26865

Яичники и яйцеводы домашних животных

Доклад

Биология и генетика

Передний конец яйцепровода формирует воронкообразное расширение. В глубине воронки находится брюшное отверстие яйцепровода ostium abdominale tubae uterinae. Брюшное отверстие ведет в краниальную часть яйцепровода ампулу ampulla tubae uterinae.

Русский

2013-08-18

3.89 KB

2 чел.

38. Яичники и яйцеводы домашних животных.

Яичник — ovarium  — парный, эллипсоидной формы орган. В нем развиваются и созревают женские половые клетки и выделяются половые гормоны. На яичнике различают: два конца — трубный (краниальный) и маточный (каудальный), два края — брыжеечный и свободный и две поверхности — латеральную и медиальную.Брыжеечный край — дорсальный; на нем прикрепляется брыжейка яичника — mesovarium. Свободный край — margo liber — обращен вентрально.

Яичник с поверхности покрыт зачатковым эпителием, под которым располагается фолликулярная зона. В фолликулярной же зоне различают фолликулы, желтые тела и интерстициальные или зернистые клетки.

Фолликулы — folliculi ovarii primarii. Более крупные из фолликулов (граафовы пузырьки)- состоят из наружной оболочки и слоя фолликулярного эпителия. В полости фолликула содержатся яйцеклетка и фолликулярная жидкость. После их созревания стенка граафова пузырька лопается, фолликулярная жидкость изливается, а вместе с ней выходит из яичника и яйцеклетка. Этот процесс называется овуляцией; На месте лопнувшего граафова пузырька развивается за счет фолликулярного эпителия желтое тело.— corpus luteum — железа внутренней секреции. Яйцепровод, или маточная труба — tuba uterina— представляет собой тонкую, сильно извитую трубу, соединяющую яичник с рогом матки. Он служит для проведения яйцеклетки в матку и местом оплодотворения яйцеклетки; построен из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка выстлана мерцательным эпителием, собрана в продольные складки. Мышечная оболочка содержит продольные  и циркулярные пучки мышечных волокон. Передний конец яйцепровода формирует воронкообразное расширение. Изрезанные края воронки называются бахромой. В глубине воронки находится брюшное отверстие яйцепровода — ostium abdominale tubae uterinae. Брюшное отверстие ведет в краниальную часть яйцепровода — ампулу — ampulla tubae uterinae. В матку яйцепровод открывается маточным отверстием — ostium uterinum .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69254. Загальні питання трудової підготовки учнів 82 KB
  Предмет і завдання курсу. Процес трудової підготовки та його складові частини. Методи наукових досліджень. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. Аналіз навчальної і науково-методичної літератури з трудової і професійної підготовки.
69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.
69261. Методика навчання учнів складанню та оздобленню виробів 179.5 KB
  Методика навчання учнів п’ятого класу прийомів з'єднання деталей за допомогою цвяхів, клею ПВА, зачищенню з’єднань та остаточної обробка виробів з фанери. Методика ознайомлення учнів шостого класу з прийомами та способами з’єднання деталей з тонколистового металу...
69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...