26846

Толстый отдел кишечника лошади

Доклад

Биология и генетика

Толстая кишка лошади. Толстая кишка состоит из слепой ободочной и прямой. Слепая кишка лошади имеет объем 3237 литров. Ободочная кишка лошадей объемом 80100 литров.

Русский

2013-08-18

3.42 KB

4 чел.

19. Толстый отдел кишечника лошади.

Толстая кишка лошади. Диаметр толстых кишок у лошади в несколько раз превышает диаметр тонких кишок. На слизистой оболочке толстых кишок нет ворсинок. Есть крипты - углубления. В криптах находятся общекишечные железы, но в них мало клеток, выделяющих пищеварительные ферменты. В цилиндрическом эпителии слизистой оболочки много бокаловидных клеток, выделяющих слизь. Толстая кишка состоит из слепой, ободочной и прямой.

Слепая кишка лошади имеет объем 32-37 литров. При относительно небольшом желудке, в толстом отделе кишечника совершается расщепление растительных кормов: переваривается 40-50% целлюлозы под влиянием бактерий и до 35% белков под влиянием ферментов, поступающих с химусом из тонкого кишечника. В стенках отверстия, ведущего из слепой кишки в ободочную расположен сфинктер слепой кишки. Сфинктер и возвышение слизистой оболочки обозначают слепоободочной заслонкой. Заслонка регулирует передвижение масс из слепой в ободочную кишку.

Ободочная кишка лошадей объемом 80-100 литров. Различают две части: большую ободочную кишку значительного диаметра и длины и малую ободочную меньшего диаметра, или нисходящую ободочную кишку. Под последними поясничными позвонками нисходящая ободочная кишка в области входа в таз переходит в прямую кишку.Прямая кишка лошади лежит в дорсальной части тазовой полости. На уровне 4-5 - то крестцового позвонка она закреплена на брыжейке и сравнительно легко смещается, каудальнее 4-5-го крестцового позвонка окружена рыхлой соединительной тканью. Перед анальным каналом у лошадей находится ампулообразное расширение прямой кишки. В стенке анального отверстия два сфинктера: внутренний из гладкой мышечной ткани, наружный, из по перечно-исчерченных мышц под кожей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48145. День святого Валентина. План-конспект 33 KB
  Хід позакласного заходу: I Етап Pr: Der boys nd girls you know tht tody is not usul dy tody is specil nd wonderful dy for people who love ech other Who cn tell me how we cll this dy P: учні відповідають на запитання. II Етап Pr: I hope tht it will be interesting for you to listen to the legend tht tells why this dy is clled St. Vlentines Dy Pr: The old legend tells tht in the third century the priest whos nme ws Vlentin hving broken the Emperors order tht did not llow to mrry...
48146. Литературоведение как наука. Методология литературоведения 107.5 KB
  Психоанализ в литературоведении и примеры психоаналитической интерпретации литературного произведения. Принципы анализа интерпретации и описания текста художественного произведения. Анализ литературного произведения. Художественный образ и целостность литературного произведения.
48147. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ 52 KB
  Структура власності. Еволюція форм власності Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред. Із цього виходить що процес відчуженняпривласнення лежить в основі відносин власності.
48148. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 81.5 KB
  Товарна форма організації суспільного виробництва 3. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства Натуральне виробництво це тип господарства в якому виробництво спрямовано безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва.
48149. Гроші. Сутність і функції грошей. Інфляція 76.5 KB
  Еволюція і типи грошей 2. Сутність і функції грошей 3. Сучасні функціональні форми грошей 4. Еволюція і типи грошей Оскільки на початковому етапі розвитку суспільства обмін мав епізодичний і нерегулярний характер а ні товари які обмінюються ні самі пропорції обміну ще не були усталеними то відповідна форма вартості х товару А = у товару Б отримала назву простої одиничної чи випадкової де одному товару що перебуває у відносній формі вартості відповідає тільки один інший товар що перебуває в еквівалентній формі вартості.
48150. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК 132 KB
  Витрати виробництва їх сутність і види 2. Витрати виробництва вартість товару і його ціна 3. Витрати виробництва їх сутність і види Існує декілька підходів до розгляду витрат виробництва. Поперше з точки зору всього суспільного виробництва витрати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних ланок підприємств.
48151. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ 199.5 KB
  Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках 4. Сутнісну основу цього обміну становить ціна що визначається співвідношенням попиту та пропонування. Величина попиту залежить від таких нецінових чинників: 1 грошові доходи споживачів; 2 кількість споживачів на ринку; 3 ціни на суміжні товари; 4 смаки та уподобання споживачів тощо. Зменшення дії одного або кількох названих чинників веде до зменшення попиту як показано на рис.
48152. СУТЬ І СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ. РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 113 KB
  Отже причини існування ринку криються у причинах товарного виробництва. Наведені визначення розкривають суть ринку як специфічного економічного явища. Більш повно суть ринку розкривают його функції: Ринок виступає важливою фазою суспільного відтворення що забезпечує його безперервність та опосередковує зв`язок між виробництвом та споживанням. Цю функцію ринку розкриває відома формула економічних відносин за умов товарного виробництва: виробництво обмін розподіл споживання .
48153. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ 57 KB
  Позичковий капітал і процент. Капітал у сфері торгівлі. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу.