26857

Мочевой пузырь и мочеточник

Доклад

Биология и генетика

В тазовой полости в мочеполовой складке брюшины он переходит на дорсальную стенку мочевого пузыря и на границе серозной оболочки и адвентиции прободает мышечную оболочку следуя на коротком расстоянии до 3 5 см у крупных животных между мышечной и слизистой оболочками и открывается в полость мочевого пузыря. Такое взаимоотношение мочеточника с оболочками мочевого пузыря препятствует обратному поступлению мочи из мочевого пузыря в мочеточники но не мешает току мочи от почек в пузырь. Он представляет собой мешок грушевидной формы на...

Русский

2013-08-18

4.31 KB

4 чел.

30.Мочев.пузырь и мочеточ.

Мочеточник — ureter — выходит из почечной лоханки в воротах почки и направляется по дорсальной брюшной стенке каудально. В тазовой полости, в мочеполовой складке брюшины он переходит на дорсальную стенку мочевого пузыря и на границе серозной оболочки и адвентиции прободает мышечную оболочку, следуя на коротком расстоянии (до 3—5 см у крупных животных) между мышечной и слизистой оболочками, и открывается в полость мочевого пузыря. Такое взаимоотношение мочеточника с оболочками мочевого пузыря препятствует обратному поступлению мочи из мочевого пузыря, в мочеточники, но не мешает току мочи от почек в пузырь.

Слизистая оболочка  выстлана переходным эпителием и содержит в начальном участке слизистые мочеточниковые железы. Мышечная оболочка построена из наружного и внутреннего продольных слоев и заключенного между ними циркулярного слоя пучков гладких мышечных волокон. Наружная оболочка адвентициальная.Мочевой пузырь — vesica urinaria — служит временным резервуаром для собирания мочи, поступающей непрерывно из почек. Он представляет собой мешок грушевидной формы, на котором различают тело — corpus vesicae, вершину — vertex vesicae, обращенную в брюшную полость, и шейку пузыря —- cervix vesicae, направленную в тазовую полость. Шейка переходит в мочеиспускательный канал. Слизистая оболочка толстая, без желез, выстлана переходным эпителием. На дорсальной стенке пузыря видны два валика мочеточников — соlumna ureteris, ведущие к отверстиям мочеточников — ostium ureteris. От этих отверстий к шейке пузыря направляются мочеточниковые складки*— plica ureterica, которые ограничивают пузырный треугольник — trigonum vesicae. Мочеточниковые складки, сливаясь, формируют на стенке мочеиспускательного канала мочеиспускательный гребень — crista urethralis. Мышечная оболочка мочевого пузыря состоит из трех слоев гладкой мускулатуры: двух продольных (наружного и внутреннего) и циркулярного, расположенного между' продольными. Пучки мышечных волокон переходят из одного слоя в другой и начинаются в области шейки мочевого пузыря. Шейку мочевого пузыря образует более или менее обособленный круговой слой — сфинктер. Серозная оболочка покрывает вершину и 1 тело пузыря.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель – письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису – індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.