26866

Матка домашних животных

Доклад

Биология и генетика

Рога и тело матки содержат полость матки cavum uteri которая переходит в канал шейки. Рога матки истончаясь продолжаются краниально и без видимой границы переходят в яйцепроводы. Шейка матки открывается во влагалище. Слизистая оболочка матки endometrium выстлана цилиндрическим эпителием.

Русский

2013-08-18

3.21 KB

3 чел.

39. Матка домашних животных.

Матка — uterus— полостной перепончато-мышечный орган, в котором развивается плод, а после созревания выталкивается маткой наружу через родовые пути во время родов. Эти функции обусловлены особенностями ее строения.

У домашних животных матка двурогого типа — uterus bicornis. На ней различают парные рога — cornua uteri, непарное тело — corpus uteri — и. непарную шейку — cervix uteri. Рога и тело матки содержат полость матки — cavum uteri, которая переходит в канал шейки. Рога матки, истончаясь, продолжаются краниально и без видимой границы переходят в яйцепроводы. Шейка матки открывается во влагалище.

Слизистая оболочка матки — endometrium — выстлана цилиндрическим эпителием. В слизистой оболочке заложены трубчатые маточные железы — gl. uterinae. Подслизистый слой отсутствует. В шейке матки слизистая оболочка, образует или продольные, или своеобразные поперечные складки.

Мышечная оболочка матки — myometrium — состоит из двух слоев гладких мышечных волокон - наружных продольных и внутренних циркулярных. Сфинктер шейки матки вместе со складками слизистой оболочки обеспечивает плотное замыкание канала шейки матки. Мышечную оболочку пронизывает сосудистый слой — stratum vascu-losum, который располагается или между циркулярным и продольным слоем, или в толще циркулярного слоя.

Серозная оболочка — perimetrium — с боковых поверхностей матки переходит в широкую маточную связку — lig. latum uteri. Краниально маточная связка продолжается в брыжейку яичника и яйцепровода. Широкая маточная связка удерживает матку в брюшной полости в ней к матке идут маточные артерии — краниальная и средняя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6404. Философия истории. Движущие силы и субъекты исторического процесса 66 KB
  Философия истории Предмет и задачи философии истории Периодизация истории общества Движущие силы и субъекты исторического процесса Предмет и задачи философии истории Для историка прошлое - это данность, которая находится вне...
6405. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 44.27 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності (комунікати...
6406. Основні поняття соціолінгвістики 121 KB
  Основні поняття соціолінгвістики Мовна спільнота. Мовний код, субкод.. Перемикання і змішування кодів. Інтерференція Мовна варіативність. Мовна норма. Соціолект. Сфера використання мови. Білінгвізм. Ди...
6407. Правовідносин, що регулюються нормами трудового права 101 KB
  Правовідносин, що регулюються нормами трудового права Поняття трудових правовідносин Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. Всту...
6408. Створення рисунків і графічних обєктів 133.5 KB
  Для проведення ліній та стрілок. Для цього, вибравши початкову точку та утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, проведіть лінію до кінцевої точки. Якщо при проведенні лінії утримувати натиснутою клавішу...
6409. Структура операційної системи 110.5 KB
  Структура операційної системи Розглянемо шість різних структур ОС, що використовуються (або використовувалися раніше), щоб отримати деякі уявлення про спектр їхніх можливостей. Монолітні системи Така організація операційної системи є найпоширенішою....
6410. Психологічні особливості дошкільного віку 127.5 KB
  Психологічні особливості дошкільного віку 1. Особливості психічного розвитку немовляти 2. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства 3. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку 4. Психологічна готовність...
6411. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 182 KB
  Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в...
6412. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин 265 KB
  Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі Власність - складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин - економічних, соці...