26883

Седалищный нерв

Доклад

Биология и генетика

Седалищный нерв Седалищный нерв п. Он и ннервирует всю конечность за исключением некоторых ягодичных мышц сгибателей тазобедренного сустава и разгибателей коленного сустава. Проходит позади тазобедренного сустава и делится на большеберцовый и малоберцовый нервы идущие в области бедра вместе по медиальной поверхности двуглавой мышцы бедра почти до коленного сустава. Малоберцовый нерв п.

Русский

2013-08-18

5.99 KB

0 чел.

75. седалищный нерв

Седалищный нерв — п. ischiadicus— самый толстый в крестцовом сплетении. Он иннервирует всю конечность, за исключением некоторых ягодичных мышц, сгибателей тазобедренного сустава и разгибателей коленного сустава. Проходит позади тазобедренного сустава и делится на большеберцовый и малоберцовый нервы, идущие в области бедра вместе по медиальной поверхности двуглавой мышцы бедра почти до коленного сустава.

Малоберцовый нерв — п. peroneus, s. fibularis  — лежит в области бедра рядом с большеберцовым нервом, а в области голени — на передней поверхности большеберцовой кости вместе с передней большеберцовой артерией. Близ коленного сустава он отдает латеральный кожный нерв голени — п. cutaneus surae lateralis — в кожу латеральной поверхности голени. Ниже коленного сустава нерв делится на поверхностный и глубокий малоберцовые нервы.

• Поверхностный малоберцовый нерв — п. peroneus superficialis  — идет между боковым и длинным разгибателями пальцев в кожу голени и лапы. В области заплюсны он разветвляется на общие дорсальные пальцевые нервы — nn. digitales dorsales communes II—IV (плотоядные, свинья, жвачные). У лошади в области голени он отдает. Дорсальную и латеральную ветви, разветвляющиеся в коже голени

• Глубокий малоберцовый нерв — п. peroneus profundus — сопровождает переднюю большеберцовую  артерию и отдает ветви в дорсальные мышцы голени; на плюсне он делится на дорсальные плюсневые нервы — п. metatarseus II—III .  второй дорсальный, плюсневый нерв идет как медиальный ,. а третий дорсальный плюсневый — как латеральный дорсальный нерв третьего пальца.

Большеберцовый нерв — п. tibialis, отдает:

1. Проксимальные мышечные ветви в заднебедренную группу мышц

2. Каудальный кожный нерв голени в кожу задней поверхности голени

3. Дистальные мышечные ветви для подколенной мышцы, разгибателей заплюсны и сгибателей пальцев

4. Медиальный кожный нерв голени в кожу задней поверхности голени

Медиальный плантарныйгнерв — п. plantaris medialis отдав соединительную ветвь латеральному плантарному. нерву, переходит в медиальный плантарный пальцевый нерв — п. digitalis plantaris medialis (12). Каждый общий пальцевый  нерв делится на собственно пальцевые нервы. Между III и IV общими план-тарными пальцевыми нервами у собаки, свиньи, а у жвачных между III общим плантариым и III дорсальным собственным пальцевым нервом имеются соединительные ветви.

Латеральный плантарный нерв — п. plantaris lateralis как латеральный плантарный пальцевый нерв, от которого, как и у медиального нлантарного пальцевого нерва, "отходит дорсальная ветвь  для дорсальной поверхности пальца.

ХВОСТОВЫЕ НЕРВЫ

Хвостовые нервы — nn. caudales  — в количестве 5—6 пар получают серые соединительные ветви от симпатического ствола. Дорсальные ветви, соединяясь, образуют дорсальное хвостовое сплетение — plexus caudalis, из которого выходят ветви для дорсальных мышц хвоста. Вентральные ветви образуют вентральное хвостовое сплетение — plexus caudalis ventralis; из него выходят нервы для вентральных мышц хвоста и кожи вентральной поверхности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81316. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання 25.8 KB
  Державний виконавець, експерт, спеціаліст, оцінювач, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх представників або інших осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті виконання рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.
81317. Місце виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів (посадових осіб) 26.46 KB
  Виконавчі Виконавчі дії проводяться державним виконавцем відповідного органу державної виконавчої служби який розташований: за місцем проживання роботи боржника фізичної особи або за місцезнаходженням його майна; за місцезнаходженням постійно діючого керівного органу або майна боржника юридичної особи; за місцем здійснення певних дій які зобовязаний вчинити боржник за відповідним рішенням суду або іншого органу посадової особи. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби які можуть учиняти...
81318. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання 26.66 KB
  Виконавчі документи можуть бути предявлені до виконання в такі строки: виконавчі листи та інші судові документи протягом трьох років; посвідчення комісій по трудових спорах протягом трьох місяців; постанови органів посадових осіб уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення протягом трьох місяців; інші виконавчі документи протягом року якщо інше не встановлено законом. Строки встановлюються: для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень з наступного дня після набрання рішенням законної...
81319. Прийняття виконавчого документа до виконання. Строки здійснення виконавчого провадження 27.87 KB
  Строки здійснення виконавчого провадження. Державний виконавець зобовязаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження якщо не закінчився строк предявлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам статті 18 Закону та предявлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. У разі помилкового надходження виконавчих документів не за територіальністю або підвідомчістю державний виконавець виносить постанову про відмову у відкритті...
81320. Підстави та порядок відмови у відкритті виконавчого провадження 25.99 KB
  Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.
81321. Підготовчі дії до виконання рішення. Об’єднання виконавчих проваджень 25.99 KB
  У разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника вони обєднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення виконавчого збору і можливих витрат повязаних з організацією та проведенням виконавчих дій...
81322. Добровільне виконання рішень 26.32 KB
  Державний виконавець починаючи виконувати рішення повинен пересвідчитись чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк. При цьому до отримання відомостей про одержання боржником копії постанови для захисту прав стягувача державний виконавець може вжити заходів щодо забезпечення виконання Постанова про відкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою зазначеною у виконавчому документі. У...
81323. Час провадження виконавчих дій 22 KB
  Конкретний час проведення виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час проведення виконавчих дій. Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні установлені законодавством допускається лише в разі коли зволікання неможливе або в разі коли вони не можуть бути здійснені в інші дні з вини боржника.
81324. Витрати виконавчого провадження 27.08 KB
  До інших витрат на організацію виконавчих дій належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям відповідно до статті 47 Закону; придбання службових житлових приміщень; придбання службових приміщень; страхування державних виконавців; забезпечення державних виконавців форменим одягом