26864

Половой член и препуций

Доклад

Биология и генетика

Половой член penis состоит из пещеристого тела полового члена и удовой части мочеполового канала. Пещеристое тело полового члена corpus cavernosum penis в области седалищной дуги прикрепляется к седалищным костям двумя ножками crus penis. Ножки формируют непарное тело corpus penis. Корень полового члена radix penis образован ножками кавернозного тела и началом удовой части мужской уретры.

Русский

2013-08-18

3.74 KB

0 чел.

37. Половой член и препуций.

Половой член — penis — состоит из пещеристого тела полового члена и удовой части мочеполового канала.— уретры, которая простирается по вентральной поверхности полового члена.

Пещеристое тело полового члена — corpus cavernosum penis в об-ласти седалищной дуги прикрепляется к седалищным костям двумя ножками — crus penis. Каждая ножка покрыта мощной седалищно-кавернозной мышцей — m. ischiocavernosus. Ножки формируют непарное тело — corpus penis. Передний конец пещеристого тела заостряется в верхушку тела. Построено пещеристое тело из белочной оболочки, отходящих от нее перегородок, ,или трабекул и кавернозных полостей. Белочная оболочка — tunica albuginea — плотная, фиброзная, с небольшим количеством эластической ткани. Трабекулы содержат гладкую мышечную ткань сплетаясь они образуют сеть в виде губки.На половом члене различают корень, тело и головку. Корень полового члена— radix penis — образован ножками кавернозного тела и началом удовой части мужской уретры. Цилиндрическое тело полового члена имеет спинку — dorsum perils — и уретральную поверхность — facies urethralis. Свободная часть пениса—pars libera penis — заканчивается головкой полового члена — glans penis. На головке различают венчик — corona glandis, шейку — collum glandis — и перегородку, подразделяющую ее на две симметричные половины.Препуций — preputium — состоит из двух кожных листков — наружного и внутреннего. Наружный листок препуция переходит во внутренний листок, который у заднего участка головки заворачивается на головку, образуя висцеральный листок препуция. Он прочно срастается с губчатым телом головки и переходит в слизистую оболочку уретры. В препуциальной полости — cavum preputialis  имеются препуциальные железы — gl. preputiales, располагающиеся в толще внутреннего листка. Препуций натягивается на головку парным препуциальным краниальным мускулом — m. prepu-tialis cranialis.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64437. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ САПРОПЕЛІВ 264.5 KB
  Тому одним із актуальних завдань сільськогосподарського виробництва є покращення родючості ґрунтів за рахунок якісного поверхневого внесення сапропелів як органічних добрив що потребує обґрунтування конструктивних технологічних і кінематичних параметрів робочих органів...
64438. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ ТА БАГАТОМОДОВОМУ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ 267 KB
  Так наприклад апроксимація електричного поля в електрично довгих щілинних випромінювачах експоненційно спадаючою уздовж щілини функцією в багатьох випадках помилкова й не відповідає дійсності а розрахунок багатоелементних систем здійснюється...
64439. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2.9 MB
  Характерною ознакою сучасного ринку плодоовочевих товарів є збільшення у асортиментній структурі частки продуктів з високим ступенем їх готовності до споживання у тому числі швидкозаморожених напівфабрикатів.
64440. Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки) 163 KB
  Дослідження календарних весняно-літніх обрядів та свят на Бойківщині є актуальним для з’ясування витоків і підґрунтя традицій українського народу коренів його духовної культури.
64441. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОСТОРІВ У ЖИТЛОВІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА 449.38 KB
  Однією з важливіших містобудівних проблем великих міст України є організація системи громадсько-побутових послуг та підвищення рівня суспільного міського комфорту яка тісно пов’язана з питаннями формування та організації...
64442. Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України 552.5 KB
  Підвищити вміст селену в харчовій продукції можна шляхом: використання неорганічних солей; застосування органічних сполуканалогів природних; використання продуктів харчування з природно...
64443. КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ПИТОМИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ОПОРОМ 3.93 MB
  Мета роботи полягає у вирішенні важливої науковопрактичної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю матеріалів розробленні методу визначення механічних характеристик...
64444. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору 372.5 KB
  Зростає глобальна пропозиція капіталу і забезпечується розвиток внутрішнього фінансового ринку що підвищує можливості перерозподілу фінансових ресурсів створює нові фінансові інструменти і підвищує...
64445. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕВИНОШУВАННЯ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ І ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ 192 KB
  Проведення хірургічної корекції ІЦН до розвитку її виразних клінічних проявів забезпечує позитивний ефект тому розробка діагностичних і прогностичних критеріїв реалізації ІЦН залишається в центрі уваги і потребує подальших досліджень для вирішення цього...