара Имеется парная околонадгортанная миндалина — ton&illaparaepiglotticaУ жвачных спинка языка сильно утолщена, образует подушку- языка — torus' linguae,. Нитевидные сосочки грубые, ороговевшие Грибовидные сосочки хорошо выражены.. Листовидных сосочков нет. У лошади слизистая оболочка на спинке языка очень плотная н заключает в себе соединительноткавный хрящ — cartilagodorsilinguae. Язычные железы серозно-слизистые. Конических сосочков нет.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64287. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 326.5 KB
  З цього приводу необхідні чітко відпрацьовані в теоретичному та практичному аспектах підходи до формування та реалізації регіональної промислової політики держави.
64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.
64290. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 188 KB
  Розвиток людини як суб'єкта діяльності стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології. Категорія суб'єкт має давню історію у вітчизняній психології.
64291. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 146.5 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким поширенням новітніх комунікаційних та інформаційних технологій та потребою віднайти адекватні правові форми для регулювання відносин щодо набуття зміни та припинення цивільних прав...
64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.
64293. ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 136.5 KB
  Можна відзначити що сутність цього соціального феномену полягає в запереченні свободи людини у зв’язку з чим головною засадою протидії таким порушенням слід вважати відповідний захист свободи.
64294. РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 231.5 KB
  Забезпечення ефективності вирішення складного комплексу цих проблем вимагає повноцінних теоретичних концепцій соціальної роботи як професійної діяльності насамперед розвитку адекватної і гармонійної Я-концепції самого працівника соціальної сфери наявність...
64295. СПЕКТРАЛЬНІ ПРОЯВИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗОХІНОЛІНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ З ДНК 249.5 KB
  Взаємодія низькомолекулярних лігандів з ДНК має широкий спектр застосувань: медичні препарати зокрема протипухлинні та імуномодулюючі флуоресцентні зонди тощо.