26858

Основные данные фило- и онтогенеза органов размножения

Доклад

Биология и генетика

Рядом с протоком промежуточной почки одновременно с возникновением половых складок появляется особый клеточный тяж одной стороной примыкающий к протоку промежуточной почки. В дальнейшем этот тяж обособляется от протока промежуточной почки И становится мюллеровым каналом половой системы самок.Передние мочеотделительные трубочки промежуточной почки образуют прямые канальцы и семенниковую сеть.Задние мочеотделительные трубочки промежуточной почки сохраняются в виде сильно редуцированных остатков в области придатка семенника.

Русский

2013-08-18

4.26 KB

19 чел.

31. Основные данные фило- и онтогенеза органов размножения.

В эмбриональный период развития» в котором отражены, основные этапы филогенеза половой системы, органы размножения млекопитающих закладываются в виде двух.половых складок мезотелия на медиальных сторонах промежуточных почек .Развиваясь, половые складки принимают овальную форму и представляют собой зачаток половых желез. Органы размножения развиваются в тесной связи с органами мочевыведения.. Зачатки половых желез закладываются около передней части промежуточных почек и превращаются в дальнейшем в семенники или яичники. Рядом с протоком промежуточной почки одновременно с возникновением половых складок появляется особый клеточный тяж, одной стороной примыкающий к протоку промежуточной почки. В дальнейшем этот тяж обособляется от протока промежуточной почки И становится мюллеровым каналом  половой системы самок.

При развитии семенника происходят иные изменения в закладывающихся органах размножения и мочеотделения. Мезотелий первоначальных половых складок начинает врастать в толщу овального зачатка половой железы, формируя клеточные тяжи, превращающиеся в семенные канальцы.Передние мочеотделительные трубочки промежуточной почки образуют прямые канальцы и семенниковую сеть.Задние мочеотделительные трубочки промежуточной почки сохраняются в виде сильно редуцированных остатков в области придатка семенника. Проток промежуточной почки (вольфов канал) превращается в канал придатка семенника и семяпровода. От. мюллеровых каналов у самцов остаются редуцированные части Сросшиеся же вместе (правый и левый) задние концы мюллеровых каналов находятся в толще мочеполовой складки между семяпроводами и называются мужской маткой.

При развитии яичников вросшие в индифферентный зачаток половой железы клеточные тяжи превращаются в первичные- фолликулы, которые позднее развиваются в яичниковые, или граафовы, пузырьки. Яичники остаются в поясничной области. Каудальная часть* направляющей связки у самок теряет связь с брюшной стенкой и называется круглой связкой матки. Краниальная, же ее часть превращается в специальную связку яичника.

Проток промежуточной почки (вольфов канал) у самок редуцируется.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40909. Чвертьхвильовий трансформатор 81.5 KB
  Таким чином, для узгодження опір необхідно включати в паралельний коливальний контур. Тепер ми знаємо повну теорію узгодження.Щоб збільшити ширину смуги пропускання, використовують більш складні ланцюги, це зв’язані ланцюги, тут смуга пропускання ширша: А що робити, якщо необхідно узгодити комбінований опір
40910. Заміна ліній передачі зосередженими елементами 140.5 KB
  Для чотириполюсника на зосереджених елементах. Задача: Представимо трансформатор у вигляді зосереджених елементів ТФВЧ.
40911. Вимірювання потужностей НВЧ 138.5 KB
  НВЧ Струмів майже немає Струми максимальні Подаємо НВЧ, тобто болометр перегрівається, баланс порушується. Для встановлення балансу опір збільшуємо так, щоб загальна потужність: . Для точності використовують . Інколи потрібно зменшити падаючу потужність. Для цього використовують атенюатори (поглинаюча пластина, що вставляється в хвилевід).
40912. Вимірювання довжини хвилі та частоти 91.5 KB
  Тому роблять так звані лінзові хвильоводи – чим менше діелектрика тим менше втрати. Чим більша фокусна відстань тим більші втрати пов’язані з дифракцією. Втрати лінзового хвильоводу
40913. Генерування та підсилення НВЧ 107 KB
  Коефіцієнт підсилення підсилювача на тунельному діоді . При цьому тут вхід та вихід не розв’язані, тому, по суті, коефіцієнт підсилення є коефіцієнтом відбиття. Такі підсилювачі нестійкі, нестабільні – параметрично залежать від навантаження
40914. Параметричний підсилювач на НП-діодах 103.5 KB
  Останнім часом роблять малим, отже дуже велика, і її не використовують. Можна використовувати .Розглянемо телевізійний параметричний підсилювач. - позначені частоти відповідних резонаторів.
40915. Транзистори НВЧ 109 KB
  Ці транзистори є видозміненими звичайними транзисторами. Серійно випускають транзистори з . Використовують транзистори.
40916. Підсилювачі на НВЧ транзисторах 59.5 KB
  Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході: Принципова схема підсилювача:Для узгодження з лінією 50 Ом підключають і трансформатор (лампу)підбирається так, щоб узгодити з опорам 50 Ом. Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході:
40917. Невзаємні елементи НВЧ 98.5 KB
  Нехай маємо феромагнітне середовище в , при цьому орієнтація доменів , оскільки це енергетично вигідно. Нехай тепер , тобто додали невелике змінне поле у перпендикулярному напрямку. Звичайно, при цьому зміниться Тепер треба знайти , тобто . Розглядатимемо лінійну задачу, нелінійності не враховуємо.