26864

Половой член и препуций

Доклад

Биология и генетика

Половой член penis состоит из пещеристого тела полового члена и удовой части мочеполового канала. Пещеристое тело полового члена corpus cavernosum penis в области седалищной дуги прикрепляется к седалищным костям двумя ножками crus penis. Ножки формируют непарное тело corpus penis. Корень полового члена radix penis образован ножками кавернозного тела и началом удовой части мужской уретры.

Русский

2013-08-18

3.74 KB

1 чел.

37. Половой член и препуций.

Половой член — penis — состоит из пещеристого тела полового члена и удовой части мочеполового канала.— уретры, которая простирается по вентральной поверхности полового члена.

Пещеристое тело полового члена — corpus cavernosum penis в об-ласти седалищной дуги прикрепляется к седалищным костям двумя ножками — crus penis. Каждая ножка покрыта мощной седалищно-кавернозной мышцей — m. ischiocavernosus. Ножки формируют непарное тело — corpus penis. Передний конец пещеристого тела заостряется в верхушку тела. Построено пещеристое тело из белочной оболочки, отходящих от нее перегородок, ,или трабекул и кавернозных полостей. Белочная оболочка — tunica albuginea — плотная, фиброзная, с небольшим количеством эластической ткани. Трабекулы содержат гладкую мышечную ткань сплетаясь они образуют сеть в виде губки.На половом члене различают корень, тело и головку. Корень полового члена— radix penis — образован ножками кавернозного тела и началом удовой части мужской уретры. Цилиндрическое тело полового члена имеет спинку — dorsum perils — и уретральную поверхность — facies urethralis. Свободная часть пениса—pars libera penis — заканчивается головкой полового члена — glans penis. На головке различают венчик — corona glandis, шейку — collum glandis — и перегородку, подразделяющую ее на две симметричные половины.Препуций — preputium — состоит из двух кожных листков — наружного и внутреннего. Наружный листок препуция переходит во внутренний листок, который у заднего участка головки заворачивается на головку, образуя висцеральный листок препуция. Он прочно срастается с губчатым телом головки и переходит в слизистую оболочку уретры. В препуциальной полости — cavum preputialis  имеются препуциальные железы — gl. preputiales, располагающиеся в толще внутреннего листка. Препуций натягивается на головку парным препуциальным краниальным мускулом — m. prepu-tialis cranialis.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52722. Сценарій новорічного свята «Зоряна доріжка» 47.5 KB
  Сценарій новорічного свята Зоряна доріжка для учнів початкових класів Ведмедик Мудрійко Зайчик Косько Рисеня Русько Білочка Їжачок Тітонька Сова Вірус 1 Вірус 2 Дракон Змія Снігуронька Святий Миколай Лісова галявина перед головною ялинкою. Їжачок: І взяти її штурмом Білочка: Можна зліпити сніговика Зайчик: А коли замерзне ставок то можна кататися на ковзанах Мудрійко: А головне це Новий рік Рисеня: Це подарунки ялинка хороводи та різні розваги Білочка: А ви вже написали листа Святому...
52724. До майстерності – через передовий досвід 69 KB
  Авторська школа О. Як це починалось Знайомтесь Авторська школа О. Сахнівська школа славилась Літописом надзвичайних справ а саме: майстрували повітряну кулю; майстрували дво чи триступінчасті ракети які запускали зі шкільного Байконуру; створили розумні двері з кодовим замком для контрольних робіт; створили обчислювальні машини Ромашка і Ромашка 2 ; створили Музей бойової слави; будівництво Палацу здоровя; спорудження Криниці совісті; випуск шкільної газети Дівочі гори та інші. І ще...
52725. Створення умов для самореалізації особистості кожного учня на уроках математики 75.5 KB
  Досягти освітньої мети означає озброїти учнів максимумом знань з основ алгебри та геометрії; сприяти формуванню математичних навичок; ознайомити їх з доступними методами сучасної науки математики; показати її місце в суспільнокорисній діяльності. Практичноприкладні цілі передбачають формування в учнів умінь і навичок повязувати теорію з практикою: розвязувати задачі виробничого і життєвого характеру математично осмислювати навколишні явища тощо. Учитель не лише має можливість а і зобовязаний активно формувати в учнів науковий...
52726. Пізнавальний інтерес 269.5 KB
  Так справді нинішній стан навчання учнів молодшого шкільного вікузасвідчує що 80 дітей залишаються пасивними на уроці і ця пасивністьспостерігається упродовж багатьох років навчання в школі. При цьому навчально пізнавальна діяльність організовується так щоб діти шукали різницю між новими та вже отриманими знаннями приймають альтернативні рішення мають змогу зробити відкриття формулювали свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів навчальної співпраці. При цьому ситуативний інтерес який проявляється через позитивні...
52727. Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості 76 KB
  Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях головна мета яких зробити процес навчання творчим особистісно зорієнтованим. Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Продумуючи кожен свій крок надаю перевагу таким формам роботи котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення націлювали б їх на високі моральні цінностівідповідальне ставлення до життя.
52728. Реалізація соціальної, мотиваційної, функціональної компетенцій на уроках української мови та літератури 60 KB
  Насамперед учні мають засвоїти поняття мови і мовлення; стилі мовлення; монологічне і діалогічне мовлення;текст його ознаки; тему та основну думку тексту; типи мовлення. Хто є адресантом а хто адресатом мовлення У чому полягає діяльність адресанта і діяльність адресата Які умови потрібні щоб відбулося спілкування Від чого залежить успішність спілкування 2. Чи добре ви засвоїли зміст слів мова і мовлення Поширте поданий текст вибравши зі слів у дужках ті які підходять за змістом і поставивши їх у потрібному відмінку. Діти засвоюють...
52729. Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність 346.5 KB
  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.