26888

Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы

Доклад

Биология и генетика

Преганглионарные волокна отходят от центров в составе черепномозговых или спинномозговых нервов. От центров расположенных в среднем мозге преганглионарные волокна доходят до ресничного узла а от него идут постганглионарные волокна к глазу где разветвляются в сфинкторе зрачка и ресничной мышце.Слезоотделительныйпреганглиолярные волокна доходят до клинонёбного ганглия постганглиолярные волокна достигают слёзных желёз желёз неба и носовой полости; 2.Краниальныйоральный слюноотделительный преганглиолярные волокна доходят до...

Русский

2013-08-18

4.21 KB

0 чел.

80. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы.

Центры парасимпатической части вегетативной нервной системы  находятся в ядрах среднего и продолговатого мозга, в латеральных рогах серого вещества крестцового отдела спинного мозга.

Преганглионарные волокна отходят от центров в составе черепно-мозговых или спинно-мозговых нервов.

От центров, расположенных в среднем мозге, преганглионарные волокна доходят до ресничного узла, а от него идут постганглионарные волокна к глазу, где разветвляются в сфинкторе зрачка и ресничной мышце.

От центров, расположенных в продолговатом мозге , парасимпатические нервы идут  4-мя путями:

1.Слезоотделительный-преганглиолярные волокна доходят до клинонёбного ганглия, постганглиолярные волокна достигают слёзных желёз, желёз неба и носовой полости;

2.Краниальный(оральный) слюноотделительный – преганглиолярные волокна доходят до подчелюстного узла, расположенного около слюнных желёз; постганглиолярные волокна входят в подъязычную и подчелюстную слюнные железы.

3.Каудальный слюноотделительный путь- преганглиолярные волокна доходят до ушного ганглия, постганглиолярные волокна идут к околоушной, слюнной железе, щёчным и губным железам;

4.Висцеральный путь начинается от ядер продолговатого мозга, формирующих блуждающий нерв-вагус. Из черепа он выходит через рваное отверстие, а затем в области шеи идёт вместе с шейным участком пограничного симпатического ствола, формируя вагосимпатикус. При входе в грудную полость блуждающий нерв отделяется от симпатического и отдаёт ветви к глотке и гортани. Парасимпатические ветви вагуса объединяются с симпатическими, образуя сплетения во всех органах грудной полости. Вагус сопровождает пищевод 2-мя стволами (дорсальный и вентральный) входит в брюшную полость и образует сплетения вместе с симпатическими нервами солнечного сплетения.

Из крестцового центра преганглиолярные волокна выходят с крестцовыми нервами. Выйдя  из спинномозгового канала, они отделяются от соматических нервов и образуют тазовые нервы, которые идут к ободочной  и прямой кишкам, мочевому пузырю, половым органам и достигают ганглиев, расположенных в стенках данных органов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38328. Маркетинговые исследования 698 KB
  Сущность маркетинговых исследований Маркетинговые исследования mrketing reserch это систематическое и объективное выявление сбор анализ распространение и использование информации для повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем и использования маркетинговых возможностей.Маркетинговые исследования предусматривают идентификацию сбор анализ распространение и использование информации. Следует иметь в виду что как маркетинговая проблема так и маркетинговая возможность трансформируются затем в проблему...
38331. Маркетингова політика комунікацій 1.6 MB
  Котлера слід розглядати маркетингові комунікації як управління процесом прямування товару на всіх етапах перед продажем у момент покупки під час і по завершенню процесу споживання. Важливо пам'ятати що розробка такого комплексу є стратегічно важливою для успішної діяльності по просуванню товару тому що тільки правильне використання засобів комунікації й чітке розміщення акцентів сприяє досягненню цілей фірми. Існують три біієрархічні моделі відповідної реакції споживачів на комунікацію залежно від виду товару й...
38332. Морське право 368 KB
  Вони не встановлювали правовий режим морських просторів оскільки ще не склалися інститути відкритого моря внутрішніх і територіальних вод. Саме в цей період починає формуватися принцип свободи відкритого моря що остаточно сформувався до кінця XVII сторіччя: Його становлення прямо пов'язане з гострою боротьбою між феодальними державами Іспанією і Португалією і державами у котрих активно розвивався капіталістичний засіб виробництва Англією Францією а потім Голландією що виступили за свободу морів. У цей час були початі перші спроби...
38333. Міжнародне право 362.5 KB
  Версії виникнення міжнародного права. Уже в той час союзницькі звязки племен не зводилися лише до турботи про зовнішній захист а містили й безліч інших норм поведінки які закріплюючись із плином часу призвели до появи права у формі звичаю. Також існує дві концепції походження міжнародного права: 1 Позитивістське тлумачення походження міжнародного права Природно правова концепція була першою спробою пояснення походження і сутності міжнародного права. В її розвитку можна виділити послідовні етапи: від пояснення походження міжнародного...
38334. Международное сегментирование 28.06 KB
  Критерии сегментации мирового рынка. Целевой сегмент мирового рынка. Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рас смотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации. Рыночная сегментация представляет собой с одной стороны метод для нахождения частей рынка и определения объектов на которые направлена международная маркетинговая деятельность предприятий.
38335. Міжнародне торгівельне право 293.5 KB
  ТНК як субєкт міжнародного торговельного права: поняття види міжнародноправова регламентація діяльності.Характеристика діяльність регіональних економічних комісій ЕКОСОР в сфері міжнародного торговельного права.Обєкти міжнародного торговельного права: види поняття особливості нормативноправового регулювання. Обєкти МТП будьяка продукція послуги роботиправа інтелектуальної власності призначені для продажу або оплачуваної передачі.