26842

Анатомо-физиологические особенности строения и пищеварения молодняка жвачных

Доклад

Биология и генетика

Во время питья молока и воды или акта сосания сокращаются мышцы губ пищеводного желоба; губы смыкаются и образуют трубку составляющую как бы продолжение пищевода. Смыкание губ пищеводного желоба это рефлекторный акт возникающий при раздражении рецепторов языка и глотки в момент глотания. Емкость пищеводного желоба очень мала поэтому молоко может проходить по нему в сычуг только небольшими порциями. С ростом телят значение пищеводного желоба уменьшается губы его грубеют и смыкаются не полностью.

Русский

2013-08-18

2.42 KB

14 чел.

15. Анатомо-физиологические особенности строения и пищеварения молодняка жвачных.

У молодняка жвачных в молоч­ный период рубец недоразвит и во время приема корма важная роль принадлежит пищеводному желобу. Во время питья молока и воды или акта сосания сокращаются мышцы губ пищеводного желоба; губы смы­каются и образуют «трубку», состав­ляющую как бы продолжение пищевода. Смыкание губ пищеводного желоба - это рефлекторный акт, возникающий при раздражении ре­цепторов языка и глотки в момент глотания. Емкость   пищеводного   желоба очень мала, поэтому молоко может проходить по нему в сычуг только небольшими порциями. При выпойке из ведра телята делают большие глотки, и большие порции молока раздвигают губы пищеводного жело­ба, в результате значительная часть молока выливается в рубец. В этом возрасте у телят рубец еще не функ­ционирует, попавшее в него молоко загнивает, и развивается заболева­ние желудочно-кишечного тракта. Чтобы не допустить подобных слу­чаев, необходимо поить телят мо­локом из специально оборудованных поилок.

С ростом телят значение пище­водного желоба уменьшается, губы его грубеют и смыкаются не пол­ностью. В результате этого у взрос­лых животных жидкость при питье лишь частично поступает в сычуг


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст
19805. Поняття про математичне програмування 13.95 KB
  Математичне програмування складова частина прикладної математичної дисципліни Дослідження операцій. До інших основних розділів цієї дисципліни відносяться теорія марковських випадкових процесів теорія масового обслуговування теорія ігор методи сітьового плану...
19806. Поняття цільової функції 13.43 KB
  Цільова функція z x1 x2 ... x n функція що виражає залежність прийнятого критерію оптимальності від керованих змінних. Критерій оптимальності є мірою наближення розвязку до поставленої мети. В економічних задачах як правило таким критерієм виступає показник ефективн