26861

Семенники и придатки

Доклад

Биология и генетика

Семенник подвешен на семенном канатике в семенниковом мешке; по форме он напоминает эллипсоид; с ним тесно связан придаток семенника . Головчатый конец extremitas capitata характеризуется наличием на нем головки придатка семенника которая бывает то плоская то толстая почти такая же как и хвост придатка . На придаточном крае семенника margo epididymidis прикрепляется брыжейка семенника и располагается тело придатка. Край семенника противоположный придатковому называется свободным краем .

Русский

2013-08-18

4.39 KB

1 чел.

34. Семенники и придатки.

Семенник — testis, s. didymis— парный, основной половой орган, в котором проходят все стадии развития и созревания спермиев. Он одновременно является железой внутренней секреции — выделяет в кровь мужские половые гормоны. Семенник подвешен на семенном канатике в семенниковом мешке; по форме он напоминает эллипсоид; с ним тесно связан придаток семенника .

Головчатый конец — extremitas capitata — характеризуется наличием на нем головки придатка семенника, которая бывает то плоская , то толстая, почти такая же, как и хвост придатка .Хвостатый, конец — extremitas caudata — несет на себе в виде сильного утолщения хвост придатка, из которого выходит семяпровод. На придаточном крае семенника — margo epididymidis — прикрепляется брыжейка семенника и располагается тело придатка.Оно соединяется с семенником с медиальной поверхности. С латеральной поверхности между телом придатка и семенником остается  узкая щель — синус придатка — sinus epididymidis. Край семенника, противоположный придатковому, называется свободным краем .Снаружи семенник покрыт серозной специальной оболочкой —- tunica vaginalis propria. Под серозной оболочкой, тесно с ней срастаясь, находится белочная оболочка — tunica albuginea. Со стороны головчатого конца семенника она внедряется тяжем в толщу семенника, в направлении его хвостатого конца, в виде средостения семенника—mediastimum testis.

Придаток семенника — epididymis — является частью отводящих путей. Он не только выбрасывает половые клетки во время эякуляции, но и обеспечивает секретом питание половых клеток и их неподвижность, Чем сохраняются их жизненные силы. Придаток семенника состоит из головки, тела и хвоста придатка — caput, corpus et cauda epididymidis; хвост переходит в семяпровод. Головка придатка образована выносящими канальцами — ductuli aberrantis Выносящие канальцы начинаются из семенниковой сети, выходят из' головчатого конца семенника, и каждый из них представляет большую дольку придатка — lobulus epididymidis. Выносящие канальцы впадают в проток придатка — ductus epididymis.. Хвост придатка соединен с семенником связкой семенника — lig. testis proprium, а с общей влагалищ ной оболочкой семенника — паховой связкой семенника —  testis inguinale.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15457. Діяльність князів Романа і Данила. Розквіт Галицько-Волинського князівства 31.5 KB
  Діяльність князів Романа і Данила. Розквіт ГалицькоВолинського князівства. Обєднання Галичини й Волині Правління Романа Мстиславича Скориставшись смертю у 1199 р. останнього представника династії Ростиславичів Володимира Ярославича Роман Мстиславич спи...
15458. Зовнішня політика та значення Галицько-Волинської держави 40.5 KB
  Зовнішня політика та значення ГалицькоВолинської держави. По смерті Ярослава Мудрого з початком феодальної роздробленості Галицьке князівство відокремилося від Києва. Першими галицькими князями були нащадки онуків Ярослава Мудрого Ростиславичі а на Волині Мстисла...
15459. Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського, мовний та культурно-релігійний склад держави 40.5 KB
  Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського мовний та культурнорелігійний склад держави. В 40х роках ХІV ст. українські землі зазнали розчленування. Після війни 13511352 рр. між Польщею і Литвою Галичина залишилась під владою Польщі а Бе...
15460. Кревська унія 37.5 KB
  Кревська унія. У XIV ст. українські землі роздроблені на окремі князівства й ослаблені зопотоординським ігом підпали під владу кількох феодальних держав. Після смерті 1340 р. галицьковолинського князя Юрія II Польща й Угорщина напали на Галичину яка внаслідок довгої та
15461. Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії 35 KB
  Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії. Польські феодали почали наступ на українські землі відразу після монголотатарської навали. Особливо активізувався цей процес у другій половині XVI першій чверт...
15462. Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі (друга половина 15 ст.) 27 KB
  Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі друга половина 15 ст. Середина XIV ст. стала початком розпаду Золотої Орди. Нескінченні чвари та суперечки суттєво ослабили центральну владу посилили відценіроеі тенденції в Орді що ...
15463. Виникнення і початкова історія українського козацтва 39 KB
  Виникнення і початкова історія українського козацтва. Головною причиною виникнення козацтва на українських землях став дедалі зростаючий соціальний національний та релігійний гніт українського народу. На захист його прав стало козацтво. Козацтво в Україні набуло ш...
15464. Військово-адміністративний устрій Запорозької Січі 44.5 KB
  Військовоадміністративний устрій Запорозької Січі. Питання про утворення Запорозької Січі історики і досі продовжують досліджувати. Вони не дійшли спільної думки чи можна хортицькі укріплення вважати Січчю а князя Дмитра Вишневецького Байду старосту канівського і...
15465. Українське Козацтво в 2ій половині 16 ст. у першій половині 17.ст 42.5 KB
  Українське Козацтво в 2ій половині 16 ст. у першій половині 17.ст. Колоніальна політика Польщі посилення кріпацтва покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань які мали антифеодальний та національновизвольний хар