26862

Семенной канатик и семяпровод

Доклад

Биология и генетика

Семенной канатик и семяпровод. Семяпровод ductus deferens представляет собой семя проводящую трубку из слизистой мышечной и серозной оболочек; он служит продолжением канала придатка и выходит из его хвоста В составе семенного канатика с его медиальной стороны семяпровод направляется через. паховый канал в брюшную полость и затем идет в семяпроводной складке plica ductus deferentis в тазовую полость. Позади шейки последнего семяпровод соединяется с выводным протоком пузырьковидной железы в семяизвергающий проток ductus...

Русский

2013-08-18

3.07 KB

1 чел.

35. Семенной канатик и семяпровод.

Семяпровод — ductus deferens,— представляет собой, семя проводящую трубку из слизистой, мышечной и серозной оболочек; он служит продолжением канала придатка и выходит из его хвоста, В составе семенного канатика, с его медиальной стороны, семяпровод направляется через. паховый канал в брюшную полость и затем идет в семяпроводной складке — plica ductus deferentis в тазовую полость. В тазовой полости он лежит в мочеполовой складке — plica urpgenitalis — дорсально от мочевого пузыря. Позади шейки последнего семяпровод соединяется с выводным протоком пузырьковидной железы в семяизвергающий проток — ductus ejaculatorius, который открывается в самом начале мочеиспускательного канала на семенном холмике. На концевом отделе семяпровода выделяется железистая часть, или ампула — ampula ductus deferentis.

Семенной канатик — funiculus spermaticus —складка брыжейки семенника, в которой заключены сосуды, нервы, внутренний подниматель семенника и семяпровод. Семенной канатик имеет форму уплощенного конуса с вершиной, направленной в паховый канал и в брюшную полость. Своим, основанием семенной канатик укреплен на придатке семенника. Сосудистая складка — plica vasculosa — направляется по брюшной стенке дорсокраниально к поясничной области. В ней проходят внутренняя семенная артерия, вена и нерв. Внутренняя семенная артерия — a. spermatica interna — питает извитые семенные канальцы. Вены семенного канатика формируют венозное сплетение — plexus pampiniformis. Внутренний подниматель семенника  состоит из гладкой мышечной ткани.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69357. Автоматизація оброблення інформації у податковій сфері 189 KB
  Система оподаткування це комплекс діючіх в державі законодавче затверджених видів податків і платежів та механізм їх нарахування. В даний час існують більше двох десятків загальнодержавних обов’язкових податків і платежів ПДВ-акцизний збір-податок...
69358. Функціональне забезпечення автоматизованої системи Казначейства 134 KB
  Державне казначейство України (ДКУ) засновано в 1995 році для здійснення управління виконанням державного бюджету, моніторингу та контролю над оборотом державних фінансових ресурсів та активів. З часом функції Казначейства розширюються в напрямку обслуговування операцій місцевих бюджетів...
69359. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі 75.5 KB
  З утворенням недержавних страхових компаній (СК) з’явилась система страхування. Страхівник (Страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам. Якщо клієнтів влаштовують умови договору, то вони підписують договір і вносять по ньому страхові внески.
69360. Автоматизація внутрібанківських розрахункових 105 KB
  Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою. Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять: облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах...
69361. Інформаційні системи фондового ринку 104 KB
  Учасниками фондового ринку є: емітенти цінних паперів юридичні й у деяких випадках передбачених законодавством фізичні особи що від свого імені випускають цінні папери і зобов’язуються виконувати обов’язки що випливають з умов їхнього випуску.
69362. Міжнародна електронна мережа та система електронних платежів НБУ 225.5 KB
  Для забезпечення організації і прискорення розрахунків на міжнародному рівні в НБУ застосований Центр міждержавних розрахунків. Згідно затвердженого Положення про Центр міждержавних розрахунків його основними завданнями є: прискорення міжнародних...
69363. Характеристика автоматизованих інформаційних систем 70.5 KB
  Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки що ґрунтується на інформації. Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур які реалізують функції збору...
69364. Економічна інформація та засоби її формалізації 70.5 KB
  Характеристика засобів формалізованого опису економічної інформації До числа основних засобів формалізованого опису елементів економічної інформації в ІС відносяться класифікація і кодування означених номенклатур по яким здійснюється упорядкування пошук та логічна обробка...
69365. Характеристика технологічних операцій та технологічних процесів оброблення економічної інформації 56.5 KB
  Методи контролю достовірності набору інформації. Головне для розподілу дій на окремі операції це їх логічне завершення яке веде до конкретного результату: нового носія інформації нового масиву файлу змінах у значеннях окремих атрибутів і т.