26875

Задний мозг

Доклад

Биология и генетика

Задний мозг metencephalon состоит из мозжечка cerebellum и мозгового варолиева моста pons cerebri Varoli . Между ними остаётся глубокая щель верхушка шатра fastigium являющаяся дорсальным отделом четвертого мозгового желудочка. Построен из серого и белого мозгового вещества. Построен он из белого мозгового вещества по периферии и серого в виде ядер.

Русский

2013-08-18

3.96 KB

1 чел.

67.Задний мозг.

Задний мозг - metencephalon - состоит из мозжечка - cerebellum и мозгового (варолиева) моста - pons cerebri (Varoli) . Двумя продольными бороздами мозжечок разделяется на среднюю часть - червячок - vermis и полушария мозжечка - chemesphaeria cerebelli. Червячок представляет собой кольцевидно изогнутый валик. Двумя поперечными щелями он делится на переднюю, среднюю и заднюю доли. Передняя и задняя доли его загнуты вентрапьно навстречу друг другу. Между ними остаётся глубокая щель - верхушка шатра - fastigium - являющаяся дорсальным отделом четвертого мозгового желудочка. От заднего конца червячка к продолговатому мозгу отходит каудальный мозговой парус - velum medulare caudale, а от переднего конца к четверохолмию - назальный мозговой парус - velum medulare nasale. Мозжечок с соседними отделами головного мозга соединяются тремя парами ножек: передними - с четверохолмием, средними - с мозговым мостом, задними (верёвчатые тела) - с продолговатым мозгом.

Поперечными бороздами мозжечок делится на доли, дольки и мелкие извилины (лепестки). Построен из серого и белого мозгового вещества. Серое мозговое вещество червячка и полушарии мозжечка расположено по периферии и формирует кору - cortex cerebri. Белое вещество червячка на разрезе напоминает ветку туи, вследствие чего оно и получило название «древо жизни» - arbor vitae. В белом мозговом веществе червячка находится шатровое ядро - nucleus fastigii, а в белом мозговом веществе полушарий - зубчатое ядро - nucleus dentalus.

Мозговой мост - pons cerebri (Рис. - лежит на переднем конце продолговатого мозга в виде поперечного валика, загнутого задними концами дорсапьно к мозжечку. Построен он из белого мозгового вещества по периферии и серого в виде ядер. Из моста выходит V пара черепно-мозговых нервов - тройничный нерв. Каудально от моста лежит трапециоидное тело или предмостье - corpus trapezoideum - также в виде поперечного валика. От боковых частей его отходят VII и VIII пары черепно-мозговых нервов (лицевой и равновеснослуховой)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23159. Духовні цінності людини в поезії Ліни Костенко 26 KB
  Поставити свого сучасника обличчям до норм що їх виробляло людство впродовж століть задуматися над сутністю власного життя зосередитися на усвідомленні себе сином української землі взяла на себе обов'язок поетеса Ліна Костенко. Звичайно у зв'язку із своєю позицією поетапатріота Ліна Костенко перебувала в опозиції до офіційних властей тоталітарного радянського суспільства. У своїх поезіях Ліна Костенко бачить конкретних винуватців моральної і духовної деградації людей.
23160. Євген Маланюк (1897-1968) 27 KB
  Як пише сам Євген Маланюк його прізвище фігурувало ще в реєстрах старшини часів Богдана Хмельницького. В колишньому Єлисаветграді Маланюк закінчує реальну гімназію раніше тут навчалися брати Тобілевичі Марко Кропивницький Є. Мобілізація у зв'язку з першою світовою війною Київська військова школа і поручник Євген Маланюк стає командиром сотні 2го Туркестанського стрілецького полку.
23161. Євген Филимонович Маланюк 54.5 KB
  Маланюка. Маланюк емігрував спочатку жив у Каліші в таборі для інтернованих українських частин. Маланюка Стилет і стилос у 1926р.
23162. ЄВГЕН МАЛАНЮК 94 KB
  А на зібранні академії таборового літературноартистичного товариства Веселка із здавалося б недоречним до часу і місця рефератом Зброя культури виступав перед побратимами двадцятип'ятилітній поет військовий старшина 6ї дивізії генерала Безручка Євген Маланюк: Кордони економічна діяльність промисловість і торгівля це тільки зовнішні форми тільки рамки в яких проходить дійсне живе життя нації самостійної держави. Навіть для частини учасників академії а Веселка об'єднувала літературномистецькі кола інтернованих вояків ...
23163. Засоби поетичної мови інтимної лірики Ліни Костенко 28.5 KB
  Тексти інтимної лірики Ліни Костенко оповиті серпанком таємничості недомовленості магії та загадковості. Та незважаючи на це на їх тлі лірика Ліни Костенко вражає енергетикою сприймається як вічно юна вітаїстична й злободенна. Кохання у Ліни Костенко це не тільки вибір особистий а найперше особистісний бо передбачає відповідальність перед предками й нащадками перед власним сумлінням; це заглиблення у власний внутрішній світ саморозуміння й самоусвідомлення самоствердження й самореалізація; водночас це думка про іншого емпатія...
23164. ІМПРЕСІОНІЗМ ТА ЕКСПРЕСІОНІЗМ 31.55 KB
  Щобільше деякі критики переконані що Мунк який жив не тільки ь Німеччині але й у Франції репрезентує своєю творчістю щасливу синтезу французьких і німецьких тенденцій експресіонізму. З тих причин 1910 рік часто вважають роком початку експресіонізму. Проте назва експресіонізм та Й сама ця творча манера існувала серед французьких мистців вже майже десять років перед її популяризацією в Европі; започатковано її у мистецькому колі Анрі Матісса.
23165. Історія любові та історія України у романі Л. Костенко «Маруся Чурай» 29 KB
  Костенко Маруся Чурай Я вибрала долю собі сама.віршах Маруся Чурай який справедливо назвала критика енциклопедією духовного життя українського народу в XVII столітті. Та чи не найповніше змальовано головну героїню Марусю Чурай. Про Марусю Чурай написано повісті п'єси поеми.
23166. Краса і щирість почуттів в інтимній ліриці Василя Симоненк 28.5 KB
  Симоненка переважно тісно поєднані з пейзажними соціальними громадянськими все ж вірші про кохання у його поетичній спадщині займають чільне місце. Самовіддане глибоке кохання сповнює ліричного героя у вірші Ображайся на менеяк хочеш. Несподівано прийшла любов до ліричного героя у вірші Вона прийшла. Такими є вірші Розвели нас дороги похмурі.